Eğitim Siteleri

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerNet tepkime: Birden fazla basamakta yürüyen işlemlerde toplam ya da net değişiklik.

  terimlerNicel analiz: Miktar bulma, ölçmeye dayanan analiz.

  terimlerNişasta: Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. )

  terimlerNitel analiz: Ölçmeye dayanmayan analiz.

  terimlerNitelik: Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin tamamı.

  terimlerNormal Koşullar: 0 °C sıcaklık, 1 atm basınç.

  terimlerNormal kaynama noktası: Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760 mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

  terimlerNormalite: Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin, eşdeğer gram sayısı.

  terimlerNötr: Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz.

  terimlerNötr oksit: Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir.

  terimlerNötralleşme: Asidin bazla veya bazın asitle eş miktarlarının tepkimeye girmesi.

  terimlerNötralleşme reaksiyonu: Bir asidin bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturması.

  terimlerNötrleşme: Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi.

  terimlerNötron: 1-Atomun çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık 1 akb olan yüksüz tanecik. 2-Çekirdekte bulunan yüksüz tanecik.Hidrojen atomu dışınd

  terimlerNötron Işıması: Bu ışımayla atomun çekirdeğinden 1 nötron fırlatılır. Bu ışımada atomun proton sayısı değişmez, nötron sayısı 1 azalır. Böylece b

  terimlerNötürleşme: 1- Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu olaya nötürleşme denir. 2- Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tep

  terimlerNötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar.

  terimlerNŞA (Normal Şartlar Altında): Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olan durum.

  terimlerNükleer Enerji: Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. Bu enerjiye Nükleer enerji denir.

  terimlerNükleer reaktör: İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği düzenek.

  terimlerNükleer yakıt: Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde.

  terimlerNükleofil: Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller.

  terimlerNükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz n

  terimlerOda koşulları: 25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları.

  terimlerOdun Ruhu: Odunun havasız ortamda kuru kuruya ısıtılmasıyla oluşan, büyük miktarda metil alkol içeren sıvı madde.

  terimlerOksi asit: Yapısında oksijen bulunduran asitler.

  terimlerOksidasyon sayısı: Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın