Eğitim Sitesi

Elektrik Akımı Nedir? Elektrik Akımı Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrik Akımı Terimi Hakkında Bilgiler

Elektrik AkımıFizik Terimi Olarak Elektrik Akımı:
Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Apsis: Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı. devam et

  box Esnek çarpışma: Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı çarpışmadır. devam et

  box Enerji Korunumu: Yalıtılmış bir sistemdeki toplam enerjinin sabit kalmasıdır. İzole edilmiş bir sistemin enerjisi değişmez. devam et

  box Jeocentrik model: Dünyayı merkez kabul eden evren. devam et

  box Ferromanyetik maddeler: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den çok büyük olan maddelerdir.Böyle ortamlarda manyetik alan şiddeti artar.Bu tür maddeler mıknatıs,elektrik motoru, devam et

  box Tamamlayıcı renk: Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı. devam et

  box Galileo: 1564 – 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan fizikçi, gökbilimci ve matematikçidir. Newton’dan önce fizikte hareket yasalarının temelini atan ve deney devam et

  box Şimşek: Bulutlarda meydana gelen elektrik boşalmasının sebep olduğu parlama, ışık. devam et