Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Piyasa Değeri:Menkul kıymetin, piyasada o gün itibariyle geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan fi devam

terimler Piyasa Ekonomisi:Bir ülkede üretim, tüketim, yatırım ve tasarruf düzeylerinin belirlenmesinde hükümet müdahalesi ol devam

terimler Piyasa Emri:Menkul kıymet alım satımında en iyi piyasa fiyatından işlemin gerçekleştirileceği emir türüdür. Bu devam

terimler Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate):Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer devam

terimler Piyasa Fiyatı:Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır. devam

terimler Piyasa Yapıcı:Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlar devam

terimler Piyasa Yapıcılığı:Fiyat sağlamakla yükümlü ve bildirilen alım-satım fiyatından işlem yapılması ile ilgili gerekli ha devam

terimler Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer):Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak, ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak ama devam

terimler Piyasaya Göre Ayarlama:Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki devam

terimler Plasman:Paranın gelir getirici alanlara yatırılması ya da yapılmış yatırımın el değiştirmesi. devam

terimler Poliçe:Alacaklının, borçluya hitaben belli bir tarihte belli bir miktar parayı, üçüncü kişilere ya da onu devam

terimler Portföy:Bir yatırımcının elinde bulunan veya namına tutulan menkul kıymetlerin tümü. devam

terimler Portföy Teorileri:Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönet devam

terimler Portföy Yöneticiliği:Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy y devam

terimler Portföy Yönetim Şirketleri:Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirl devam

terimler POS Cihazı:İş yerlerinin kredi kartı kabul ederken kullandıkları elektronik cihaz. Kartın arka yüzündeki many devam

terimler Pozisyon Fazlası (Long Position):Döviz, menkul kıymet veya herhangi bir finansal enstrumanda sahip olunan net fazla pozisyonu ifade devam

terimler Pozisyon Kapatma Emri:Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emir. devam

terimler Prefinansman Kredisi:İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizme devam

terimler Protesto:Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmektedir. devam

terimler Provizyon:1- Bankanın, iş yerine işlem tutarını ödemeyi garanti edebilmesi için kartın limitinin uygun olup devam

terimler Put Option:Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti devam

terimler Rating:Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk devam

terimler Reel Faiz:Nominal faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir. devam

terimler Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate):Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından, beklenen devam

terimler Reel Getiri:Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir. devam

terimler Reel Sektör (Reel Kesim):Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bire devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın