Eğitim Sitesi

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

  terimlerA ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir.

  terimlerA Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir.

  terimlerA Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır.

  terimlerAçı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde ABC açısı x ile gösterilmektedir.

  terimlerAçı Ortay: Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. Üçgenin iç açı ortayları i

  terimlerAçık Önerme: 1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifade. 2- İçerisinde değişken bulunan ve b

  terimlerAçıklık: Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı.

  terimlerAçınım: Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması.

  terimlerAçıortay: Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran ışın.

  terimlerAçısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi.

  terimlerAğırlık Merkezi: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.

  terimlerAksiyom: Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir.

  terimlerAlan: Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer.

  terimlerAlgoritma: Belirli bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi.

  terimlerAlt Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın solundaki veri grubunun ortancası.

  terimlerAlt Küme: Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme. A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kü

  terimlerAlt Küme Sayısı: Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 dir.

  terimlerAltın Oran: [AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitliğini sağlayan oran.

  terimlerAna Doğru: 1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan her biri, doğuran. 2. Dairesel silindirde

  terimlerAnalitik Düzlem: Dik kesişen iki koordinat doğrusunun oluşturduğu yapının belirttiği düzlem. Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlem. Koordinat eks

  terimlerAnalitik Geometri: 1- Geometrik koordinat sistemlerinin ve cebirsel işlemlerin kullanıldığı matematik dalı. 2- Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyon

  terimlerAnalitik Uzay: Bir O noktası ve yönlendirilmiş iki dik doğrunun meydana getirdiği uzay.

  terimlerAnket: Veri toplamada kullanılan ölçme aracı.

  terimlerApotem: Düzgün piramidin yan yüz yüksekliği.

  terimlerApsis: 1- Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. 2- Koordinat düzlemindeki bir noktanın birinci bileşeni (x).

  terimlerApsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir.

  terimlerApsisler Ekseni: Koordinat düzlemini oluşturan yatay eksen (x ekseni).

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 674

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın