Eğitim Sitesi

Elektrik Akımı Nedir? Elektrik Akımı Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrik Akımı Terimi Hakkında Bilgiler

Elektrik AkımıFizik Terimi Olarak Elektrik Akımı:
Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Elektriklenme: Yüksüz (nötr) bir cismin, sürtme, dokunma veya etki ile elektrik yükü kazanması. devam et

  box Pozitron: Pozitif yüklü elektron. devam et

  box Lazer: 1- Işınımın yayılması esnasında ışığın şiddetinin yükseltilmesi. 2- Uyarılmış emisyon yolu ile şiddetlendirilen ışık. 3- Çok güçlü pırıltılar ol devam et

  box Kırılım: Bir dalganın, ortam değişikliği sonucunda yönünü ve hızını değiştirmesidir. devam et

  box Joule: SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer değiştirmesi için gerekli olan enerji devam et

  box Atmosfer: Yer'i veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası. devam et

  box Çekirdek: 1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi. 2-Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. devam et

  box Akım Şiddeti: Bir elektrik devresinin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı. devam et