eğitim sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKorozyon: Metallerin elektrokimyasal bir olay sonucu aşınması.

  terimlerKovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aral

  terimlerKovalent Bileşikler: Atomları arasında kovalent bağ içeren bileşikler.

  terimlerKök: İyon hâlindeki atom grubu.

  terimlerKraking: Alkanların yüksek sıcaklıkta parçalanma tepkimesi.

  terimlerKristal: Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyonlarının geometrik bir yapı göstermesi.

  terimlerKristal Örgü Yapısı: İyonik bileşiklerde tanecikler son derece düzenli şekilde sıralanırlar. Buna kristal örgü yapısı denir. Kristal Örgüde; genellikle anyo

  terimlerKristalizuar: Kristallendirme deneylerinde kristallendirme kabı olarak kullanılan cam malzeme.

  terimlerKristallendirme: Çözünürlükleri birbirinden oldukça farklı olan katı maddelerden oluşan karışımın bileşenlerine ayırma yöntemi.

  terimlerKritik kütle: Bir nükleer fizyon reaksiyonun kendiliğinden zincirleme olarak devam edebilmesi için gerekli olan nükleer yakıt kütlesi.

  terimlerKriyoskopi: Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi.

  terimlerKromatografi: 1-Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu. 2-Bazı yüzeylerin farklı maddeleri

  terimlerKuantum kuramı: Enerjinin paketler hâlinde taşındığını savunan teori.

  terimlerKuru buz: Katı karbon dioksit.

  terimlerKuru pil: Elektrolitin ıslak pasta şeklinde olduğu pil.

  terimlerKuvvetli Asit: Suda çözündüğünde büyük ölçüde iyonlarına ayrılabilen asit.

  terimlerKuvvetli Baz: Suda çözündüğünde büyük ölçüde iyonlarına ayrılabilen baz.

  terimlerKül Fırını: Kül fırını tabiri çoğunlukla, kullanıldığı yere sabitlenmemiş, endüstriyel fırınlara göre daha küçük hacimli ve maksimum çalışma

  terimlerKüresel simetri: Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali.

  terimlerKütle (m): Madde miktarına kütle denir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir.

  terimlerKütle Numarası: 1- Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı 2-Bir atomun çekirdeğinde bulunan nötronların ve protonların toplamı.

  terimlerKütlenin Korunumu: Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunumu kanunu den

  terimlerKütlenin korunumu kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

  terimlerKütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eden

  terimlerLantanitler: Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.

  terimlerLe Chaletier İlkesi: Fransız Kimyacı Henry Louis Le Chatelier 1888 yılında Le Chaletier İlkesi olarak bilinen kimyasal dengeler kuramını geliştirmiştir. Bu ilke

  terimlerLehim: Genellikle Sn, Pb, Bi, Cd vb. metaller içeren telleri ya da metal parçalarını birleştirmekte kullanılan, düşük erime sıcaklığı olan alaş

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın