Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Kaçınma:Bir ayırt edici uyarıcıya karşı uygun davranışı göstererek, itici ya da hoş olmayan bir uyarıcıdan devam

terimler Kaçınma-Kaçınma Çatışması:Kişinin iki olumsuz hedef arasında kalmasından doğan çatışma. Kişi bir olumsuz hedeften uzaklaştık devam

terimler Kaçma:Uygun davranışı yaparak itici ya da hoş olmayan durumdan uzaklaşmayı öğrenme. devam

terimler Kademeli Yaklaşma:Canlının karmaşık bir davranışı öğrenmesini sağlamaya çalışırken o davranışa götüren davranışları devam

terimler Kalıpyargı:Bir grup veya sınıf hakkında oluşturulmuş olan basit ve duruk genelleme. devam

terimler Kalıtım:Çevre etkileriyle köklü biçimde değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında dişi devam

terimler Kalite:Bir malın ihtiyacı gideren mallara göre daha kullanışlı olmasıdır. devam

terimler Kamu:Bir ülkedeki halkın bütünü, halk. devam

terimler Kamuoyu:Herhangi bir konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin ortaklaştığı yaklaşım biçimi. devam

terimler Kanaat:İnanç, düşünce. devam

terimler Kaos:1- Biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durum. Karmaşa. 2- Evrenin düzene girmeden önceki biçimd devam

terimler Kapalı Tabakalaşma:Doğuştan getirilen statülerin geçerli olduğu, aralarında geçişin olmadığı tabakalardan oluşan sist devam

terimler Kapalı Yol:Çözümleyici çizelgede aynı yol üzerinde önermenin kendisi ve değilinden oluşan yol. devam

terimler Kapitalist Devlet:Üretim araçlarının (fabrika, tarla, maden ocağı, iş atölyesi gibi) mülkiyet hakkının kişi ya da ki devam

terimler Kaplam:Bir kavramın içine aldığı bireylerin tümü. devam

terimler Kapsam:Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların tümü, ka devam

terimler Kâr:Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği gelir. devam

terimler Karakter:Kişiliğin, topluma ve toplumsal değer yargılarına, toplumun da bireye verilmiş olduğu değere göre devam

terimler Karakter:Karakter genelde kişilikle karıştırılır fakat kişiliğin bir parçasıdır. Karakter kişiliğin toplums devam

terimler Karakteristik:Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik. devam

terimler Karma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet:Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karm devam

terimler Karmaşa:İnsanlığın ilkçağlarında olduğu düşünülen, yöneten-yönetilen ayrımının olmadığı kaos durumu. devam

terimler Karşıt Önerme:Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin niceliklerinin aynı, niteliklerinin farklı olması durum devam

terimler Kartel:Rekabeti azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için, aynı malı üreten firmaların kendi araların devam

terimler Kategori:1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup. 2. Bir n devam

terimler Kategorik imperatif:Koşulsuz buyruk. Hiçbir koşula bağlı olmayan; bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurma devam

terimler Katman:Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın