Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Mol Kesri:Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayı devam

terimler Mol Kütlesi:Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi. devam

terimler Molal donma noktası azalması sabiti:Bir molal parçacık içeren çözücünün donma noktasındaki azalma miktarı. devam

terimler Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti:Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam

terimler Molalite:Bir kilogram çözücü içerisinde çözünmüş maddenin mol sayısı. devam

terimler Molar çözünürlük:Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam

terimler Molar hacim:1 mol maddenin kapladığı hacim. devam

terimler Molar Isı Kapasitesi:Mol başına ısı kapasitesi (J/°C). devam

terimler Molar kütle:1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı. devam

terimler Molarite:Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısı. devam

terimler Molekül:1-Aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik birimlerine molekül denir. Bileşik devam

terimler Molekül Formülü:Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gösteren formül. devam

terimler Molekül Kütlesi:Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. devam

terimler Molekül-gram:Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi. devam

terimler Molekülerite:Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı. devam

terimler Moleküller arası kuvvet:Bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti. devam

terimler Monoalkoller:Bileşik iskeletinin herhangi bir yerinde tek bir tane -OH bulunduran alkollerdir. devam

terimler Monokromatik:Tek dalga boylu. devam

terimler Monomer:1- Bir araya gelerek çok uzun polimer yapısı oluşturan en küçük birim. 2-Birbirine bağlanarak p devam

terimler Monosakkarit:Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül. devam

terimler Monosübstitüe benzen:Benzene bir grubun bağlanmasıyla oluşan yapının genel adı. devam

terimler Mor ötesi ışınlar:Dalga boyu 10-8 m ile 10-10 m arasında olan yüksek enerjili dalgalar. devam

terimler Mordan:Boyayı kumaşa tutturma işine denir. devam

terimler Mutlak sıfır:Mümkün olan en düşük sıcaklık (-273,15 °C) devam

terimler N.Ş.A.:Normal şartlar altındanın kısaltmasıdır ve normal şartlar 0°C ve 1 atm basıncı ifade eder. devam

terimler Naftalin:Kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Keskin ve kendine özgü bir kokusu var devam

terimler Net iyon denklemi:Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyasal denklem. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın