Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerİmalat: Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal. İşlenerek yapılan üretim.

  terimlerİman: Tanrı'nın buyruklarına kayıtsız koşulsuz inanılmasıdır.

  terimlerİmgelem: Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi.

  terimlerİmgeleme: Düşünülen durum ya da olayın imgesinin (hayalinin - görüntüsünün) zihinde canlandırılmasıdır. Örneğin, çalışma odanızı düzenleme

  terimlerİmmoralizm: Ahlakın dışlandığı bu felsefi anlayışın en önemli temsilcisi Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche'ye göre iki tür ahlak anlayışı vardır.

  terimlerİmperatif: Buyruk. Kant'ta, kişisel ilkelerin karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği dile getiren ahlak önermesi.

  terimlerİnanç: Genel olarak, bir şeyin ya da kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğuna inanma, biri için güven besleme durumu.

  terimlerİndeterminizm: Bu görüşe göre, insan ahlaki eylemleri ile ilgili kararları özgürce belirler.

  terimlerİndeterminizm: Özgürlük olmasaydı zaten kurallar da olamazdı görüşünü savunur. Bir insanın herhangi bir kurala uymasını bekleyebilmemiz ve onu yaptıkla

  terimlerİndirgeme: Bir yapı içindeki unsurları tek bir unsurun görünüşü olarak görme.

  terimlerİnformel: Biçimsel olmayan, resmî olmayan.

  terimlerİnkılap: Tüm kurumları ya da bazı kurumları eskimiş olan bir düzenin yerine, yeni bir dünya görüşünün ürünü olan, yeni bir düzenin getirilmesi.

  terimlerİrade: İstenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü. Ahlaki eylem için karar verme yetisi.

  terimlerİrtibat: Bağlantı.

  terimlerİspat: Tümdengelimsel çıkarım aracılığıyla bir yargının doğruluğunu kesinleştirme.

  terimlerİstenç: Bir davranımı yapmayı ya da yapmamayı seçtiren ya da gerçekleştiren zihin gücü.

  terimlerİstenç (irade): İstenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü. Ahlaksal eylem için karar verebilme yetisi.

  terimlerİstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.

  terimlerİstihlâk: Tüketim.

  terimlerİstikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık.

  terimlerİstisnai: Benzerlerine uymayan, kural dışı olan, ayrıklı.

  terimlerİşleve Takılma: Nesneleri belli işlevlerinin dışında kullanmamak. Örneğin, su motoru su pompalamak için kullanılır. Ancak, Anadolu'nun birçok yerinde su mot

  terimlerİthal: Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme veya satın alma. Başka ülkelerden alınan mal.

  terimlerİyi: Toplumca yapılması istenilen, arzu edilen şeydir.

  terimlerİzah: Açıklama.

  terimlerJakoben: Tepeden inmeci.

  terimlerJeoloji: Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın