Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Net tepkime:Birden fazla basamakta yürüyen işlemlerde toplam ya da net değişiklik. devam

terimler Nicel analiz:Miktar bulma, ölçmeye dayanan analiz. devam

terimler Nişasta:Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılı devam

terimler Nitel analiz:Ölçmeye dayanmayan analiz. devam

terimler Nitelik:Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin tamamı. devam

terimler Normal Koşullar:0 °C sıcaklık, 1 atm basınç. devam

terimler Normal kaynama noktası:Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760 mmHg) eşit olduğu andak devam

terimler Normalite:Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin, eşdeğer gram sayısı. devam

terimler Nötr:Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz. devam

terimler Nötr oksit:Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir. devam

terimler Nötralleşme:Asidin bazla veya bazın asitle eş miktarlarının tepkimeye girmesi. devam

terimler Nötralleşme reaksiyonu:Bir asidin bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturması. devam

terimler Nötrleşme:Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi. devam

terimler Nötron:1-Atomun çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık 1 akb olan yüksüz tanecik. 2-Çekirdekte bulun devam

terimler Nötron Işıması:Bu ışımayla atomun çekirdeğinden 1 nötron fırlatılır. Bu ışımada atomun proton sayısı değişmez, nö devam

terimler Nötürleşme:1- Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu olaya nötürleşme denir. 2- Asit devam

terimler Nötürleşme reaksiyonu:Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam

terimler NŞA (Normal Şartlar Altında):Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olan durum. devam

terimler Nükleer Enerji:Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. Bu en devam

terimler Nükleer reaktör:İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği düzenek. devam

terimler Nükleer yakıt:Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde. devam

terimler Nükleofil:Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller. devam

terimler Nükleon:1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bul devam

terimler Oda koşulları:25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları. devam

terimler Odun Ruhu:Odunun havasız ortamda kuru kuruya ısıtılmasıyla oluşan, büyük miktarda metil alkol içeren sıvı ma devam

terimler Oksi asit:Yapısında oksijen bulunduran asitler. devam

terimler Oksidasyon sayısı:Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın