Yazılı Sınav Soruları

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimlerNormal Emir: Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir.

  terimlerOECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooporation and Development). 1960 yılının aralık ayında imzalanan bir

  terimlerOff Shore Bankaları: Bakınızz : Kıyı bankaları

  terimlerOnaylama: Parola, Kişisel Kimlik Numarası (PIN) veya imza gibi güvenlik verilerinin onaylanması. Bu sayede kimlik doğrulanır ve bir işlemin gerçekleşme

  terimlerOPEC: Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı (Organisation of Petroleum Exporting Countries). 1960 yılının eylül ayında, İran, Irak, Suudi Arabistan,

  terimlerOperasyonel Bütçe Dengesi: Faiz hariç ve dahil bütçe dengesini gösteren geleneksel tanımların, özellikle ekonomik istikrara sahip olmayan ülkelerde açığın etkilerini

  terimlerOpoze Hisse Senedi: Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir.

  terimlerOpsiyon (Option): 1- Belirli bir kıymeti, önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır. Kontratı elinde tutan kontrata konu olan kıymet

  terimlerOpsiyon Pirimi: Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli bir tarihte, veya önce

  terimlerOpsiyon Sözleşmesi: Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma

  terimlerOransal Teminat: Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası'nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarını

  terimlerOrganik Büyüme: Bir şirketin şirket alımları veya birleşmelerine başvurmaksızın, kendi kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği büyüme.

  terimlerOrtak Pazar: Birbirleriyle yaptıkları ticareti zorlaştıran gümrük tarifelerini ve bazı durumlarda da diğer engelleri ortadan kaldıran ve birlik dışında

  terimlerOrtalama Özkaynak Verimliliği: Bir şirketin ortalama özkaynaklarını kullanarak oluşturduğu net kar rakamını gösterir.

  terimlerOrtalama Teminat: Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır.

  terimlerOrtodoks İstikrar Programı: Uluslararası Para Fonu IMF'nin 1970'li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele eden ülkelere tavsiye ettiği programlara genel olarak verilen addı

  terimlerOtomatik İşleme Kapama: Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan b

  terimlerOynaklık (Volatility): Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek bir volatilite artan bir belirsizliğin g

  terimlerÖdemeler Bilançosu: Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirler ile d

  terimlerÖdemeler Dengesi: 1- Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumla

  terimlerÖdemesiz Dönem: Ödenmemiş bir borcun anapara veya faizinin son ödeme tarihinden önceki zaman dilimi.

  terimlerÖdenen: Fonların alıcısı.

  terimlerÖdenmiş Sermaye: Esas sermaye sistemine tabi şirketlerde taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmı.

  terimlerÖdeyen: Fonları gönderen veya veren.

  terimlerÖn Ödemeli Kart: Bir hediye veya seyahat çeki olarak kullanılabilen ve belli bir önceden belirlenmiş para birimi baştan yüklenmiş olan kart.

  terimlerÖnceki Bakiye: Hesabınızın son işleminizden önceki bakiyesi.

  terimlerÖzel Denetleme: Menkul kıymetlerin halka arzı için kayda alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup, birl

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın