Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Korozyon:Metallerin elektrokimyasal bir olay sonucu aşınması. devam

terimler Kovalent Bağ:(+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluş devam

terimler Kovalent Bileşikler:Atomları arasında kovalent bağ içeren bileşikler. devam

terimler Kök:İyon hâlindeki atom grubu. devam

terimler Kraking:Alkanların yüksek sıcaklıkta parçalanma tepkimesi. devam

terimler Kristal:Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyonlarının geometrik bir yapı göste devam

terimler Kristal Örgü Yapısı:İyonik bileşiklerde tanecikler son derece düzenli şekilde sıralanırlar. Buna kristal örgü yapısı d devam

terimler Kristalizuar:Kristallendirme deneylerinde kristallendirme kabı olarak kullanılan cam malzeme. devam

terimler Kristallendirme:Çözünürlükleri birbirinden oldukça farklı olan katı maddelerden oluşan karışımın bileşenlerine ayı devam

terimler Kritik kütle:Bir nükleer fizyon reaksiyonun kendiliğinden zincirleme olarak devam edebilmesi için gerekli olan devam

terimler Kriyoskopi:Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam

terimler Kromatografi:1-Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu. devam

terimler Kuantum kuramı:Enerjinin paketler hâlinde taşındığını savunan teori. devam

terimler Kuru buz:Katı karbon dioksit. devam

terimler Kuru pil:Elektrolitin ıslak pasta şeklinde olduğu pil. devam

terimler Kuvvetli Asit:Suda çözündüğünde büyük ölçüde iyonlarına ayrılabilen asit. devam

terimler Kuvvetli Baz:Suda çözündüğünde büyük ölçüde iyonlarına ayrılabilen baz. devam

terimler Kül Fırını:Kül fırını tabiri çoğunlukla, kullanıldığı yere sabitlenmemiş, endüstriyel fırınlara göre daha küç devam

terimler Küresel simetri:Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali. devam

terimler Kütle (m):Madde miktarına kütle denir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri ki devam

terimler Kütle Numarası:1- Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı 2-Bir atomun çekirdeğinde bulunan nötronların devam

terimler Kütlenin Korunumu:Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşi devam

terimler Kütlenin korunumu kanunu:Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edi devam

terimler Kütlenin korunumu yasası:Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin küt devam

terimler Lantanitler:Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element. devam

terimler Le Chaletier İlkesi:Fransız Kimyacı Henry Louis Le Chatelier 1888 yılında Le Chaletier İlkesi olarak bilinen kimyasa devam

terimler Lehim:Genellikle Sn, Pb, Bi, Cd vb. metaller içeren telleri ya da metal parçalarını birleştirmekte kulla devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın