Oyun Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKısmi Basınç: 1- Bir gaz karışımında bulunan gazlardan her birinin, bulundukları kaba tek başlarına yaptıkları basınca kısmi basınç denir. 2-

  terimlerKızıl Ötesi Işınlar: Dalga boyu 10-6 m ile 10-4 m arasında olan zayıf enerjili dalgalar.

  terimlerKimya: Maddelerin özellikleri ile maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı.

  terimlerKimyasal Bağ: 1-Aynı ya da farklı cinsten atomları, kuvvetli etkileşimlerle kümeler hâlinde bir arada tutan kuvvet. 2-Maddeler atom veya moleküllerin birl

  terimlerKimyasal Değişim: Maddenin yapısındaki atomların yeniden düzenlenmesi sonucu yeni ve başka özellikte maddelerin oluştuğu değişim.

  terimlerKimyasal denklem: Kimyasal reaksiyon oluşumunu sembollerle gösteren denklem.

  terimlerKimyasal enerji: Kimyasal bağlardan ve moleküller arası kuvvetlerden meydana gelen enerji.

  terimlerKimyasal eşitlik: Kimyasal tepkimenin simgesel gösterimi.

  terimlerKimyasal formül: Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli.

  terimlerKimyasal kinetik: Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı.

  terimlerKimyasal Olay: Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan

  terimlerKimyasal Özellik: Bir maddenin başka bir madde ile olan etkileşimi dikkate alınarak belirtilen özelliği. Maddenin iç yapısıyla ilgili özellikler.

  terimlerKimyasal Reaksiyon: Bir ya da daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişimlerdir. Kısaca yeni oluşumlara sebebiyet

  terimlerKimyasal tepkime: Bir grup maddenin yeni bir grup maddeye dönüşmesi.

  terimlerKinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi.

  terimlerKinetik Teori: Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori.

  terimlerKir: Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik.

  terimlerKiral Molekül: Ayna görüntüsü çakıştırılamayan molekül.

  terimlerKok: Taş kömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla oluşan madde.

  terimlerKoligatif özellik: Moleküllerin veya taneciklerin sayılarına bağlı özellik.

  terimlerKoloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalması sonucu oluşan karışımlara koloit denir. koloit karışımlarda askıda falan madde ancak mikrosko

  terimlerKolonya: Etil alkolün hacimce %80'lik çözeltisine kolonya denir. Kolonya yapılırken etil alkol çözeltisi içerisine limon, zambak gibi maddelerin özler

  terimlerKompleks: Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül.

  terimlerKonjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı.

  terimlerKonsantrasyon: Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere d

  terimlerKontrol çubuğu: Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonunu kontrol altına almaya yarayan çubuk. Genellikle bor, kadmiyum veya z

  terimlerKoordine kovalent bağ: Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın