Eğitim Sitesi

Der-dest-i rü'yet Nedir? Der-dest-i rü'yet Hakkında Kısaca Bilgi

Der-dest-i rü'yet Terimi Hakkında Bilgiler

Der-dest-i rü'yetHukuk Terimi Olarak Der-dest-i rü'yet:
dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vâridât: gelirler; devlet(kamu)gelirleri devam et

  box Alât: aletler; araçlar devam et

  box Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. devam et

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Temsilci: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. devam et

  box Yargı Yeri: Mahkeme devam et

  box Fi-i cârî: geçer değer devam et

  box Önalım hakkı: şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı devam et