Oyun Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAcil Durum: Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.

  terimlerAçık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.

  terimlerAçıktan Atama: Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha önce memur olarak çalışan ama istifa etmiş birisinin yeniden memu

  terimlerAçıktan Atama İzni: Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan izin.

  terimlerAçılma Ruhsatı: Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş t

  terimlerAda: Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dil

  terimlerAdalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.

  terimlerAdli Yargı: Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmış olan yargı sistemidir. Medeni yargılama hukuku ve c

  terimlerAfet: Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.

  terimlerAfet Alanları: Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar.

  terimlerAfet Fonu: İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde tabiî âfetlerde meydana gelen zararların telâfisi için oluşturulan fonlara verilen addır.

  terimlerAfet Haritaları: Planlamaya esas veri gruplarından biri olarak, planlama alanında oluşabilecek tüm afet tehlikelerini ortaya koyan, afet zarar ve risklerinin azalt

  terimlerAfet Yönetimi: Hem afet öncesi hem de afet sonrası aktivitelerin yani müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, zarar azaltma ve hazırlık safhalarını kapsay

  terimlerAfetzede: Tabiî âfetlerden (deprem, heyelân, sel, dolu, kuraklık, fırtına, don vs.) veya diğer felaketlerden (örn. yangın, çekirge istilası, hayvan v

  terimlerAfiş: İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara basılan duyuru malzemesi.

  terimlerAğırlama Giderleri: Beldenin misafiri durumunda olan: a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, b) Hükümet m

  terimlerAhz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma.

  terimlerAhz-u Kabz: Bedeli tahsil etmek demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer. Aynı zamanda "satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi" anlamına gelir.

  terimlerAile Danışma Merkezleri (Toplum Merkezleri): Sosyal değişim sürecinin getirdiği ihtiyacın ve sosyal şartları karşılama ve çözümlemede ailelere yardımcı olmak maksadıyla kurulan sos

  terimlerAile Eğitimi: Aile üyesi adaylarının veya aile üyelerinin, sosyo-kültürel yönden hazırlıklarını sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri için, örgü

  terimlerAile İçi Şiddet: Eşler arası, veya ebeveyn — çocuklar (anne ve(ya) babanın çocuklarına karşı veya çocukların ebeveynine karşı şiddet) arası meydana gel

  terimlerAkaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı

  terimlerAkreditasyon: Belli kriterleri sağlarlık, denklik hakkında bilirkişi ve kurumlarca verilen belge.

  terimlerAkredite: 1) Yetki verilmiş, resmen tanınmış, kabul edilmiş. 2) Belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri

  terimlerAktarma: Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayarak artacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ihtiyaca yetmeyeceğ

  terimlerAktif Fay: Belirli bir sürede kırılma hareketini tekrarlayan faylar. Genellikle son 10.000 yıl içinde bir veya daha fazla sayıda kırılmış faylara denir

  terimlerAlacaklı Amme İdaresi: Alacaklı olan devlet, vilayet hususi idareleri ve belediyeler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın