Eğitim Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAbiyotik Faktörler : Bir ekosistemde bulunan bütün cansız varlık ve faktörleri ifade eder. ... devam et

  terimler sözlüğüAbsorbsiyon : Gaz, ısı veya ışığın canlılar ya da cansız maddeler tarafından emilere... devam et

  terimler sözlüğüAdaptasyon : Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda y... devam et

  terimler sözlüğüAgroekoloji : Sürdürülebilir tarım bilimi demektir. “Doğal Tarım, Organik Tarım, Ent... devam et

  terimler sözlüğüAgroekosistem : Doğal ekosistemin bozularak insan eliyle tarım kültürüne açılan alanla... devam et

  terimler sözlüğüAgroloji : Tarım ürünlerinin verimliliği ile ilgili olarak topraklarının oluşumu,... devam et

  terimler sözlüğüAgronomi : Tarla ürünlerinin özellik ve kalitelerinin ıslah ve yetiştirme tekniği... devam et

  terimler sözlüğüAllelopati : Bitkilerin bulundukları ortama bazı maddeler salgılayarak, kendilerind... devam et

  terimler sözlüğüAntropojen Kirlilik : Bilinmeden yapılan kusurlar sonucunda ortaya çıkan kirliliklere verile... devam et

  terimler sözlüğüAtığın Yeniden İşlenmesi : Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi t... devam et

  terimler sözlüğüAtık : Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, kat... devam et

  terimler sözlüğüAurofit - Epifit : Tüm organları toprak üstünde bulunan bitkilere verilen isimdir. Bunlar... devam et

  terimler sözlüğüAutekoloji – Birey Ekolojisi : Herhangi bir türe ait bireylerin çevre faktörleri ile karşılıklı ilişk... devam et

  terimler sözlüğüAzot Bağlanması : Mineral azotun organik bileşikler haline çevrilmesi veya insanlar ve h... devam et

  terimler sözlüğüBaskın Tür : Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın t... devam et

  terimler sözlüğüBesin Maddesi : Organizmalar tarafından alınan, büyümeyi sağlayan, eskiyen dokular ona... devam et

  terimler sözlüğüBesin Zinciri : Yeşil bitkilerce üretilen organik maddelerin farklı canlı organizmalar... devam et

  terimler sözlüğüBitki Ekolojisi : Bitkilerin kendi aralarında ve bulundukları ortamdaki canlı ve cansız ... devam et

  terimler sözlüğüBitki Formasyonu : Şekil ve dış görünüşleri birbirine benzeyen bitki türlerinin oluşturdu... devam et

  terimler sözlüğüBitki Gelişimi : Doğal vejetasyon oluşurken, bir arazi parçasının birçok bitki grupları... devam et

  terimler sözlüğüBitki Örtüsü : Hayvanların yararlanıp, yararlanamadıklarına bakılmaksızın, bir arazi ... devam et

  terimler sözlüğüBitki Topluluğu : Uyum gösterdikleri belirli bir habitatta beraberce yetişen, birbirleri... devam et

  terimler sözlüğüBiyocoğrafya : Biyoloji biliminin bir kolu olup, Dünya üzerinde bitki ve hayvanların ... devam et

  terimler sözlüğüBiyoekoloji : Bir türe ait bireylerin kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişk... devam et

  terimler sözlüğüBiyokütle Enerjisi : Bir biokütledeki organik atıklar, bitkiler yâda ağaç gibi organik madd... devam et

  terimler sözlüğüBiyolojik Çeşitlilik : Organizmaların çeşitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; bel... devam et

  terimler sözlüğüBiyolojik Denge : Bir toplum içinde yaşayan bireyler arasındaki dengedir. Enerji ve besi... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 197

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın