Eğitim Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerA posteriori: Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim.

  terimlerA priori: Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim.

  terimlerAborjin: Avustralya yerlisi.

  terimlerAçık Önerme: İçinde "x" gibi bir değişken olan önerme.

  terimlerAçık Sınıf Tabakalaşması: Tabakalar arası geçişin serbest ve hızlı olduğu, rekabete dayanan ve hukuken eşitsizliği kabul etmeyen sistem. Sınıf sistemi.

  terimlerAçık Toplum: Toplumun yaygın katılımına açık, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, topluma hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şe

  terimlerAçık Yol: Çözümleyici çizelgede hiçbir çelişki taşımayıp ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden oluşan yol.

  terimlerAçık-Seçiklik: Bulanık olmama, kolayca anlaşılabilir olma

  terimlerAçımlamak: Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak.

  terimlerAdcılık (nominalizm): Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan ibaret olduğunu savunan felsefi görüş.

  terimlerAgnostisizm: Tanrı'nın var olup - olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm'dir (Bilinemezcilik). Örneğin sofist düşünürlerden Protago

  terimlerAhlak: 1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür. 2- Hem belli bir davranış bi

  terimlerAhlak Felsefesi: Ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının temellerini, iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini, ahlaki

  terimlerAhlak Felsefesi(Ethik): Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ve açıklayan felsefe bilimi.

  terimlerAhlak kuralları: Toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak ku

  terimlerAhlak Yasası: Kişinin eylemlerini yönlendiren, düzenleyen, sınırlayan genel kurallardır.

  terimlerAhlakdışıcılık(İmmoralizm): Töre tanımazcılık,ahlak dışı olma,gayrı ahlakiye-NİETZCHE felsefesi.

  terimlerAhlakdışılık(Amoralizm): Ahlakla ilgilenmemek, ahlaka aykırı olmamakla beraber ahlaki düsturları hayat kaideleri olarak benimsememektir.

  terimlerAhlaki Eylem: Ahlak yasasına uygun, özgürce, herhangi bir çıkar gözetmeden eylemde bulunmaktır.

  terimlerAhlaki Karar: Kişinin ahlaki değerleri uygun olarak hür iradesiyle verdiği karardır.

  terimlerAile: 1- Aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanların oluşturduğu toplumun en küçük

  terimlerAkademi: 1- Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak şüpheciliğe, sonradan da dogmatizme kayan

  terimlerAkademik: Bilimsel niteliği olan.

  terimlerAkıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü.

  terimlerAkıl yasaları: Aklın özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkeleri.

  terimlerAkıl Yürütme: Kişiler, geçmiş yaşantıları, gözlemleri ve öğrenmeleri sonucunda oluşturdukları somut ve soyut tasarımlar arasında mantık ilkelerine uyg

  terimlerAkılcı görüş (rasyonalizm): Bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini savunan görüş.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın