eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerLewis asidi: Bir elektron çifti alıcısı.

  terimlerLewis bazı: Bir elektron çifti vericisi.

  terimlerLewis Elektron Nokta Yapısı: Atomlar arasındaki bağı göstermek için, 1916 yılında Lewis elektron nokta yapısı kullanılmıştır. Bir atomun değerlik elektronlarını

  terimlerLewis sembolü: Bir elementin kimyasal sembolünde, değerlik elektronlarını noktalarla gösteren simge.

  terimlerLewis Simgesi: Atomun çekirdeğini ve iç katmanlardaki elektronları element sembolü, değerlik elektronlarını ise noktalarla gösteren simge.

  terimlerLewis yapısı: 1-Kimyasal bağda elektronların (noktalar veya çizgiler hâlinde) atomlar arasında nasıl paylaşıldığını gösteren yerleştirme şekli. 2-

  terimlerLigand: 1-Bir komplekste, merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup. 2-Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri.

  terimlerLindlar katalizörü: Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel bir paladyum katalizörü.

  terimlerLüsiferaz: Bir çeşit enzim.

  terimlerLüsiferin: Ateşböceğinde bulunan karboksilik asit kompleksi.

  terimlerLyman serisi: Hidrojen spektrumunda oluşan ilk grup.

  terimlerMadde: Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. Örneğin, buz katı, s

  terimlerMaddenin Ortak Özellikleri: Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı maddenin ortak özellikleridir.

  terimlerMakroskobik: Çıplak gözle incelenebilen.

  terimlerManometre: Kapalı kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarayan araçlara manometre denir. Genellikle içi civa dolu iki kollu aletlerdir. İki tipi vard

  terimlerMarkovnikov Kuralı: İkili bağları simetrik bir reaktif katılırken katılan reaktifin pozitif kısmı, ikili bağın hidrojeni daha fazla olan karbona katılması.

  terimlerMetabolizma: Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler.

  terimlerMetal: 1-Isıyı ve elektriği ileten, vurmaya ve çekmeye dayanıklı elementlerden her biri. 2-Atomlarının en dış katmanında az sayıda elektron i

  terimlerMetal Bağı: Metal atomları arasında oluşan kimyasal bağ.

  terimlerMetalik Bağ: Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ adı verilir.

  terimlerMetalurji: Cevherden metal elde edilmesi.Metal bilimi.

  terimlerMetan: CH4 Formülüne sahip hidrokarbon.

  terimlerMikro Dalga: Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga.

  terimlerMikrodalgalar: Dalga boyu 10-8 ile 10-1m arasında bulunan düşük frekanslı dalgalar.

  terimlerMikroskobik: Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar.

  terimlerMineral: 1- Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. 2- Belirli bir bileşimi olan bazı kendine has kristal

  terimlerMol: Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın