Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Der-dest-i rü'yet Nedir? Der-dest-i rü'yet Hakkında Kısaca Bilgi

Der-dest-i rü'yet Terimi Hakkında Bilgiler

Der-dest-i rü'yetHukuk Terimi Olarak Der-dest-i rü'yet:
dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haylûlet: engel olma; araya girme; yolu kapama devam et

  box Kadîm: çok eski zaman; eski devam et

  box Müsteniden: dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek devam et

  box Geçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam et

  box Re'sen: Kendi başına, kendiliğinden. devam et

  box Emr-i makzî: hükme bağlanmış iş devam et

  box Mümas: Temas eden. Değinen devam et

  box Sosyal Devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devl devam et