Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Korteks:Beyin kabuğu. devam

terimler Kosmos:Düzenli ve uyumlu bir yapı oluşturan bütün; evren. devam

terimler Kozmos:Uyumlu evren. Varlığın yasalı, düzenli ve uyumlu olması durumu. devam

terimler Kötü:Toplumca yapılması istenilmeyen, arzu edilmeyen şeydir. devam

terimler Kötümserlik (pesimizm):Her düşünce ve eylemi kötü yanıyla ele alma eğilimi. devam

terimler Kriter:Ölçüt. devam

terimler Kritisizm (Eleştiricilik):Kristizm, bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada akl devam

terimler Kriz:Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalı devam

terimler Kuram:Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü. devam

terimler Kuram (teori):1- Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan, olayları denenmemi devam

terimler Kuşkuculuk(Septisizm):İnsanın kesin olarak bilgi sahibi olabileceğini öne süren dogmatizme zıt bir okul olarak ortaya devam

terimler Kutsal:Kişilerin, nesnelerin ya da yerlerin yüceleştirilmesi ve değerlerinin Tanrısallaştırılmasıdır. devam

terimler Kuvvetler Ayrılığı:Devleti yönlendiren "yasama", "yürütme" ve "yargı" yetkisinin ayrı ayrı kişi veya kurumlara verilm devam

terimler Küçük Önerme:Bir kıyasta küçük terimi taşıyan önerme. devam

terimler Küçük Terim:Bir kıyasta sonucun öznesi olan terim. devam

terimler Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. ya devam

terimler Kültür:1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir. 2- Bir toplumun kendi devam

terimler Kültür Emperyalizmi:Güçlü ülkelerin güçsüz ülkeleri kültür açısından etkileyip kültürü bir tür siyasal propaganda ve s devam

terimler Kültür Gecikmesi:Manevi kültür ögelerinin maddî kültür ögelerinin gelişmesine geç uyması. devam

terimler Kültürel Antropoloji:Tarım, hayvancılık türleri gibi kültürel özellikleri; inanç, gelenek, görenek gibi kültürel kalıpl devam

terimler Kültürel Bütünleşme:Bir toplumun kültür ögelerinin birbirini destekleyerek uyumlu bir bütün oluşturması. Entegrasyon. devam

terimler Kültürel Yozlaşma:Toplum üyelerinin kendi kültürlerini, temel kurumlarını ve davranış örüntülerini kaybedip diğer to devam

terimler Kültürleme:İnsanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanmasını sağlayan bilinçli ve devam

terimler Kültürlenme:Bireyin, başka grupların kültürleriyle etkileşimde bulunması sonucu, ne kendi kültüründe ne de bun devam

terimler Kültürleşme:Farklı kültürden olan birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkil devam

terimler Kümülatif:Biriken, yığılan devam

terimler Laik Devlet:Laik devlet yönetiminde dinsel kurum ve kurallar dayanak alınmaz. Devlet, tüm din ve mezheplerin a devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın