Yazılı Sınav Soruları

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖzel Emir: Borsa Yönetim Kurulu'nca her hisse senedi için ayrı ayrı belirlenmiş olan "bir seferde girilebilecek işlem miktarı"nı aşan ve blok satış mi

  terimlerÖzel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG): TÜFE'den bazı alt kalemlerin çıkarılması yoluyla ulaşılan endekslerdir. Para politikası çerçevesinde uygulanan politikaların etkinliğini

  terimlerÖzel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler: Emir miktarının "Sıfır-0" olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir fiyata kadar olan bütün emirler

  terimlerÖzel Sektör Tahvilleri: Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ve sabit veya deği

  terimlerÖzelleştirme: Daha önce hükümet tarafından sağlanmakta olan hizmetlerin özel sektördeki teşebbüslere aktarılması.

  terimlerÖzkaynak: İşletme sahip ve ortaklıklarının bilanço tarihinde, işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarıdır.

  terimlerÖzkaynak Verimliliği: Bir şirketin özkaynağını kullanarak oluşturduğu net kar rakamını gösterir.

  terimlerPALM: Avuç içi bilgisayar. Bankacılık hizmetlerine erişimi sağlar.

  terimlerPanik: Bir bankanın yetkili kuruluş tarafından kapatılacağından korkan ya da bankaya güveni kalmayan mevduat sahiplerinin beklenmedik biçimde, sözge

  terimlerPara: Mal ve hizmetlerin değişim aracı. Ekonomide madeni, banknot para birimlerinin yanı sıra vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da para unsurları

  terimlerPara Arzı: Para stoku anlamında da kullanılır. Belirli bir anda ekonomide dolaşımda bulunan ve para(madeni para, kağıt para ve çek hesabı) olarak kullan

  terimlerPara Birimi: Parasal birimin değerlerine verilen isim.

  terimlerPara Birimi Takası (Currency Swap): Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir döviz kuru ile farklı para birimlerindeki faiz ödemeleri akışını ve far

  terimlerPara Kurulu (Currency Board): Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine veya yabancı para birimlerinden oluşan

  terimlerPara Piyasası: Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal enstrümanların işlem gördüğü piyasalardır.

  terimlerPara Politikası: Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye y

  terimlerPara Politikası Kurulu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee): Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve b

  terimlerParanın Dolaşım Hızı (Velocity): Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

  terimlerParasal Büyüklükler: Parasal büyüklük, dolaşımdaki para ile finansal kuruluşların parasal ya da paraya çevrilebilir olan çeşitli yükümlülüklerinin toplamı o

  terimlerParite: 1- Karşılıklı ilişkilerde iki tarafın birbirine eşit olması, herhangi bir uyuşmazlığın bir sorunun çözümünde tarafların eşit temsili

  terimlerPasif: Aktifteki varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösterir tablodur.

  terimlerPazar: Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatını belirleyerek işlem yaptıkları yer.

  terimlerPerakendeci Bankacılık: Bankaların şubeleri aracılığı ile verdikleri bankacılık hizmetleri.

  terimlerPetro-dolar: Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılmaktadır.

  terimlerPip: Döviz piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır.

  terimlerPips: Bir fiyat değişimindeki en küçük birimi belirtir. Çoğu paritede bir pip 1/10000 lik bir değişime denk gelir. Örnek olarak GBP/USD paritesind

  terimlerPiyasa: 1- Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatını belirleyerek işlem yaptıkları yer. 2- Satıcıların

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın