Eğitim Sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler Bütçe:Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi düşünülen gelir ve giderlerin karşılıklı listesini i devam

  terimler Bütçe Açığı:1- Devletin harcamalarının, gelirlerinden yüksek olması anlamına gelir. 2- Bir yıl içinde hüküm devam

  terimler Bütçe Dengesi (Budget Balance):Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktır. devam

  terimler Bütçe Fazlası:1- Devlet gelirlerinin harcamalarından yüksek olması anlamına gelir. 2- Bir yıl içinde hükümet devam

  terimler Büyüme:Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH'nin artması vb. genel verilerin yük devam

  terimler Cable:GBP/USD paritesi için tanımlanan argo kelimedir. devam

  terimler Call Option:Opsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhang devam

  terimler Cari Açık:Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal etti devam

  terimler Cari Hesap:En temel banka hesabı tipi. Mevduatlar genellikle hiç veya çok az faiz getirir. Fonlar çek, nakit devam

  terimler Cari işlemler dengesi:Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferlerinin toplamıyla tüm ithalatının farkıdır. devam

  terimler Cari Kur:Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekleşen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına g devam

  terimler Cari Varlıklar:Satılabilir pay senedi ve tahviller, alacaklar, stoklar, kasa ve öteki döner varlıklardan oluşan b devam

  terimler Ciranta:Emre muharrer senedin arkasını imzalayarak, bir başkasına devreden kişi. devam

  terimler Ciro:1- Çekin arkasının imzalanarak, lehtar tarafından başkasına devredilmesi işlemi. 2- Bonodan doğ devam

  terimler Çapa (Nominal Anchor):Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır. devam

  terimler Çapraz İşlem:İşlemin alıcı ve satıcı tarafının aynı üye olması durumunu ifade eder. Bu şekilde işlem oluşturmay devam

  terimler Çapraz Kur:1- İki yabancı para biriminin bir başka ülkedeki değerlerini göstermek için kullanılan terimdir. devam

  terimler Çek:1- Para yerine kullanılan değerli kağıt; herhangi bir kredi kurumunda hesabı bulunan bir kimsenin devam

  terimler Çekirdek Enflasyon (Core Inflation):Tüketici, üretici ve toptan eşya fiyat endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet sepetler devam

  terimler Çıkarılmış Sermaye:Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermaye devam

  terimler Çok Fiyat Sürekli Müzayede Sistemi:Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği ku devam

  terimler Dalgalanmalı Döviz Kuru Sistemi:Döviz kurunun müdahale olmaksızın piyasadaki az ve talep güçlerine göre belirlendiği esnek sistem. devam

  terimler Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating):Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği siste devam

  terimler Dalgalı Döviz Kuru:Ulusal paranın değerinin serbest piyasada döviz arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir.Serbes devam

  terimler Damping:ABD yasalarına göre "adil piyasa fiyatının altında" Birleşik Devletler'e mal satılması ya da ihraç devam

  terimler Dar Yükümlü:Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üze devam

  terimler Daralma:Genel ekonomik faaliyette uzunca bir süre devam eden önemli gerileme. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın