Yazılı Sınav Soruları

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerMol Kesri: Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayısına oranı.

  terimlerMol Kütlesi: Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi.

  terimlerMolal donma noktası azalması sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün donma noktasındaki azalma miktarı.

  terimlerMolal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı.

  terimlerMolalite: Bir kilogram çözücü içerisinde çözünmüş maddenin mol sayısı.

  terimlerMolar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.

  terimlerMolar hacim: 1 mol maddenin kapladığı hacim.

  terimlerMolar Isı Kapasitesi: Mol başına ısı kapasitesi (J/°C).

  terimlerMolar kütle: 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.

  terimlerMolarite: Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısı.

  terimlerMolekül: 1-Aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik birimlerine molekül denir. Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küç

  terimlerMolekül Formülü: Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gösteren formül.

  terimlerMolekül Kütlesi: Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı.

  terimlerMolekül-gram: Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi.

  terimlerMolekülerite: Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı.

  terimlerMoleküller arası kuvvet: Bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti.

  terimlerMonoalkoller: Bileşik iskeletinin herhangi bir yerinde tek bir tane -OH bulunduran alkollerdir.

  terimlerMonokromatik: Tek dalga boylu.

  terimlerMonomer: 1- Bir araya gelerek çok uzun polimer yapısı oluşturan en küçük birim. 2-Birbirine bağlanarak polimer denen uzun zincirli karmaşık molek

  terimlerMonosakkarit: Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül.

  terimlerMonosübstitüe benzen: Benzene bir grubun bağlanmasıyla oluşan yapının genel adı.

  terimlerMor ötesi ışınlar: Dalga boyu 10-8 m ile 10-10 m arasında olan yüksek enerjili dalgalar.

  terimlerMordan: Boyayı kumaşa tutturma işine denir.

  terimlerMutlak sıfır: Mümkün olan en düşük sıcaklık (-273,15 °C)

  terimlerN.Ş.A.: Normal şartlar altındanın kısaltmasıdır ve normal şartlar 0°C ve 1 atm basıncı ifade eder.

  terimlerNaftalin: Kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Suda çözünmeyen bir katı olan naftali

  terimlerNet iyon denklemi: Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyasal denklem.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın