eğitim sitesi

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

  terimlerAda: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya

  terimlerAkar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

  terimlerAkit: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

  terimlerAltyapı: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan olu

  terimlerAnahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öng

  terimlerAntre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.

  terimlerArazi: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

  terimlerArsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bu

  terimlerAyni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

  terimlerBağımsız Bölüm: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.

  terimlerBahçekent: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent.

  terimlerBalkon: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer.

  terimlerBanliyö: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi.

  terimlerBeyan: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki d

  terimlerCebri İcra: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.

  terimlerCebri Satış: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kana

  terimlerCephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.

  terimlerCins Değişikliği: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya y

  terimlerCins Tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

  terimlerDaire: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

  terimlerDevre Mülk: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir.

  terimlerDönüm: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 metrekare.

  terimlerDubleks: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.

  terimlerEkspertiz: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

  terimlerEmlak: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

  terimlerEmlak Beyanı: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen

  terimlerEmsal: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 121

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın