eğitim sitesi

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

  terimlerAcemioğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun'a (saray okulu) gönderilir, diğerleri yeniçeri ocağına ve

  terimlerAcente: Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten iş yeri.

  terimlerAda: Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)

  terimlerAdet: Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötülük,değer hükümlerine göre yapılması ve yapılmaması gereken dav

  terimlerAdres: Bir kimsenin kendisini aradıkları zaman bulabilmesi için gösterdiği yer.

  terimlerAfet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

  terimlerAforoz: Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.

  terimlerAhi: Ahilik ocağından olan kimse.

  terimlerAhidname: Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge.

  terimlerAhilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme. Şehirlerde

  terimlerAhlâk: Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır.

  terimlerAidiyet: Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.

  terimlerAile: 1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. 2

  terimlerAjans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.

  terimlerAkarsu: Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğrultusunda akıp giden sulardır. Akarsuların en küç

  terimlerAkçe: Küçük gümüş Osmanlı parası.

  terimlerAkdeniz: Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz.

  terimlerAkın: Düşman ülkelerine yapılan askeri harekat, saldırı, baskın.

  terimlerAkıncı: Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani baskınlar düzenleyip yıpratma harekâtında bulunan hafif sü

  terimlerAkıncılar: Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta ordunun güvenle ilerlemesini sağlamaktı. Sefere çıkmadıkları

  terimlerAkkor: Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan cisim.

  terimlerAkraba: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler

  terimlerAkrabalık: Akraba olma durumu.

  terimlerAlet: Bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılan araç.

  terimlerAlmanak: Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.

  terimlerAlt yapı: Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatların hepsi.

  terimlerAlternatif: Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1059

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın