Eğitim Siteleri

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAçık Oturum : Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin... devam et

  terimler sözlüğüAçıklık : Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayc... devam et

  terimler sözlüğüAkıcılık : Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir y... devam et

  terimler sözlüğüAlıcı : Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaşt... devam et

  terimler sözlüğüAlıcıyı Harekete Geçirme İşlevi : İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.... devam et

  terimler sözlüğüAliterasyon : Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla... devam et

  terimler sözlüğüAnı : Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.... devam et

  terimler sözlüğüAnı (Hatıra) : Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değ... devam et

  terimler sözlüğüAnlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bu... devam et

  terimler sözlüğüAnlamlama : Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline... devam et

  terimler sözlüğüAnlatıcı : 1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse. 2- Bir sanat eserinde olayları,... devam et

  terimler sözlüğüAnlatım Biçimi : Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırke... devam et

  terimler sözlüğüArmoni : Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerd... devam et

  terimler sözlüğüAsonans : Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla... devam et

  terimler sözlüğüAtatürkçülük : Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağım... devam et

  terimler sözlüğüBağdaşıklık : Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağınt... devam et

  terimler sözlüğüBağdaşlılık : Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağı... devam et

  terimler sözlüğüBağdaştırma : 1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam i... devam et

  terimler sözlüğüBağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü.... devam et

  terimler sözlüğüBağlam : Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durum... devam et

  terimler sözlüğüBağlam (İletişimde) : İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam.... devam et

  terimler sözlüğüBağlaşıklık : Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına u... devam et

  terimler sözlüğüBakış Açısı : Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya g... devam et

  terimler sözlüğüBelgesel : Belge niteliği taşıyan, dökümanter.... devam et

  terimler sözlüğüBen Merkezli Hikâye : Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıka... devam et

  terimler sözlüğüBetimleme : Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma... devam et

  terimler sözlüğüBibliyografya : Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grap... devam et

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın