Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Kavram:1- Herhangi bir tür nesne ya da belli bir tür olayın ortak özelliklerinin bir ad altında toplanmas devam

terimler Kavram Realizmi:Kavramların insan zihninden bağımsız gerçek varlıklar olduğunu öne süren yaklaşımdır. Güzel insan, devam

terimler Kavramcılık (konseptüalizm):Orta Çağın son dönemindeki fikir akımı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların dü devam

terimler Kaygı:1- Ne olduğu bilinmeyen tehlike, felaket veya talihsizlik beklentisinin doğurduğu huzursuzluk, ned devam

terimler Kelâm:Söz, Laf. devam

terimler Kentleşme:Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğur devam

terimler Keşif:Var olan, fakat daha önce insanlar tarafından bilinmeyen, açıklanmayan bir olayın bilinmesi, açıkl devam

terimler Kısa Süreli Bellek:Bilgileri tutma süresi 30 saniyeden daha kısa olan bellektir. Kısa süreli belleğin depolama kapasi devam

terimler Kıyas:Verilen önermelere dayanarak zihnin sonuç çıkartma işlemine kıyas denir. Kıyas genelde tümdengelim devam

terimler Kimlik:Bireyin kendi kişiliğine ait değerlendirmelerinin yer aldığı kişiliğin öznel yanı. devam

terimler Kimlik Bunalımı:Bireyin özellikle ergenlik döneminde kendi kimliğini oluşturmak için verdiği mücadeledir. devam

terimler Kimlik Kargaşası:Kimlik bunalımının uzun sürmesi sonucu gencin düşünce, duygu, davranış ve tutumlarında kendine özg devam

terimler Kişi Başına Düşen Ulusal Gelir:Ulusal gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen gelir miktarı. devam

terimler Kişiden kaynaklanan engeller:Bu engelleme türünde bireyde engellenmişlik duygusu yaratan neden, yine bireyin gerçekçi olmayan b devam

terimler Kişilik:1- Bir insanı diğer insanlardan ayırıp kendine özgü kılan bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri devam

terimler Kitle:Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte fiziksel yakınlığı bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplums devam

terimler Klasik Koşullama:Koşullu bir uyarıcının koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştirilmesi sonucu meydana gelen tepkisel öğrenm devam

terimler Kleptomani (çalma hastalığı):Hiçbir nesnel gereksinme söz konusu olmadığı halde kişinin çalma zorunluluğu duyması. devam

terimler Klinik Psikolojisi:Davranış bozukluklarının tanı (teşhis) ve tedavileri ile ilgilenir. Zeka, kişilik, akıl sağlığı so devam

terimler Klinik Yöntem:Davranış bozukluklarının tanısı (teşhisi) için uygulanan yöntemdir. Bu yöntem genel olarak şu tekn devam

terimler Kliring:İki ülkenin kendi aralarındaki mal alış-verişlerinde kendi ulusal para birimlerini kullanmak üzere devam

terimler Kompülsiyon:Davranışlarda ortaya çıkan takıntılardır. Örneğin, yoldaki çizgilere, karelere basarak yürümek kom devam

terimler Konseptualizm:Ortaçağın sonlarında görülen bu yaklaşım bu tartışmaya bir son vermek istemiş ve Aristotelesçi bir devam

terimler Kontrol:1- Bir deneyde bağımlı değişkeni etkileyebilecek karıştırıcı değişkenlerin çeşitli tekniklerle kon devam

terimler Konvertibilite:Bir ülkenin ulusal parasının dünya piyasalarında alınır satılır olmasıdır. devam

terimler Korelasyon (Bağıntı):İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Üç temel korelasyon biçimi vardır. devam

terimler Korelasyon Katsayısı:+1, -1, 0 korelasyon katsayıları tam ve mükemmel bağıntının ifadesidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın