Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Normal Emir:Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan e devam

terimler OECD:Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooporation and Development). devam

terimler Off Shore Bankaları:Bakınızz : Kıyı bankaları devam

terimler Onaylama:Parola, Kişisel Kimlik Numarası (PIN) veya imza gibi güvenlik verilerinin onaylanması. Bu sayede k devam

terimler OPEC:Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı (Organisation of Petroleum Exporting Countries). 1960 yılının devam

terimler Operasyonel Bütçe Dengesi:Faiz hariç ve dahil bütçe dengesini gösteren geleneksel tanımların, özellikle ekonomik istikrara s devam

terimler Opoze Hisse Senedi:Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir. devam

terimler Opsiyon (Option):1- Belirli bir kıymeti, önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır. K devam

terimler Opsiyon Pirimi:Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktard devam

terimler Opsiyon Sözleşmesi:Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride öncede devam

terimler Oransal Teminat:Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası'nda gerçekleştirdikl devam

terimler Organik Büyüme:Bir şirketin şirket alımları veya birleşmelerine başvurmaksızın, kendi kaynaklarını kullanarak ger devam

terimler Ortak Pazar:Birbirleriyle yaptıkları ticareti zorlaştıran gümrük tarifelerini ve bazı durumlarda da diğer enge devam

terimler Ortalama Özkaynak Verimliliği:Bir şirketin ortalama özkaynaklarını kullanarak oluşturduğu net kar rakamını gösterir. devam

terimler Ortalama Teminat:Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının b devam

terimler Ortodoks İstikrar Programı:Uluslararası Para Fonu IMF'nin 1970'li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele eden ülkelere tavsiy devam

terimler Otomatik İşleme Kapama:Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre devam

terimler Oynaklık (Volatility):Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek b devam

terimler Ödemeler Bilançosu:Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler dolayısıyla d devam

terimler Ödemeler Dengesi:1- Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkel devam

terimler Ödemesiz Dönem:Ödenmemiş bir borcun anapara veya faizinin son ödeme tarihinden önceki zaman dilimi. devam

terimler Ödenen:Fonların alıcısı. devam

terimler Ödenmiş Sermaye:Esas sermaye sistemine tabi şirketlerde taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmı. devam

terimler Ödeyen:Fonları gönderen veya veren. devam

terimler Ön Ödemeli Kart:Bir hediye veya seyahat çeki olarak kullanılabilen ve belli bir önceden belirlenmiş para birimi ba devam

terimler Önceki Bakiye:Hesabınızın son işleminizden önceki bakiyesi. devam

terimler Özel Denetleme:Menkul kıymetlerin halka arzı için kayda alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran veya Se devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın