Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler İç Gözlem (İçe Bakış):Bir uyarıcının etkisiyle bireyin yaşadığı duyguları kendi ağzından anlatmasıdır. devam

terimler İçe Bakış:Denekten, kendisine gösterilen uyarıcıya ilişkin duyumlarını ayrıntılı olarak açıklamasının istend devam

terimler İçgüdü:Öğrenilmeden yapılan, niçin yapıldığının bilincinde olunmayan, türün tüm bireylerinde bulunan kalı devam

terimler İçgüdüsel Davranış:Uyarıcıların tetiklediği öğrenilmemiş davranış örüntüsü; bunlar çok karmaşık da olabilir. devam

terimler İçkin(İmmanent):1- Yalnız bilinçte ve şuur muhtevası olarak var olan her şey.Evrenin içinde olan.Zıttı - aşkın. devam

terimler İçlem:Bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özelliklerinin tümü. devam

terimler İçtepi:1- Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. devam

terimler İde:Fikir, düşünce. devam

terimler İdea:1. Maddi cinsten olmayan. Platon'un felsefesinde, idealar âleminde var olan ve bu âlemdeki varlı devam

terimler İdeal:1- Amaç, yargı ölçüsü, kılavuz, ilke, örnek, insanı duyular dünyasının üstüne yükselten en yüksek devam

terimler İdeal varlık:Düşünülen varlık. (Uzay - zaman dışıdır, duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu devam

terimler İdealizm:1. Gerçekte var olan düşünce ve ruhtur. Madde, düşünce ve ruhun ürünüdür. 2. Gerçekliği tasarım devam

terimler İdealizm(Ülkücülük):Varlığın zihinde anlam kazandığını savunan akım.Düşünsel olan.Düşünce ile temellendirme. devam

terimler İdeoloji:1- Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışla devam

terimler İdiot (Aptal):Yaklaşık 0 - 19 zeka bölümüne sahip insanlardır. Bunlar sürekli bakıma muhtaçtırlar. Kendi başları devam

terimler İhlal:1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama. devam

terimler İkametgâh:Yerleşme yeri, yerleşke. devam

terimler İki Değerli Mantık:Doğru ve yanlış değerlerinden başka doğruluk değerine yer vermeyen mantık sistemi. devam

terimler İkicilik (Dualizm):Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında ya da kar devam

terimler İkicilik (düalizm):Herhangi bir alanda birbirine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme. devam

terimler İkilem:İki öncülden de aynı sonuca ulaşılan çıkarım türü. devam

terimler İktidar:Devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulunduran kişi, zümre veya kesim. devam

terimler İleriye Ket Vurma:Eski öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, arkadaşınızın eski telefon n devam

terimler İletişim:En az iki kişi arasındaki karşılıklı düşünce ve bilgi alışverişi. devam

terimler İlinti:Bir şeyin özünü oluşturmayan nitelikler. devam

terimler İlke:Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip. devam

terimler İllüzyon (Yanılsama):Ortamda var olan uyarıcı kaynağın (nesne ya da olayların) olduğundan farklı algılanmasıdır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın