Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Kısmi Basınç:1- Bir gaz karışımında bulunan gazlardan her birinin, bulundukları kaba tek başlarına yaptıkları b devam

terimler Kızıl Ötesi Işınlar:Dalga boyu 10-6 m ile 10-4 m arasında olan zayıf enerjili dalgalar. devam

terimler Kimya:Maddelerin özellikleri ile maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı. devam

terimler Kimyasal Bağ:1-Aynı ya da farklı cinsten atomları, kuvvetli etkileşimlerle kümeler hâlinde bir arada tutan kuvv devam

terimler Kimyasal Değişim:Maddenin yapısındaki atomların yeniden düzenlenmesi sonucu yeni ve başka özellikte maddelerin oluş devam

terimler Kimyasal denklem:Kimyasal reaksiyon oluşumunu sembollerle gösteren denklem. devam

terimler Kimyasal enerji:Kimyasal bağlardan ve moleküller arası kuvvetlerden meydana gelen enerji. devam

terimler Kimyasal eşitlik:Kimyasal tepkimenin simgesel gösterimi. devam

terimler Kimyasal formül:Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli. devam

terimler Kimyasal kinetik:Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı. devam

terimler Kimyasal Olay:Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal ola devam

terimler Kimyasal Özellik:Bir maddenin başka bir madde ile olan etkileşimi dikkate alınarak belirtilen özelliği. Maddenin iç devam

terimler Kimyasal Reaksiyon:Bir ya da daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişi devam

terimler Kimyasal tepkime:Bir grup maddenin yeni bir grup maddeye dönüşmesi. devam

terimler Kinetik enerji:Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam

terimler Kinetik Teori:Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori. devam

terimler Kir:Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. devam

terimler Kiral Molekül:Ayna görüntüsü çakıştırılamayan molekül. devam

terimler Kok:Taş kömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla oluşan madde. devam

terimler Koligatif özellik:Moleküllerin veya taneciklerin sayılarına bağlı özellik. devam

terimler Koloit:Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalması sonucu oluşan karışımlara koloit denir. koloit karışıml devam

terimler Kolonya:Etil alkolün hacimce %80'lik çözeltisine kolonya denir. Kolonya yapılırken etil alkol çözeltisi iç devam

terimler Kompleks:Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül. devam

terimler Konjuge asit-baz çifti:Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. devam

terimler Konsantrasyon:Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yü devam

terimler Kontrol çubuğu:Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonunu kontrol altına almaya devam

terimler Koordine kovalent bağ:Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılm devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın