eğitim sitesi
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMol Kesri : Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki ... devam et

  terimler sözlüğüMol Kütlesi : Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi.... devam et

  terimler sözlüğüMolal donma noktası azalması sabiti : Bir molal parçacık içeren çözücünün donma noktasındaki azalma miktarı.... devam et

  terimler sözlüğüMolal kaynama noktası yükselmesi sabiti : Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı... devam et

  terimler sözlüğüMolalite : Bir kilogram çözücü içerisinde çözünmüş maddenin mol sayısı.... devam et

  terimler sözlüğüMolar çözünürlük : Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.... devam et

  terimler sözlüğüMolar hacim : 1 mol maddenin kapladığı hacim.... devam et

  terimler sözlüğüMolar Isı Kapasitesi : Mol başına ısı kapasitesi (J/°C).... devam et

  terimler sözlüğüMolar kütle : 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.... devam et

  terimler sözlüğüMolarite : Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin mol s... devam et

  terimler sözlüğüMolekül : 1-Aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik biriml... devam et

  terimler sözlüğüMolekül Formülü : Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gös... devam et

  terimler sözlüğüMolekül Kütlesi : Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütleleri... devam et

  terimler sözlüğüMolekülerite : Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı.... devam et

  terimler sözlüğüMoleküller arası kuvvet : Bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti.... devam et

  terimler sözlüğüMolekül–gram : Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi.... devam et

  terimler sözlüğüMonoalkoller : Bileşik iskeletinin herhangi bir yerinde tek bir tane –OH bulunduran a... devam et

  terimler sözlüğüMonokromatik : Tek dalga boylu.... devam et

  terimler sözlüğüMonomer : 1- Bir araya gelerek çok uzun polimer yapısı oluşturan en küçük birim.... devam et

  terimler sözlüğüMonosakkarit : Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül.... devam et

  terimler sözlüğüMonosübstitüe benzen : Benzene bir grubun bağlanmasıyla oluşan yapının genel adı.... devam et

  terimler sözlüğüMor ötesi ışınlar : Dalga boyu 10–8 m ile 10–10 m arasında olan yüksek enerjili dalgalar.... devam et

  terimler sözlüğüMordan : Boyayı kumaşa tutturma işine denir.... devam et

  terimler sözlüğüMutlak sıfır : Mümkün olan en düşük sıcaklık (-273,15 °C)... devam et

  terimler sözlüğüN.Ş.A. : Normal şartlar altındanın kısaltmasıdır ve normal şartlar 0°C ve 1 atm... devam et

  terimler sözlüğüNaftalin : Kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Keskin ve... devam et

  terimler sözlüğüNet iyon denklemi : Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyas... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın