eğitim sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerKavram: 1- Herhangi bir tür nesne ya da belli bir tür olayın ortak özelliklerinin bir ad altında toplanmasıdır. Kavramlar zihnin soyutlama ve genelleme

  terimlerKavram Realizmi: Kavramların insan zihninden bağımsız gerçek varlıklar olduğunu öne süren yaklaşımdır. Güzel insan, güzel çiçek, güzel kuş geçici va

  terimlerKavramcılık (konseptüalizm): Orta Çağın son dönemindeki fikir akımı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşünceyle ilgili varlıklar olarak

  terimlerKaygı: 1- Ne olduğu bilinmeyen tehlike, felaket veya talihsizlik beklentisinin doğurduğu huzursuzluk, nedeni bilinmeyen korku ve bunların yol açtığı

  terimlerKelâm: Söz, Laf.

  terimlerKentleşme: Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgüt

  terimlerKeşif: Var olan, fakat daha önce insanlar tarafından bilinmeyen, açıklanmayan bir olayın bilinmesi, açıklanması.

  terimlerKısa Süreli Bellek: Bilgileri tutma süresi 30 saniyeden daha kısa olan bellektir. Kısa süreli belleğin depolama kapasitesi 7± 2 birim ya da kümedir. Yani kısa sü

  terimlerKıyas: Verilen önermelere dayanarak zihnin sonuç çıkartma işlemine kıyas denir. Kıyas genelde tümdengelimin özel bir biçimi olarak kabul edilir. Ö

  terimlerKimlik: Bireyin kendi kişiliğine ait değerlendirmelerinin yer aldığı kişiliğin öznel yanı.

  terimlerKimlik Bunalımı: Bireyin özellikle ergenlik döneminde kendi kimliğini oluşturmak için verdiği mücadeledir.

  terimlerKimlik Kargaşası: Kimlik bunalımının uzun sürmesi sonucu gencin düşünce, duygu, davranış ve tutumlarında kendine özgü bir yol çizememesidir. Ne olacağın

  terimlerKişi Başına Düşen Ulusal Gelir: Ulusal gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen gelir miktarı.

  terimlerKişiden kaynaklanan engeller: Bu engelleme türünde bireyde engellenmişlik duygusu yaratan neden, yine bireyin gerçekçi olmayan beklentilerinden doğar. Örneğin, kısa boylu

  terimlerKişilik: 1- Bir insanı diğer insanlardan ayırıp kendine özgü kılan bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinin bütünüdür. Kişiliğin kökeninde, i

  terimlerKitle: Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte fiziksel yakınlığı bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori.

  terimlerKlasik Koşullama: Koşullu bir uyarıcının koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştirilmesi sonucu meydana gelen tepkisel öğrenme.

  terimlerKleptomani (çalma hastalığı): Hiçbir nesnel gereksinme söz konusu olmadığı halde kişinin çalma zorunluluğu duyması.

  terimlerKlinik Psikolojisi: Davranış bozukluklarının tanı (teşhis) ve tedavileri ile ilgilenir. Zeka, kişilik, akıl sağlığı sorunları olan, bu yüzden çevreye uyum

  terimlerKlinik Yöntem: Davranış bozukluklarının tanısı (teşhisi) için uygulanan yöntemdir. Bu yöntem genel olarak şu teknikleri kullanmayı gerektirir.

  terimlerKliring: İki ülkenin kendi aralarındaki mal alış-verişlerinde kendi ulusal para birimlerini kullanmak üzere yaptıkları antlaşmadır.

  terimlerKompülsiyon: Davranışlarda ortaya çıkan takıntılardır. Örneğin, yoldaki çizgilere, karelere basarak yürümek kompülsif bir davranıştır.

  terimlerKonseptualizm: Ortaçağın sonlarında görülen bu yaklaşım bu tartışmaya bir son vermek istemiş ve Aristotelesçi bir yaklaşımla tümel tekil tartışması

  terimlerKontrol: 1- Bir deneyde bağımlı değişkeni etkileyebilecek karıştırıcı değişkenlerin çeşitli tekniklerle kontrol edilmesi. 2- Deneyde bağıms

  terimlerKonvertibilite: Bir ülkenin ulusal parasının dünya piyasalarında alınır satılır olmasıdır.

  terimlerKorelasyon (Bağıntı): İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Üç temel korelasyon biçimi vardır.

  terimlerKorelasyon Katsayısı: +1, -1, 0 korelasyon katsayıları tam ve mükemmel bağıntının ifadesidir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın