Oyun Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerGöreli: Bir başka şeye bağlı olan, durumdan duruma değişen; ancak belli koşullar içinde geçerli olan.

  terimlerGöreli (rölatif): Bir başka şeye göre olan, bir başka şeye bağlı olan. Karşıtı mutlak.

  terimlerGörelilik(Relativite): Kişiden kişiye,yerden yere,durumdan duruma değişme durumu.Başka şeye göre olma.

  terimlerGörenek: Toplum davranışını düzenleyen, fakat uyulması için herhangi güçlü bir yaptırımı bulunmayan kurallar bütünü.

  terimlerGörgü kuralları: İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır.

  terimlerGörüşme (Mülakat): İncelenen insanın, duygu, düşünce, davranış ve tutumlarını saptamak amacı ile yüz yüze yapılan sözlü söyleşidir. Güvenilir bir gör

  terimlerGösterge: Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.

  terimlerGözetmek: 1- Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak. 2- Korumak.

  terimlerGözlem: Olayları kendiliğinden oluşan oluşum biçimleri içinde amaçlı ve sistemli olarak izlemek ve kaydetmektir. Sosyolojide, toplumsal yaşamla ilgil

  terimlerGusülhane: Eski evlerde, içinde yıkanılabilir biçimde yapılmış küçük bölme.

  terimlerGüçler Ayrılığı İlkesi: Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yargı güçleri ayrı organlarca kullanılı

  terimlerGüdü: 1- Organizmanın, gereksinimini karşılamak üzere bir davranışı yapmaya istekli duruma gelmesidir. 2- Bir gereksinimi ve hedefe yönelik olan

  terimlerGüdülenme: Hayvan ya da insanda organizmayı belirli bir amaca yönelik davranışa iten sürecin tümüne güdülenme denir.

  terimlerGümrük: Bir ülkenin ulusal sanayisini korumak amacı ile dışarıdan gelen mallara koyduğu sınırlamadır. Gümrük aynı zamanda ithalat ve ihracat üzer

  terimlerGüzellik: Varlığın onu algılayan kişi tarafından hoş, iyi olarak değerlendirilmesidir.

  terimlerGymnasium: Almanya'da öğrencilerin üniversiteye hazırlandıkları okul.

  terimlerHafıza Genişliği: Bir defa görülen veya işitilenlerden doğru olarak hatırlanabilen miktar.

  terimlerHalk: 1- Bir ülkede yaşayan, ortak bir kültüre ve yaşam geçmişine sahip insanlar bütünü. 2- Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan to

  terimlerHalüsinasyon (Sanrı): Ortamda olmayan uyarıcıların varmış gibi algılanmasıdır.

  terimlerHarmoni: Uyum. Bir tümün parçaları arasında bulunan uygunluk.

  terimlerHatırlama: Kişilerin, nesnelerin, olayların, yaşam deneyimlerinin, öğrenilen bilgilerin istenildiğinde bellekte yeniden canlandırılmasıdır. Hatırlama,

  terimlerHayal Kırıklığı: 1- Güdülerin engellenmesi sonucu, insanın içine düştüğü gerilim. 2- Engellenmişlik duygusunun çok şiddetli bir şekilde yaşanmasıdır

  terimlerHaz: Duygusal olarak herhangi bir nesneden hoşlanmak.

  terimlerHazcılık (hedonizm): 1- Yaşamda gerçekten ve bizzat kendisi için istenen tek şeyin, ahlak alanındaki en yüksek değer, nihai ve en yüksek iyinin haz olduğunu savun

  terimlerHazırlayıcı Kurulum (Beklenti): Olmasını ya da gerçekleşmesini beklediğimiz bir olay algılamayı etkiler. Birey neye hazırlanıyorsa, neyi bekliyorsa, onu algılama eğilimind

  terimlerHedonizm: İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez. Bu

  terimlerHedonizm (Hazcılık, Haz Ahlakı): Kurucusu Aristippos' tur. Mutluluk ahlakından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Ahlaksal eylemin amacı haz'dır. Haz veren eylemler iyi, acı ve

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın