Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler İmalat:Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal. İşlenerek yapılan üretim. devam

terimler İman:Tanrı'nın buyruklarına kayıtsız koşulsuz inanılmasıdır. devam

terimler İmgelem:Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi. devam

terimler İmgeleme:Düşünülen durum ya da olayın imgesinin (hayalinin - görüntüsünün) zihinde canlandırılmasıdır. Örne devam

terimler İmmoralizm:Ahlakın dışlandığı bu felsefi anlayışın en önemli temsilcisi Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche'ye devam

terimler İmperatif:Buyruk. Kant'ta, kişisel ilkelerin karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği dile getire devam

terimler İnanç:Genel olarak, bir şeyin ya da kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğuna inanma, biri için güven devam

terimler İndeterminizm:Bu görüşe göre, insan ahlaki eylemleri ile ilgili kararları özgürce belirler. devam

terimler İndeterminizm:Özgürlük olmasaydı zaten kurallar da olamazdı görüşünü savunur. Bir insanın herhangi bir kurala uy devam

terimler İndirgeme:Bir yapı içindeki unsurları tek bir unsurun görünüşü olarak görme. devam

terimler İnformel:Biçimsel olmayan, resmî olmayan. devam

terimler İnkılap:Tüm kurumları ya da bazı kurumları eskimiş olan bir düzenin yerine, yeni bir dünya görüşünün ürünü devam

terimler İrade:İstenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü. Ahlaki eylem için karar verm devam

terimler İrtibat:Bağlantı. devam

terimler İspat:Tümdengelimsel çıkarım aracılığıyla bir yargının doğruluğunu kesinleştirme. devam

terimler İstenç:Bir davranımı yapmayı ya da yapmamayı seçtiren ya da gerçekleştiren zihin gücü. devam

terimler İstenç (irade):İstenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü. Ahlaksal eylem için karar ve devam

terimler İstihdam:Bir görevde, bir işte kullanma. devam

terimler İstihlâk:Tüketim. devam

terimler İstikrar:Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık. devam

terimler İstisnai:Benzerlerine uymayan, kural dışı olan, ayrıklı. devam

terimler İşleve Takılma:Nesneleri belli işlevlerinin dışında kullanmamak. Örneğin, su motoru su pompalamak için kullanılır devam

terimler İthal:Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme veya satın alma. Başka ülkelerden alınan mal. devam

terimler İyi:Toplumca yapılması istenilen, arzu edilen şeydir. devam

terimler İzah:Açıklama. devam

terimler Jakoben:Tepeden inmeci. devam

terimler Jeoloji:Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın