Eğitim Sitesi

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

  terimlerABC Analizi: Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verileceğinin ve ne kadarının stoklardan çıkarılması gerekt

  terimlerAcente: Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.

  terimlerAlacak hesapları: Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı.

  terimlerAtmosferik: Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma gibi etkenler.

  terimlerBağlı talep: Bir etkene bağlı olarak değişen talep.

  terimlerBaşa baş noktası: Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı.

  terimlerBaşa baş noktası analizi: Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

  terimlerBaşa baş rekabet: Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerini almayı hedeflediği strateji.

  terimlerBenchmark: Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen diğer bir perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

  terimlerBirleşme: İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın küçük olan firmayı satın alması, ele geçirmesi ile sonuçla

  terimlerBirlikte markalama: Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün markası olarak sunmasıdır.

  terimlerBölgesel pazarlama: Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik satış yapma.

  terimlerBüyüme aşaması: Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem.

  terimlerCam tavan: Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler almalarını zorlaştıran görünmez engel.

  terimlerCari aktifler: Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

  terimlerCari borçlar: Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar.

  terimlerCari oran: Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle ödeyebilme gücünü gösterir.

  terimlerÇalışan indirimi: Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzerinden yaptıkları indirim.

  terimlerÇalışan verimliliği: Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliyetleri sonucu elde edilen çıktı.

  terimlerÇapa dükkân: Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi görevini gören büyük, iyi bilinen bir perakende işletmesi.

  terimlerÇapraz satış: Bir bölüm çalışanının potansiyel alıcılara kendi ürünleri dışında diğer bölümlerden de ürünler satmaya çalışmasıdır.

  terimlerÇekme stratejisi: Potansiyel müşteriler için yapılan ve onları ürünleri talep etmeleri için cesaretlendiren reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji.

  terimlerDağıtım kanalı: Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının kurulması için çalışan birimlerin bir bilişim ağı oluşturması.

  terimlerDağıtım yoğunluğu: Belli bir cins ürünü stoklarında bulunduran perakende satış yapan işletmelerin sayısı.

  terimlerDamping: Bir ürünün bedelinin altında fiyatlandırma uygulaması.

  terimlerDayanıklı mallar: Uzun süre kullanma imkânı olan mallar.

  terimlerDayanıksız mallar: Kısa bir sürede ve ya birkaç kullanımda tüketilen mallar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 236

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın