Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Hedonizm (Hazcılık):Yaşamın anlamını hazda gören anlayış. Ahlaki eylemin amacını hazda bulan ahlak öğretisi. Ahlaksal devam

terimler Heterojen:Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Birbirine çok fazla benzer özelli devam

terimler Heterojen Toplum:Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özelliklerini koruduğu, mesleki uzma devam

terimler Heyecan:1- Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi nedenlerle ortaya çıkan güçlü ve geçic devam

terimler Hiççilik (nihilizm):Var olan görüşlere, değerlere, düzene karşı çıkan, hiçbir değer tanımayan görüşlere verilen ad. Va devam

terimler Hiçlik:1- Gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var devam

terimler Hilozoizm:Canlı maddecilik. Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti. devam

terimler Hipnoz:Sözle, bakışla ya da yardımcı nesneler kullanarak telkinle oluşturulan yapay uyku halidir. Hipnoz devam

terimler Hipokondriyasis:Hastalık hastalığı. Sağlıkla ilgili aşırı kaygı ve kuruntu durumu söz konusudur. Birey duyduğu has devam

terimler Hipotetik yargı:Koşullu yargı. Bir koşulla sonucu arasındaki bağlantıyı dile getiren yargı. devam

terimler Hipotez (denence):1- Belli bilgilere imkân sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçic devam

terimler Histerik Nevroz:Acı veren duygu yüklü bir düşüncenin baskı sonucunda bedensel işlev kayıplarına neden olmasıdır. K devam

terimler Hiyerarşi:1- Tüm gücün en geniş ölçüde en üst kademede bulunandan en alttakine doğru sıralandığı sosyal örgü devam

terimler Hizmet:İnsanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan işlere hizmet denir. Hizmetler ikincil ihti devam

terimler Homeostasis (Dengeleme):Organizmanın iç dengesini kendi çabasıyla korumasına homeostasis denir. Bir başka deyişle, yetersi devam

terimler Homojen:Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan, bağdaşık. devam

terimler Homojen Toplum:Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özelliklerini koruyamadığı ve toplum devam

terimler Hoş:İnsanın duygularını okşayan güzellik. Zevk veren, beğenilen. devam

terimler Hoşgörü (tolerans):Kendi düşünce ve inançlarına karşıt olan düşünce ve inançlara katlanma, saygı duyma. devam

terimler Hukuk:Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücünün desteğindeki devam

terimler Hukuk Devleti:İnsan hakları ve kişi hak ve özgürlüklerine dayanan evrensel hukuk kurallarına göre yapılan yasala devam

terimler Hukuk Felsefesi:Hukukun özünü, kökenini, geçerliliğini, ilkelerini, ödevlerini, yaşam ve bilimler bağlamı içindeki devam

terimler Huy (Mizaç):Kişiliğin doğuştan gelen, genelde fizyolojik kaynaklı ve kolay kolay değişmeyen yanıdır. Örneğin, devam

terimler Hükümet:Parlamento tarafından onaylanan ve yürütme işlevini gören organ hükümettir. Yani hükümet, devletin devam

terimler Hümanizm:14. Yüzyılda ortaya çıkan felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisi. devam

terimler İbadet:Tanrı'ya inananların Tanrı'nın buyruklarına uygun olarak yaptıkları tapınmalardır. devam

terimler İç Çevre:Fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal süreçlerden oluşan iç dünyası. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın