Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerLaiklik: 1- Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve bireye vicdan özgürlüğünün sağlanması durumu. 2- Toplumsal kurumların işleyiş ve

  terimlerLavirat: Eşi ölen kadının, kocasının kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilik biçiminde kadının kocasından düşen mirası alıp baba evine gitmesi, dul

  terimlerLiberalizm: 1- Herkese, inanç ve düşünme özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan, özgür düşünüşe bağlı dünya görüşü, bireyin ö

  terimlerLimbik Sistem: Beynin iç kısmında yer alan; duygu, heyecanlar ve güdüsel hâllerden sorumlu, birbiriyle ilişkili yapılar grubu. Limbik sistemdeki önemli ya

  terimlerLogos: Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke.

  terimlerMadde: Temel özelliği yer kaplama olan varlık. Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz, bozulmaz tözü.

  terimlerMaddecilik (materyalizm): Her türlü gerçekliğin, yalnızca nesnenin değil, ruhsal olan gerçekliğin de özünü ve temelini maddede gören, maddeden başka hiçbir tözü

  terimlerMaddi Kültür: İnsan emeğinin toplumsal gelişme süreci içinde gerçekleştirdiği teknik, araç ve gerecin tümü.

  terimlerMaksim: Ahlak ilkesi (Kant'ta). Tek kişinin, kendi irade ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlak ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlak yasasının k

  terimlerMakul: Akla uygun, akıllıca, aşırı olmayan, uygun, elverişli.

  terimlerMalikâne: Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk.

  terimlerMaliyet Enflasyonu: Bir malın üretimi sırasındaki girdilerin fiyatların yükselmesi malın fiyatını yükseltir. Örneğin, üretim sırasında, hammadde girdileri

  terimlerManevi Kültür: Bir toplumsal gelişme süreci içinde gerçekleştirilen değer, inanç, bilgi, kural, gelenek ve göreneklerin tümü.

  terimlerManizm: Doğaüstü ve gizli güçlerin bazı insanlarda bulunduğuna inanılan din anlayışıdır.

  terimlerMantık: Doğru bilgiye ulaşmak için düşünceler arasındaki ilişki ve düzeni yöneten ilke ve yasaları saptayan alan mantık (lojik) tır. Mantık do

  terimlerMantık: Doğru düşünmenin kurallarını koyan disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede, verilen yargılardan sonuç çıkartmada gösterir

  terimlerMantık Bilimi: Doğru düşünmenin yolunu ve yöntemini konu alan bilim.

  terimlerMantık Değişmezi: Önermelerin tutarlı, çıkarımların da geçerli olup olmadığını belirleyen, bütün yorumlarında aynı olağan yorumu koruyan değişmez.

  terimlerMantık Doğrusu: Düşünme bakımından zorunlu olan, çelişmezlik ilkesi gereği çelişiği düşünülemeyen doğruluk.

  terimlerMateryalizm: 1- Gerçekten var olan maddedir. Düşünce ve ruh maddenin ürünüdür. 2- Yalnızca maddenin gerçek olduğunu, madde ve maddenin değişimleri

  terimlerMateryalizm: Asıl varlığın madde olduğunu ileri süren görüş.İdealizmin tam tersine düşünceyi (ideayı) maddenin bir sonucu olarak görür. Madde düş

  terimlerMateryalizm(Maddecilik): Evrendeki her şeyin -insan aklı da dahil-madde olduğunu savunan akım.

  terimlerMatrilokal: Aile, kadının evinde kuruluyorsa, bu evlilik biçimi matrilokaldır. Erkek evlilik sonucu kadının evine gelir ya da çocuklar kadının yanında k

  terimlerMazoşizm: Kendine acı verdirerek cinsel doyum sağlama tutkusu ve eylemi olarak kendini gösteren bir cinsel sapıklık (paraphilia) tır. Bir kişilik bozuklu

  terimlerMeal: Tercümeden biraz daha geniş olarak yapılan çevirilerdir.

  terimlerMeclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.

  terimlerMecmua: Dergi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın