Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Özel Emir:Borsa Yönetim Kurulu'nca her hisse senedi için ayrı ayrı belirlenmiş olan "bir seferde girilebilec devam

terimler Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG):TÜFE'den bazı alt kalemlerin çıkarılması yoluyla ulaşılan endekslerdir. Para politikası çerçevesin devam

terimler Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler:Emir miktarının "Sıfır-0" olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. devam

terimler Özel Sektör Tahvilleri:Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere s devam

terimler Özelleştirme:Daha önce hükümet tarafından sağlanmakta olan hizmetlerin özel sektördeki teşebbüslere aktarılması devam

terimler Özkaynak:İşletme sahip ve ortaklıklarının bilanço tarihinde, işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımları devam

terimler Özkaynak Verimliliği:Bir şirketin özkaynağını kullanarak oluşturduğu net kar rakamını gösterir. devam

terimler PALM:Avuç içi bilgisayar. Bankacılık hizmetlerine erişimi sağlar. devam

terimler Panik:Bir bankanın yetkili kuruluş tarafından kapatılacağından korkan ya da bankaya güveni kalmayan mevd devam

terimler Para:Mal ve hizmetlerin değişim aracı. Ekonomide madeni, banknot para birimlerinin yanı sıra vadesiz me devam

terimler Para Arzı:Para stoku anlamında da kullanılır. Belirli bir anda ekonomide dolaşımda bulunan ve para(madeni pa devam

terimler Para Birimi:Parasal birimin değerlerine verilen isim. devam

terimler Para Birimi Takası (Currency Swap):Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir döviz kuru ile farklı para birim devam

terimler Para Kurulu (Currency Board):Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para bi devam

terimler Para Piyasası:Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal enst devam

terimler Para Politikası:Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde e devam

terimler Para Politikası Kurulu:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee): Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla devam

terimler Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / devam

terimler Parasal Büyüklükler:Parasal büyüklük, dolaşımdaki para ile finansal kuruluşların parasal ya da paraya çevrilebilir ola devam

terimler Parite:1- Karşılıklı ilişkilerde iki tarafın birbirine eşit olması, herhangi bir uyuşmazlığın bir sorunun devam

terimler Pasif:Aktifteki varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösterir tablodur. devam

terimler Pazar:Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatını belirleyerek işlem y devam

terimler Perakendeci Bankacılık:Bankaların şubeleri aracılığı ile verdikleri bankacılık hizmetleri. devam

terimler Petro-dolar:Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak devam

terimler Pip:Döviz piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır. devam

terimler Pips:Bir fiyat değişimindeki en küçük birimi belirtir. Çoğu paritede bir pip 1/10000 lik bir değişime d devam

terimler Piyasa:1- Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatını belirleyerek işle devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın