Eğitim Siteleri

Online Tarih Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Tarih Terimleri Sözlüğü

  terimler12 Eylül Harekatı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymak üzere 12 Eylül 1980'de giriştiği askeri harekattır. Seçilmiş kurumlara dayalı yönetimi kesi

  terimler16 Mart Baskını: Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde, İtilaf askerlerinin İstanbul'u işgali.

  terimler31 Mart Olayı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericilerin çıkardığı, İngilizlerin el altından desteklediği ayaklanm

  terimler93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): 1876 yılında, Avrupalı Devletlerin Balkanlar'da kalıcı çözüm bulmak amacıyla topladıkları İstanbul Konferansı'nda Balkanlar konusunda ağ

  terimlerAbdal: 1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişil

  terimlerAbide-i Hürriyet: İstanbul Şişli'de 31 Mart Ayaklanması'nda (13 Nisan 1909 ) gericiler tarafından öldürülenlerin anısına dikilen anıttır. Geniş bir alanın

  terimlerAbluka: Bir devletin dışarı ile olan her türlü ilişkisini zor kullanarak kesme eylemidir. Bir düşman ülkenin kıyılarına gemilerin yanaşmasını e

  terimlerAcem: İranlı

  terimlerAcemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Devri'nde Gelibolu'da kuruldu. Önceleri savaş tutsaklarından

  terimlerAcemi Oğlanı: Yeniçeri olmak üzere Acemi Ocağı'nda eğitim gören devşirme ya da tutsak genç.

  terimlerAcemi Oğlanı Kethüdası: Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan.

  terimlerAdaletname: Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için zaman zaman çıkarılan buyruk.

  terimlerAdemi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistem

  terimlerAfaroz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bile aforoz edilebilirdi.

  terimlerAforoz: 1-Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde, dine ve dinsel kurumlarla otoritelere karşı ağır suç işleyenlere kilise tarafından verilen cemaat çıka

  terimlerAgora: Eski Yunan kentlerindeki alış-veriş (çarşı) yeridir. Genellikle bir evin yola bakan odasının açılarak,bir dükkan ya da atölye halineget

  terimlerAğa: Kapıkulu Ocakları'nın yüksek rütbeli subayları ile sarayda hizmetli subay ve hadımlara verilen unvan.

  terimlerAğa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.

  terimlerAğı: (Göktürkler'de) Hazine, mal, senet, ipekli kumaş.

  terimlerAğnam Resmi: Osmanlı Devleti'nde hayvan (davar yani koyun, keçi) sahibi Müslümanlardan alınan 1/10 oranındaki vergidir. Bu vergi Osmanlı Devleti'nin

  terimlerAhilik (Kardeşlik): 1- XIII. Yüzyılda Anadolu'da kurulan ve örgütlenmesi hızla yaygınlaşan, esnaf ve zanaatkârların ekonomik, toplumsal ve askeri dayanışma ör

  terimlerAhitname: Antlaşma belgesi,antlaşma.

  terimlerAhkâm: Hükümler.

  terimlerAhrar Partisi: Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin 14 Temmuz 1908 tarihinde ikinci kez ilan edil mesinden sonra kurulan İslamcı bir siyasal partidir. İttihat ve

  terimlerAhura Mazda: Zerdüşt Dini'nin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır. Bu nedenle Zerdüşt Dini'ne Mazdaizm de denilmektedir. Bu dinin ilkeleri ve kurall

  terimlerAk Ağalar: Osmanlı Sarayı'nda kullanılan hademelerden bir kısmına verilen unvan.

  terimlerAk Alem: Saltanat sancağına verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Tarih Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1623

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın