Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Bakiye Transferi:Bir hesaptaki tüm fonların diğerine aktarılması - genellikle bir hesaptaki ödenmemiş kredi kartı b devam

terimler Bakiyeyi Yüklenim:Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyla satışında, satılmayan kısmın ta devam

terimler Banka:Gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları gelir sağlayıcı işlere kredi, vb. yol devam

terimler Banka Bonoları:Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline y devam

terimler Banka Garantili Bonolar:Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borç devam

terimler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK):Bankacılık sektöründe düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve bağımsız bir karar alma m devam

terimler Bankalararası Kart Merkezi (BKM):Kredi kartı uygulaması ile ilgili olarak yurtiçinde geçerli kuralların/standartların belirlenmesi, devam

terimler Bankalararası Para Piyasası:Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ba devam

terimler Banknot:Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz ta devam

terimler Barış İçin Gıda:ABD tarımsal ürünlerinin Birleşik Devletler dışında kullanılmasını sağlayan program. devam

terimler Basit Faiz:Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır. devam

terimler Basit Getiri:Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumd devam

terimler Başlangıç Marjı:Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlenmiş başlangıç miktarı. devam

terimler Başlangıç Oranı:Bir tasarruf veya borç hesabının açılışında belli bir dönem için tahakkuk edilen faiz oranı. Bir t devam

terimler Başlangıç Sermayesi:Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu asgari çıkarılmış sermayelerid devam

terimler Başlangıç Teminatı:Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyonalan yatırımcının pozisyon açarken yatırması ger devam

terimler Baz Döviz:Para çiftinde ilk para birimi için kullanılan ifade. devam

terimler Baz Fiyat:Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlar devam

terimler Baz Puan (Basis Point):Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4 üncü haneye karşılı devam

terimler Bedelli Hisse Senedi:Anonim ortaklıklar tarafından yapılan sermaye artırımı karşılığında çıkarılan hisse senetlerinin h devam

terimler Bedelli Sermaye Artırımı:Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya d devam

terimler Bedelsiz Hisse Senedi:Anonim ortaklıklar tarafından iç kaynaklarını kullanmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırım devam

terimler Bedelsiz Sermaye Artırımı:Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse s devam

terimler Benchmark (Ölçüt):Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Örneğin portföy yönetiminde, benchmak p devam

terimler Benchmarking:Tezgah çalışması; bir kuruluşun kendi sektöründen veya dışından başarılı bir kuruluşu referans ala devam

terimler BIN (Base Identification Number):Kart ihraç etmeye yetkili banka ve kuruluşlara tahsis edilen üye numarası. devam

terimler Bırakınız Yapsınlar:Fransızca "laissez-faire" yani "kendi hallerine bırakın" anlamına gelen deyim. Ekonomide ve poli devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın