Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerKaçınma: Bir ayırt edici uyarıcıya karşı uygun davranışı göstererek, itici ya da hoş olmayan bir uyarıcıdan sakınmayı öğrenme.

  terimlerKaçınma-Kaçınma Çatışması: Kişinin iki olumsuz hedef arasında kalmasından doğan çatışma. Kişi bir olumsuz hedeften uzaklaştıkça diğerine yaklaşır; ikinci olumsuz h

  terimlerKaçma: Uygun davranışı yaparak itici ya da hoş olmayan durumdan uzaklaşmayı öğrenme.

  terimlerKademeli Yaklaşma: Canlının karmaşık bir davranışı öğrenmesini sağlamaya çalışırken o davranışa götüren davranışları sırayla pekiştirmek.

  terimlerKalıpyargı: Bir grup veya sınıf hakkında oluşturulmuş olan basit ve duruk genelleme.

  terimlerKalıtım: Çevre etkileriyle köklü biçimde değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla nesi

  terimlerKalite: Bir malın ihtiyacı gideren mallara göre daha kullanışlı olmasıdır.

  terimlerKamu: Bir ülkedeki halkın bütünü, halk.

  terimlerKamuoyu: Herhangi bir konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin ortaklaştığı yaklaşım biçimi.

  terimlerKanaat: İnanç, düşünce.

  terimlerKaos: 1- Biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durum. Karmaşa. 2- Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.

  terimlerKapalı Tabakalaşma: Doğuştan getirilen statülerin geçerli olduğu, aralarında geçişin olmadığı tabakalardan oluşan sistem.

  terimlerKapalı Yol: Çözümleyici çizelgede aynı yol üzerinde önermenin kendisi ve değilinden oluşan yol.

  terimlerKapitalist Devlet: Üretim araçlarının (fabrika, tarla, maden ocağı, iş atölyesi gibi) mülkiyet hakkının kişi ya da kişilerin elinde bulunduğu, dolayısı i

  terimlerKaplam: Bir kavramın içine aldığı bireylerin tümü.

  terimlerKapsam: Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların tümü, kavram altında toplanan şeylerin tümü.

  terimlerKâr: Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği gelir.

  terimlerKarakter: Kişiliğin, topluma ve toplumsal değer yargılarına, toplumun da bireye verilmiş olduğu değere göre ortaya çıkan yanıdır. Özellikle de iç

  terimlerKarakter: Karakter genelde kişilikle karıştırılır fakat kişiliğin bir parçasıdır. Karakter kişiliğin toplumsal ve ahlaki yönüdür. Başka bir dey

  terimlerKarakteristik: Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.

  terimlerKarma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet: Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karma devlette genelde ihtiyacın olduğu yerde

  terimlerKarmaşa: İnsanlığın ilkçağlarında olduğu düşünülen, yöneten-yönetilen ayrımının olmadığı kaos durumu.

  terimlerKarşıt Önerme: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin niceliklerinin aynı, niteliklerinin farklı olması durumu.

  terimlerKartel: Rekabeti azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için, aynı malı üreten firmaların kendi aralarında yaptıkları anlaşma. Bu anlaşma daha ç

  terimlerKategori: 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup. 2. Bir nesneye yüklenen nitelik, herhangi bir şey hakk

  terimlerKategorik imperatif: Koşulsuz buyruk. Hiçbir koşula bağlı olmayan; bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorun

  terimlerKatman: Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın