Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Meditasyon:Beden üzerinde ruhsal denetim sağlayarak gerginlikten ve kaygıdan kurtulmaya meditasyon denir. Med devam

terimler Medya:Büyük iletişim ve yayın organlarının bütünü. devam

terimler Mekan Algısı:Gözleyenin, belirli bir nesnenin yön, büyüklük, biçim, uzaklık gibi özellikleri üzerine duyu organ devam

terimler Mekanik Zeka:Araç, gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterir. Çocukluk yıllarında kendini gösteren devam

terimler Mekanizm:1- Evrende her şey nedensellik ilkesine göre oluşmuştur. 2- Doğal, biyolojik ve psikolojik tüm devam

terimler Menkul:Taşınır. Bir yerden bir yere taşınabilen (mal). devam

terimler Mensup:Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili. devam

terimler Merci:Başvurulacak yer veya makam. devam

terimler Meşrep:Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi. devam

terimler Meşru:Kamuoyu tarafından onaylanmış olan kural veya durumlar. Yasal. Yasaya, dine uygun olan. devam

terimler Meşruiyet:1- Yasaya uygunluk anlamına gelir. 2- Siyaset biliminde, politik bir sisteme, devlete veya hükü devam

terimler Meşrutiyet:Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hük devam

terimler Meta:Kullanım ve değişim değeri olan şeylerin bütünü. Mal, ticaret malı, sermaye. devam

terimler Metafizik:1- Doğaüstü konuları ele alan bunları akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili çürü devam

terimler Metafizik:Tanrı, ruh, ölümsüzlük vb. soyut(deney ve gözlem dışı)konuları ele alan felsefe disiplinidir. Ayrı devam

terimler Metropol:Sanayileşme sonucu bazı kentlerin tek merkezli olmaktan çıkıp çok merkezli duruma gelmesiyle ortay devam

terimler Mevzi:Yer, mahal. Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge. devam

terimler Millet:1- Belli bir toprak üzerinde yaşayan, ortak tarih ve ülküleri benimseyen insanların oluşturduğu to devam

terimler Millî Gelir:1- Bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerine, gayri safi milli hasıla deni devam

terimler Mimesis:Taklit, benzetme. (Platon ve Aristotoles'te sanat taklittir.) devam

terimler Mitos:Tanrıların tarihçesini, dünyanın yaradılışını, tanrıların hayatlarını ve tabiatüstü varlıkları anl devam

terimler Mizaç:1. Bireyin fizyolojik ve duygusal özelliklerinin davranışlarına yansıyarak sürekli hale gelmesidir devam

terimler Monad:Bölünmez birlik. Platon'da idea. Leibniz'de artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözler devam

terimler Monarşi:Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek kişide to devam

terimler Monizm:Birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz ya da gerçekliğin varlığını öne süren dualizme ve bir şeyler devam

terimler Monogami (tek eşle evlilik):Bir kadının ya da erkeğin aynı anda tek eşle evlilik yapmasıdır. Dünyada en yaygın görülen evlilik devam

terimler Monografi:1- Aile, köy gibi küçük grupların ya da bir örnek olayın tüm değişkenleriyle derinlemesine bir şek devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın