Eğitim Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerİç Gözlem (İçe Bakış): Bir uyarıcının etkisiyle bireyin yaşadığı duyguları kendi ağzından anlatmasıdır.

  terimlerİçe Bakış: Denekten, kendisine gösterilen uyarıcıya ilişkin duyumlarını ayrıntılı olarak açıklamasının istendiği bir teknik. Bireyin kendi iç dün

  terimlerİçgüdü: Öğrenilmeden yapılan, niçin yapıldığının bilincinde olunmayan, türün tüm bireylerinde bulunan kalıtsal davranışlara içgüdü denir.

  terimlerİçgüdüsel Davranış: Uyarıcıların tetiklediği öğrenilmemiş davranış örüntüsü; bunlar çok karmaşık da olabilir.

  terimlerİçkin(İmmanent): 1- Yalnız bilinçte ve şuur muhtevası olarak var olan her şey.Evrenin içinde olan.Zıttı - aşkın. 2- Aşkın olana, dışarıda ya da öted

  terimlerİçlem: Bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özelliklerinin tümü.

  terimlerİçtepi: 1- Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. 2- Bireyi, doğrudan doğruya eyleme geçm

  terimlerİde: Fikir, düşünce.

  terimlerİdea: 1. Maddi cinsten olmayan. Platon'un felsefesinde, idealar âleminde var olan ve bu âlemdeki varlıkların özünü oluşturan gerçek varlık veya

  terimlerİdeal: 1- Amaç, yargı ölçüsü, kılavuz, ilke, örnek, insanı duyular dünyasının üstüne yükselten en yüksek amaç. 2- Yetkinliğin tümü; e

  terimlerİdeal varlık: Düşünülen varlık. (Uzay - zaman dışıdır, duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu anlamda değerler, matematik ve mantı

  terimlerİdealizm: 1. Gerçekte var olan düşünce ve ruhtur. Madde, düşünce ve ruhun ürünüdür. 2. Gerçekliği tasarım (idea) ve ülkülere (ideal) göre bi

  terimlerİdealizm(Ülkücülük): Varlığın zihinde anlam kazandığını savunan akım.Düşünsel olan.Düşünce ile temellendirme.

  terimlerİdeoloji: 1- Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, f

  terimlerİdiot (Aptal): Yaklaşık 0 - 19 zeka bölümüne sahip insanlardır. Bunlar sürekli bakıma muhtaçtırlar. Kendi başlarına hiçbir gereksinimlerini karşılayam

  terimlerİhlal: 1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama.

  terimlerİkametgâh: Yerleşme yeri, yerleşke.

  terimlerİki Değerli Mantık: Doğru ve yanlış değerlerinden başka doğruluk değerine yer vermeyen mantık sistemi.

  terimlerİkicilik (Dualizm): Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında ya da karşısında bulunan iki ilkenin varlığını

  terimlerİkicilik (düalizm): Herhangi bir alanda birbirine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme.

  terimlerİkilem: İki öncülden de aynı sonuca ulaşılan çıkarım türü.

  terimlerİktidar: Devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulunduran kişi, zümre veya kesim.

  terimlerİleriye Ket Vurma: Eski öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, arkadaşınızın eski telefon numarası yeni öğrendiğiniz telefon nu

  terimlerİletişim: En az iki kişi arasındaki karşılıklı düşünce ve bilgi alışverişi.

  terimlerİlinti: Bir şeyin özünü oluşturmayan nitelikler.

  terimlerİlke: Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip.

  terimlerİllüzyon (Yanılsama): Ortamda var olan uyarıcı kaynağın (nesne ya da olayların) olduğundan farklı algılanmasıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın