Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Göreli:Bir başka şeye bağlı olan, durumdan duruma değişen; ancak belli koşullar içinde geçerli olan. devam

terimler Göreli (rölatif):Bir başka şeye göre olan, bir başka şeye bağlı olan. Karşıtı mutlak. devam

terimler Görelilik(Relativite):Kişiden kişiye,yerden yere,durumdan duruma değişme durumu.Başka şeye göre olma. devam

terimler Görenek:Toplum davranışını düzenleyen, fakat uyulması için herhangi güçlü bir yaptırımı bulunmayan kuralla devam

terimler Görgü kuralları:İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır. devam

terimler Görüşme (Mülakat):İncelenen insanın, duygu, düşünce, davranış ve tutumlarını saptamak amacı ile yüz yüze yapılan söz devam

terimler Gösterge:Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. devam

terimler Gözetmek:1- Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak. 2- Korumak. devam

terimler Gözlem:Olayları kendiliğinden oluşan oluşum biçimleri içinde amaçlı ve sistemli olarak izlemek ve kaydetm devam

terimler Gusülhane:Eski evlerde, içinde yıkanılabilir biçimde yapılmış küçük bölme. devam

terimler Güçler Ayrılığı İlkesi:Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yarg devam

terimler Güdü:1- Organizmanın, gereksinimini karşılamak üzere bir davranışı yapmaya istekli duruma gelmesidir. devam

terimler Güdülenme:Hayvan ya da insanda organizmayı belirli bir amaca yönelik davranışa iten sürecin tümüne güdülenme devam

terimler Gümrük:Bir ülkenin ulusal sanayisini korumak amacı ile dışarıdan gelen mallara koyduğu sınırlamadır. Gümr devam

terimler Güzellik:Varlığın onu algılayan kişi tarafından hoş, iyi olarak değerlendirilmesidir. devam

terimler Gymnasium:Almanya'da öğrencilerin üniversiteye hazırlandıkları okul. devam

terimler Hafıza Genişliği:Bir defa görülen veya işitilenlerden doğru olarak hatırlanabilen miktar. devam

terimler Halk:1- Bir ülkede yaşayan, ortak bir kültüre ve yaşam geçmişine sahip insanlar bütünü. 2- Aynı ülke devam

terimler Halüsinasyon (Sanrı):Ortamda olmayan uyarıcıların varmış gibi algılanmasıdır. devam

terimler Harmoni:Uyum. Bir tümün parçaları arasında bulunan uygunluk. devam

terimler Hatırlama:Kişilerin, nesnelerin, olayların, yaşam deneyimlerinin, öğrenilen bilgilerin istenildiğinde bellek devam

terimler Hayal Kırıklığı:1- Güdülerin engellenmesi sonucu, insanın içine düştüğü gerilim. 2- Engellenmişlik duygusunun ç devam

terimler Haz:Duygusal olarak herhangi bir nesneden hoşlanmak. devam

terimler Hazcılık (hedonizm):1- Yaşamda gerçekten ve bizzat kendisi için istenen tek şeyin, ahlak alanındaki en yüksek değer, n devam

terimler Hazırlayıcı Kurulum (Beklenti):Olmasını ya da gerçekleşmesini beklediğimiz bir olay algılamayı etkiler. Birey neye hazırlanıyorsa devam

terimler Hedonizm:İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evre devam

terimler Hedonizm (Hazcılık, Haz Ahlakı):Kurucusu Aristippos' tur. Mutluluk ahlakından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Ahlaksal eylemin am devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın