Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Laiklik:1- Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve bireye vicdan özgürlüğünün sağlanması durumu. devam

terimler Lavirat:Eşi ölen kadının, kocasının kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilik biçiminde kadının kocasından düşe devam

terimler Liberalizm:1- Herkese, inanç ve düşünme özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan, özgür düşünüşe bağlı devam

terimler Limbik Sistem:Beynin iç kısmında yer alan; duygu, heyecanlar ve güdüsel hâllerden sorumlu, birbiriyle ilişkili devam

terimler Logos:Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke. devam

terimler Madde:Temel özelliği yer kaplama olan varlık. Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın p devam

terimler Maddecilik (materyalizm):Her türlü gerçekliğin, yalnızca nesnenin değil, ruhsal olan gerçekliğin de özünü ve temelini madde devam

terimler Maddi Kültür:İnsan emeğinin toplumsal gelişme süreci içinde gerçekleştirdiği teknik, araç ve gerecin tümü. devam

terimler Maksim:Ahlak ilkesi (Kant'ta). Tek kişinin, kendi irade ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlak ilk devam

terimler Makul:Akla uygun, akıllıca, aşırı olmayan, uygun, elverişli. devam

terimler Malikâne:Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk. devam

terimler Maliyet Enflasyonu:Bir malın üretimi sırasındaki girdilerin fiyatların yükselmesi malın fiyatını yükseltir. Örneğin, devam

terimler Manevi Kültür:Bir toplumsal gelişme süreci içinde gerçekleştirilen değer, inanç, bilgi, kural, gelenek ve görene devam

terimler Manizm:Doğaüstü ve gizli güçlerin bazı insanlarda bulunduğuna inanılan din anlayışıdır. devam

terimler Mantık:Doğru bilgiye ulaşmak için düşünceler arasındaki ilişki ve düzeni yöneten ilke ve yasaları saptaya devam

terimler Mantık:Doğru düşünmenin kurallarını koyan disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede, verilen yar devam

terimler Mantık Bilimi:Doğru düşünmenin yolunu ve yöntemini konu alan bilim. devam

terimler Mantık Değişmezi:Önermelerin tutarlı, çıkarımların da geçerli olup olmadığını belirleyen, bütün yorumlarında aynı o devam

terimler Mantık Doğrusu:Düşünme bakımından zorunlu olan, çelişmezlik ilkesi gereği çelişiği düşünülemeyen doğruluk. devam

terimler Materyalizm:1- Gerçekten var olan maddedir. Düşünce ve ruh maddenin ürünüdür. 2- Yalnızca maddenin gerçek o devam

terimler Materyalizm:Asıl varlığın madde olduğunu ileri süren görüş.İdealizmin tam tersine düşünceyi (ideayı) maddenin devam

terimler Materyalizm(Maddecilik):Evrendeki her şeyin -insan aklı da dahil-madde olduğunu savunan akım. devam

terimler Matrilokal:Aile, kadının evinde kuruluyorsa, bu evlilik biçimi matrilokaldır. Erkek evlilik sonucu kadının ev devam

terimler Mazoşizm:Kendine acı verdirerek cinsel doyum sağlama tutkusu ve eylemi olarak kendini gösteren bir cinsel s devam

terimler Meal:Tercümeden biraz daha geniş olarak yapılan çevirilerdir. devam

terimler Meclis:Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı. devam

terimler Mecmua:Dergi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın