Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Lewis asidi:Bir elektron çifti alıcısı. devam

terimler Lewis bazı:Bir elektron çifti vericisi. devam

terimler Lewis Elektron Nokta Yapısı:Atomlar arasındaki bağı göstermek için, 1916 yılında Lewis elektron nokta yapısı kullanılmıştır. devam

terimler Lewis sembolü:Bir elementin kimyasal sembolünde, değerlik elektronlarını noktalarla gösteren simge. devam

terimler Lewis Simgesi:Atomun çekirdeğini ve iç katmanlardaki elektronları element sembolü, değerlik elektronlarını ise n devam

terimler Lewis yapısı:1-Kimyasal bağda elektronların (noktalar veya çizgiler hâlinde) atomlar arasında nasıl paylaşıldığ devam

terimler Ligand:1-Bir komplekste, merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup. 2-Kompleks iyonlarda merkez atomu s devam

terimler Lindlar katalizörü:Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel bir paladyum katalizörü. devam

terimler Lüsiferaz:Bir çeşit enzim. devam

terimler Lüsiferin:Ateşböceğinde bulunan karboksilik asit kompleksi. devam

terimler Lyman serisi:Hidrojen spektrumunda oluşan ilk grup. devam

terimler Madde:Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç deği devam

terimler Maddenin Ortak Özellikleri:Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı maddenin ortak özellikleridir. devam

terimler Makroskobik:Çıplak gözle incelenebilen. devam

terimler Manometre:Kapalı kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarayan araçlara manometre denir. Genellikle içi civ devam

terimler Markovnikov Kuralı:İkili bağları simetrik bir reaktif katılırken katılan reaktifin pozitif kısmı, ikili bağın hidroje devam

terimler Metabolizma:Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler devam

terimler Metal:1-Isıyı ve elektriği ileten, vurmaya ve çekmeye dayanıklı elementlerden her biri. 2-Atomlarının devam

terimler Metal Bağı:Metal atomları arasında oluşan kimyasal bağ. devam

terimler Metalik Bağ:Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ a devam

terimler Metalurji:Cevherden metal elde edilmesi.Metal bilimi. devam

terimler Metan:CH4 Formülüne sahip hidrokarbon. devam

terimler Mikro Dalga:Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga. devam

terimler Mikrodalgalar:Dalga boyu 10-8 ile 10-1m arasında bulunan düşük frekanslı dalgalar. devam

terimler Mikroskobik:Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar. devam

terimler Mineral:1- Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. 2- Belirl devam

terimler Mol:Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın