Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

A HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

A ile ilgili yazılar

ABDURRAHMAN ŞEREF KİMDİR?

(1853 İstanbul - 1925 İstanbul) Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi ve devlet adamı. Mülkiye'de 16 ay, Galatasaray Lisesi'nde 14 yıl müdürlük yaptı. II. Meşrutiyet'ten sonra Defteri Hakani nazırı, Maarif nazırı, Evkaf nazırı, Şûrayı De... devam

ABDURRAHMAN VELİD EBÜZZİYA KİMDİR?

(1884 İstanbul-1945 İstanbul), gazeteci ve matbaacı. Ebüzziya Tevfik Bey'in oğludur. Ortaöğrenimini Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk Mektebi'nde okudu. Bu sırada Düyunı Umumiye tercüme kaleminde memurluk yaptı (1909). Paris'... devam

ABDÜLAZİZ EL-SUUD KİMDİR?

(1887 - 1953) Suudi Arabistan'ın ilk kralı. Babası Emir Abdurrahman'dır. 1900'de başa geçti. Dağınık bölgeleri birleştirdi. İngiltere'nin desteklediği İbnürreşitleri yenerek (1904) Riyad'ı ele geçirdi. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı... devam

ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR KİMDİR?

(1881 Gelibolu - 1955 İstanbul) siyaset ve bilim adamı. 1908'den önce bir süre Berlin Tıp Fakültesi'nde asistanlık yaptı. İkinci Meşrutiyet'le birlikte İstanbul'a döndü, İstanbul Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görevlendirildi. Son Osm... devam

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN KİMDİR?

Abdülhak Hamit Tarhan (1852 - 1937) 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başı edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen şair ve oyun yazarı. Türk edebiyatına Batı etkisini getirmiştir. Abdülhak Hamid Tarhan, 2 Ocak 1852 gün... devam

ABDÜLHALİM MEMDUH

(1866 İstanbul - 1905 İngiltere) şair ve yazar. Hukuk Mektebi'nden ayrılarak Hariciye Nezareti'ne girdi. Bir yandan da Mizan gazetesine yazıyordu. II. Abdülhamit yönetimince gönderildiği sürgün yerinden kaçarak beş yıl kadar Tunus, Fransa v... devam

ABDÜLHAMİD İBN TÜRK KİMDİR?

Dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Türk Müslüman matematikçidir.Tarihte Türk lakabını taşıyan nadir Türk bilim adamlarındandır. Hârezmi'nin çağdaşıdır. Cebir konusunda yazmış olduğu kitabın ancak küçük bir bölümü bugün elimiz... devam

ABDÜLİLAH KİMDİR?

(1914 Taif - 1958 Bağdat) Irak kral naibi. Hicaz Emiri Ali'nin oğludur. 1939-1953 yılları arasında II. Faysal'ın naipliğini yaptı. Raşit Ali'nin hükümet darbesinden sonra ülkesinden kovuldu, İngiltere'nin yardımıyla yeniden iktidara geldi. ... devam

ABDÜLKADİR GEYLANİ KİMDİR?

(1078 Geylan - 1166 Bağdat) Kadirî tarikatının kurucusu. "Gavs-ı azam" olarak tanınır. Hambelî mezhebinin seçkin temsilcilerinden biridir. Şeyh Ahmet Debbas ile tanıştıktan sonra onun müridi oldu. Fizik ve tasavvufa ilişkin yazdığı kitap... devam

ABDÜLKADİR KİMDİR?

(1808 Maskara - 1883 Şam) Kuzey Afrikalı Arap emiri. 1832'de Arapların sultanı ilân edildi. Büyük bir Arap devleti kurmaya başladı, askerî örgütlenmeyi geliştirdi, silâh fabrikaları yaptırdı. Fransızlarla 15 yıl kadar savaştıktan sonr... devam

ABDÜLKADİR MERAĞİ KİMDİR?

(1360 ?, Merağa - 1435 Herat) Türk bestecisi ve müzik bilgini. İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük müzik dehası olarak kabul edilir. Timur'un ve II. Murat'ın saraylarında yaşamıştır. Günümüze otuz kadar bestesi ulaşmıştır. Ba... devam

ABDÜLLEZİZ OTU

Afrika'da ve Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağacın, dut kurusuna benzeyen, yağlı, tatlıca yemişi (Cyperus esculentus). Aslı "habbülleziz" (tatlı tane). ... devam

ABDÜLMECİT EFENDİ (HALİFE) KİMDİR?

(1868 İstanbul - 1944 Paris) son Osmanlı halifesi. Padişah Abdülaziz'in oğludur. İkinci Meşrutiyet'e (1908) kadar sarayda kapalı bir hayat yaşadı. Düzenli bir eğitim ve öğretim görmedi. Güzel sanatlara ve özellikle resme meraklıydı. Tü... devam

ABDÜLMELİK BİN MERVAN KİMDİR?

(646 Medine - 705 Şam)5. Emevî halifesi. Halife Mervan'ın oğludur. 685 - 705 yılları arasında halifelik yaptı. Emevî halifelerinin en güçlülerinden biridir. Halife olduğu zaman Emevî Devleti en buhranlı zamanlarından birini yaşıyordu. Ir... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA