Oyun Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAltın Rezervi : Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya ... devam et

  terimler sözlüğüAltın Standardı : Para değerlerinin belirli ağırlıktaki altının fiyatına göre saptandığı... devam et

  terimler sözlüğüAmortisman : 1- Duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının, dönemler itibar... devam et

  terimler sözlüğüAnalitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu : Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemle... devam et

  terimler sözlüğüAnapara : Ödenecek faizler hariç borcun asıl meblağı. Anapara meblağı belirlenmi... devam et

  terimler sözlüğüAnkes : Şubelerin kasasında bulundurduğu nakit para.... devam et

  terimler sözlüğüAnonim Şirket : Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda ... devam et

  terimler sözlüğüAntitröst Yasa : Bir piyasada görülen tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan politika ya da... devam et

  terimler sözlüğüApel : Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, ortakl... devam et

  terimler sözlüğüAracı Kuruluş : Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurul... devam et

  terimler sözlüğüAracı Kurum : Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu t... devam et

  terimler sözlüğüAracılık : Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, ken... devam et

  terimler sözlüğüAracılık Yüklenimi : Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağını... devam et

  terimler sözlüğüArakazanç Ticareti : (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türk... devam et

  terimler sözlüğüArbitraj : 1- Fiyat veya kur farklılıklarından kâr elde etmek amacıyla, yabancı p... devam et

  terimler sözlüğüArz : Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak iste... devam et

  terimler sözlüğüAsgari Ödeme : Bir taksitte bir kredi kartı borcunun ödenebileceği en küçük oran. Gen... devam et

  terimler sözlüğüAtıl Para : Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır.... devam et

  terimler sözlüğüATM : Kart hamillerinin banka ve kredi kartları ile 7 gün 24 saat bankacılık... devam et

  terimler sözlüğüAval : Kambiyo senetlerinden doğan bir borca, üçüncü bir kişinin kefil olması... devam et

  terimler sözlüğüAvrupa Merkez Bankası : Avrupa Parasal Birliği'nin Merkez Bankası.... devam et

  terimler sözlüğüAyı Piyasası : Piyasada fiyatlar düşmekte olduğu bir sırada pay sahiplerinin ellerind... devam et

  terimler sözlüğüAyı Piyasası (Bear Market) : 1- Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder. 2- Gelecek hakkında kara... devam et

  terimler sözlüğüBağımsız Dış Denetim : Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya... devam et

  terimler sözlüğüBağlı Ortaklık : İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına... devam et

  terimler sözlüğüBakiye : İki tarifi vardır: 1- Tüm borçlandırma ve alacaklandırmalar mahsup ed... devam et

  terimler sözlüğüBakiye Transfer Ücreti : Bir bakiye veya borcun diğer bir sağlayıcıya aktarılma ücreti.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 790

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın