Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler BIS (Bank for International Settlement):Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi devam

terimler Bilanço:İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren temel devam

terimler Bileşik Faiz:Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutu devam

terimler Bileşik Getiri:Yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü var devam

terimler Birikmiş Faiz:Bir yatırımın, yatırım dönemi içerisinde, ödeme tarihine kadar üzerinde biriken faizdir. Örneğin, devam

terimler Birincil Piyasa (Primary Market):İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piya devam

terimler Birincil Piyasalar:Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları devam

terimler Blok Satış:Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10'unu aşan satış işlemidir. devam

terimler Blokaj:Bir varlığın kullanımına getirilen kısıtlama. Örneğin kredi kullanan bir banka müşterisinin mevdua devam

terimler Bloke Çek:Karşılığı olduğu, banka tarafından tasdik edilmiş çek. devam

terimler Boğa Piyasası:Piyasada hisse senedi fiyatlarının sürekli olarak yükseldiği dönem. devam

terimler Boğa Piyasası (Bull Market):1- Gelecek hakkında iyimserliğin ve fiyatların yükseleceği beklentisinin hakim olduğu piyasa diyeb devam

terimler Bono:1- Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bono veya emre muharrer senet sö devam

terimler Borç Kartı:Bakiyenin kararlaştırılan süre sonunda (genellikle bir ay) tamamen ödenmesini gerektiren bir ödeme devam

terimler Borçlandırma:Bir banka veya kart hesabındaki tutardan para düşülmesi. devam

terimler Borçları Ödeyememezlik Riski:(Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer ala devam

terimler Borçlu Cari Kredi:Firmalara kasa kolaylığı sağlanması ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, belli devam

terimler Borsa:1- Ticarî ve malî işlemlerle uğraşan kişilerin alım satım işlerini yapmak için toplandıkları yer. devam

terimler Borsa Eksperleri:Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre k devam

terimler Borsa Emirleri:Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri tarafından seans içinde borsa bilgisayar sistemine devam

terimler Borsa Fiyatı:Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin, borsada devam

terimler Borsa İstanbul(BİST):İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB), hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, ge devam

terimler Borsa Payı:Borsa üyelerinin, Borsa'da gerçekleştirdiği işlem hacmine göre hesaplanarak Borsa'ya ödenen meblağ devam

terimler Borsa Üyeleri:Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi ve Borsa'dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır. devam

terimler Borsaya Kote Olmak:Borsanın izniyle halka arz edilecek hisse senetlerinin, borsaya kaydedilmesidir. Kote ettirilmemiş devam

terimler Broker:1- Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına anc devam

terimler Bunalım:Genel ekonomik faaliyette yoğunluk ve/veya süre açısından görülen çok büyük gerileme. devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın