Yazılı Sınav Soruları

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerAçık Oturum: Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı.

  terimlerAçıklık: Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtme özelliği.

  terimlerAkıcılık: Bir anlatımın zevkle okunması veya dinlenmesi, anlatımda şiirsel bir yönün bulunma özelliği. Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelli

  terimlerAlıcı: Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.

  terimlerAlıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: İletinin, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi.

  terimlerAliterasyon: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla aynı seslerin, aynı seslerden oluşan hecelerin tekrarlanması.

  terimlerAnı: Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra.

  terimlerAnı (Hatıra): Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.

  terimlerAnlam: Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne.

  terimlerAnlamlama: Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavramlaştırma.

  terimlerAnlatıcı: 1- Hikaye, fıkra vb. anlatan kimse. 2- Bir sanat eserinde olayları, olguları, durumları anlatan kişi.

  terimlerAnlatım Biçimi: Birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemler.

  terimlerArmoni: Şiirde dizeyi, düz yazıda cümleyi oluşturan sözcüklerin, bu sözcüklerde yer alan hecelerin, hecelerdeki seslerin, sıralanışı, birbirleriy

  terimlerAsonans: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü seslerin tekrarlanması

  terimlerAtatürkçülük: Atatürk'ün düşünce uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, Milli egemenliğini, kişi özgürlüğ

  terimlerBağdaşıklık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları.

  terimlerBağdaşlılık: Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntıları.

  terimlerBağdaştırma: 1- Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesi. 2- Cümledeki dil birlikleri arasındaki anlam ilişkisi.

  terimlerBağlaç: Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü.

  terimlerBağlam: Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim

  terimlerBağlam (İletişimde): İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam.

  terimlerBağlaşıklık: Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesi.

  terimlerBakış Açısı: Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültür, yaş, meslek, cinsiyet, ruh hâli v

  terimlerBelgesel: Belge niteliği taşıyan, dökümanter.

  terimlerBen Merkezli Hikâye: Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve çıkmazlarına yöneldiği hikâye çeşididir

  terimlerBetimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

  terimlerBibliyografya: Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho(yazma) kelimelerinden türemiştir. "Kitaplar hakkında yazı" anlamında

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın