Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerMeditasyon: Beden üzerinde ruhsal denetim sağlayarak gerginlikten ve kaygıdan kurtulmaya meditasyon denir. Meditasyon sırasında kişi, kasların gerginliğin

  terimlerMedya: Büyük iletişim ve yayın organlarının bütünü.

  terimlerMekan Algısı: Gözleyenin, belirli bir nesnenin yön, büyüklük, biçim, uzaklık gibi özellikleri üzerine duyu organları yoluyla edindiği algıya denir.

  terimlerMekanik Zeka: Araç, gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterir. Çocukluk yıllarında kendini gösteren bu zeka, bozulan bir oyuncağı tamir ederke

  terimlerMekanizm: 1- Evrende her şey nedensellik ilkesine göre oluşmuştur. 2- Doğal, biyolojik ve psikolojik tüm fenomenlerin, son çözümlemede fiziki fenome

  terimlerMenkul: Taşınır. Bir yerden bir yere taşınabilen (mal).

  terimlerMensup: Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili.

  terimlerMerci: Başvurulacak yer veya makam.

  terimlerMeşrep: Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi.

  terimlerMeşru: Kamuoyu tarafından onaylanmış olan kural veya durumlar. Yasal. Yasaya, dine uygun olan.

  terimlerMeşruiyet: 1- Yasaya uygunluk anlamına gelir. 2- Siyaset biliminde, politik bir sisteme, devlete veya hükümete itaat edilip edilmemek, bir teoriyi benimsey

  terimlerMeşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.

  terimlerMeta: Kullanım ve değişim değeri olan şeylerin bütünü. Mal, ticaret malı, sermaye.

  terimlerMetafizik: 1- Doğaüstü konuları ele alan bunları akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili çürütülmesi ve ispatlanması mümkün olm

  terimlerMetafizik: Tanrı, ruh, ölümsüzlük vb. soyut(deney ve gözlem dışı)konuları ele alan felsefe disiplinidir. Ayrıca metafizik kelimesi duyularla algılana

  terimlerMetropol: Sanayileşme sonucu bazı kentlerin tek merkezli olmaktan çıkıp çok merkezli duruma gelmesiyle ortaya çıkan farklılaşmış kent yapısı.

  terimlerMevzi: Yer, mahal. Bir askerî birliğin yeri veya bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.

  terimlerMillet: 1- Belli bir toprak üzerinde yaşayan, ortak tarih ve ülküleri benimseyen insanların oluşturduğu topluma millet denir. 2- Aynı coğrafi böl

  terimlerMillî Gelir: 1- Bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerine, gayri safi milli hasıla denir. Bu gayri safi milli hasıladan makinelerin y

  terimlerMimesis: Taklit, benzetme. (Platon ve Aristotoles'te sanat taklittir.)

  terimlerMitos: Tanrıların tarihçesini, dünyanın yaradılışını, tanrıların hayatlarını ve tabiatüstü varlıkları anlatan inanç ve duygulara dayanan e

  terimlerMizaç: 1. Bireyin fizyolojik ve duygusal özelliklerinin davranışlarına yansıyarak sürekli hale gelmesidir. Birey yaşadığı çevrede birçok uyarıc

  terimlerMonad: Bölünmez birlik. Platon'da idea. Leibniz'de artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri.

  terimlerMonarşi: Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek kişide toplanır.

  terimlerMonizm: Birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz ya da gerçekliğin varlığını öne süren dualizme ve bir şeyler çokluğunun varoluşunu kabul eden plü

  terimlerMonogami (tek eşle evlilik): Bir kadının ya da erkeğin aynı anda tek eşle evlilik yapmasıdır. Dünyada en yaygın görülen evlilik biçimidir.

  terimlerMonografi: 1- Aile, köy gibi küçük grupların ya da bir örnek olayın tüm değişkenleriyle derinlemesine bir şekilde incelenmesidir. 2- Bir toplumsal

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın