Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerAbluka: Kuşatma.

  terimlerAciz: Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz.

  terimlerAhkâm: Hükümler.

  terimlerAhval: Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar.

  terimlerAkait: 1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 2- Bu kuralları toplayan kitap.

  terimlerAlaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı.

  terimlerAlaydan Yetişme: Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay.

  terimlerAnayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu hakl

  terimlerAnekdot: Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra.

  terimlerAntant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

  terimlerAntlaşma: İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri dur

  terimlerAnzak: Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adı.

  terimlerArkeoloji: Kazı bilimi.

  terimlerArşın: Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi.

  terimlerAsala: 1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü.

  terimlerAsayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

  terimlerAsi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.

  terimlerAsimilasyon: İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi, yok olması.

  terimlerAsri: Çağdaş.

  terimlerAşar: Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.

  terimlerAşina: Bildik, tanıdık, bilinen.

  terimlerAşiret: Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya e

  terimlerAtaşe: Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı.

  terimlerAtaşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.

  terimlerAtaşemiliterlik: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askeri uzman.

  terimlerAteşe: Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman.

  terimlerAteşkes: Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın