Oyun Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKorteks : Beyin kabuğu.... devam et

  terimler sözlüğüKosmos : Düzenli ve uyumlu bir yapı oluşturan bütün; evren.... devam et

  terimler sözlüğüKozmos : Uyumlu evren. Varlığın yasalı, düzenli ve uyumlu olması durumu.... devam et

  terimler sözlüğüKötü : Toplumca yapılması istenilmeyen, arzu edilmeyen şeydir.... devam et

  terimler sözlüğüKötümserlik (pesimizm) : Her düşünce ve eylemi kötü yanıyla ele alma eğilimi.... devam et

  terimler sözlüğüKriter : Ölçüt.... devam et

  terimler sözlüğüKritisizm (Eleştiricilik) : Kristizm, bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun i... devam et

  terimler sözlüğüKriz : Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamın... devam et

  terimler sözlüğüKuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime ... devam et

  terimler sözlüğüKuram (teori) : 1- Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde orta... devam et

  terimler sözlüğüKuşkuculuk(Septisizm) : İnsanın kesin olarak bilgi sahibi olabileceğini öne süren dogmatizme ... devam et

  terimler sözlüğüKutsal : Kişilerin, nesnelerin ya da yerlerin yüceleştirilmesi ve değerlerinin ... devam et

  terimler sözlüğüKuvvetler Ayrılığı : Devleti yönlendiren “yasama”, “yürütme” ve “yargı” yetkisinin ayrı ayr... devam et

  terimler sözlüğüKüçük Önerme : Bir kıyasta küçük terimi taşıyan önerme.... devam et

  terimler sözlüğüKüçük Terim : Bir kıyasta sonucun öznesi olan terim.... devam et

  terimler sözlüğüKülliye : Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, seb... devam et

  terimler sözlüğüKültür : 1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür den... devam et

  terimler sözlüğüKültür Emperyalizmi : Güçlü ülkelerin güçsüz ülkeleri kültür açısından etkileyip kültürü bir... devam et

  terimler sözlüğüKültür Gecikmesi : Manevi kültür ögelerinin maddî kültür ögelerinin gelişmesine geç uymas... devam et

  terimler sözlüğüKültürel Antropoloji : Tarım, hayvancılık türleri gibi kültürel özellikleri; inanç, gelenek, ... devam et

  terimler sözlüğüKültürel Bütünleşme : Bir toplumun kültür ögelerinin birbirini destekleyerek uyumlu bir bütü... devam et

  terimler sözlüğüKültürel Yozlaşma : Toplum üyelerinin kendi kültürlerini, temel kurumlarını ve davranış ör... devam et

  terimler sözlüğüKültürleme : İnsanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kaza... devam et

  terimler sözlüğüKültürlenme : Bireyin, başka grupların kültürleriyle etkileşimde bulunması sonucu, n... devam et

  terimler sözlüğüKültürleşme : Farklı kültürden olan birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime... devam et

  terimler sözlüğüKümülatif : Biriken, yığılan... devam et

  terimler sözlüğüLaik Devlet : Laik devlet yönetiminde dinsel kurum ve kurallar dayanak alınmaz. Devl... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın