Eğitim Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

  terimlerAbsorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması.

  terimlerAbsorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması.

  terimlerAçık Formül: Moleküldeki atomların birbirine bağlanma düzenini gösteren formül.

  terimlerAçık Hava Basıncı: Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı baromet

  terimlerAçil: RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.

  terimlerAçilleme: Bir moleküle açil grubunun bağlanması.

  terimlerAdlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.

  terimlerAerosol: Bir katı ya da sıvının hava ( gaz ) ortamında heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir. Duman, sis spreyler örnek o

  terimlerAğartma: Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi.

  terimlerAğırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

  terimlerAkım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı.

  terimlerAktarma(dekantasyon): Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba taşınması.

  terimlerAktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. - Periyodik tabloda grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron

  terimlerAktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji.

  terimlerAktifleşmiş Kompleks: Tepkime sırasında oluşan yüksek enerjili, kararsız, ara ürün.

  terimlerAktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elementin elektron alarak veya vererek bileşik oluşturma isteğine akt

  terimlerAktiflik: Elementlerin bileşik oluşturma eğilimi.

  terimlerAktiflik Sırası: Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir.

  terimlerAktiflik(etkinlik): Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi.

  terimlerAktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri.

  terimlerAktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji.

  terimlerAktivasyon Engeli: Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli.

  terimlerAlaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elde edilen homojen katı karışım.

  terimlerAldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur.

  terimlerAlfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, ato

  terimlerAlfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.

  terimlerAlifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 798

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın