Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerKorteks: Beyin kabuğu.

  terimlerKosmos: Düzenli ve uyumlu bir yapı oluşturan bütün; evren.

  terimlerKozmos: Uyumlu evren. Varlığın yasalı, düzenli ve uyumlu olması durumu.

  terimlerKötü: Toplumca yapılması istenilmeyen, arzu edilmeyen şeydir.

  terimlerKötümserlik (pesimizm): Her düşünce ve eylemi kötü yanıyla ele alma eğilimi.

  terimlerKriter: Ölçüt.

  terimlerKritisizm (Eleştiricilik): Kristizm, bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı

  terimlerKriz: Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran.

  terimlerKuram: Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü.

  terimlerKuram (teori): 1- Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan, olayları denenmemiş, yalnızca düşünceyle kurulmuş temelle

  terimlerKuşkuculuk(Septisizm): İnsanın kesin olarak bilgi sahibi olabileceğini öne süren dogmatizme zıt bir okul olarak ortaya çıkıp,hiçbir bilginin kesin olamayacağın

  terimlerKutsal: Kişilerin, nesnelerin ya da yerlerin yüceleştirilmesi ve değerlerinin Tanrısallaştırılmasıdır.

  terimlerKuvvetler Ayrılığı: Devleti yönlendiren "yasama", "yürütme" ve "yargı" yetkisinin ayrı ayrı kişi veya kurumlara verilmesi. Daha çok demokrasilerde kullanılan, si

  terimlerKüçük Önerme: Bir kıyasta küçük terimi taşıyan önerme.

  terimlerKüçük Terim: Bir kıyasta sonucun öznesi olan terim.

  terimlerKülliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.

  terimlerKültür: 1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir. 2- Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve

  terimlerKültür Emperyalizmi: Güçlü ülkelerin güçsüz ülkeleri kültür açısından etkileyip kültürü bir tür siyasal propaganda ve sömürü aracı gibi kullanması du

  terimlerKültür Gecikmesi: Manevi kültür ögelerinin maddî kültür ögelerinin gelişmesine geç uyması.

  terimlerKültürel Antropoloji: Tarım, hayvancılık türleri gibi kültürel özellikleri; inanç, gelenek, görenek gibi kültürel kalıpları; araç, gereç, sanat ve bilgiler g

  terimlerKültürel Bütünleşme: Bir toplumun kültür ögelerinin birbirini destekleyerek uyumlu bir bütün oluşturması. Entegrasyon.

  terimlerKültürel Yozlaşma: Toplum üyelerinin kendi kültürlerini, temel kurumlarını ve davranış örüntülerini kaybedip diğer toplumların kültür değerlerini kabul et

  terimlerKültürleme: İnsanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanmasını sağlayan bilinçli ve bilinç dışı gerçekleşen öğrenme

  terimlerKültürlenme: Bireyin, başka grupların kültürleriyle etkileşimde bulunması sonucu, ne kendi kültüründe ne de bunlarda var olmayan yeni bir bileşim ortaya

  terimlerKültürleşme: Farklı kültürden olan birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonunda her ikisinin de değişmesi

  terimlerKümülatif: Biriken, yığılan

  terimlerLaik Devlet: Laik devlet yönetiminde dinsel kurum ve kurallar dayanak alınmaz. Devlet, tüm din ve mezheplerin ayin ve ibadetlerinin özgürce yerine getirebilme

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın