eğitim sitesi

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimlerAdaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

  terimlerAdenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.

  terimlerAkraba Evliliği: Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akraba evliliği, zararlı olan baskın ve çekinik genler

  terimlerAlel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.

  terimlerAlel Gen: Aynı karaktere etki eden genlerden her birine denir. Alel genler benzer ya da farklı olabilirler. Bezelyelerde çiçek rengi karakterinin ortaya ç

  terimlerAminoasit: Proteinlerin yapı taşıdır. Bir aminoasit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşikle

  terimlerAmniyon Sıvısı: Amniyon sıvısı bebeğin cilt, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sisteminden dökülen hücrelerden ve çoğunlukla bebek idrarından

  terimlerAntijen: Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.

  terimlerAntikodon: tRNA'daki üçlü baz dizilişi.

  terimlerAntikor: Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.

  terimlerBağımsız Genler: Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız genler denir. Bağımsız genlere sahip bireylerin oluşturac

  terimlerBağlı Genler: Gelişmiş mikroskoplarla yapılan gözlemler, bir kromozomun üzerinde birden fazla genin bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Aynı kromo

  terimlerBakteriyel Yapay Kromozom (BAC): DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

  terimlerBalık Pulluluk: Y kromozomunda taşınan bir gen tarafından meydana getirilir. Bu yüzden sadece erkeklerde görülür. Hasta olan babanın bütün erkek çocukları

  terimlerBaskın Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini gösteren gen.

  terimlerBiyoteknoloji: Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad. Geniş bir terimle biyoteknoloji canlıların ya da onlar

  terimlerCDNA: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir.

  terimlerCenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

  terimlerCrossing-Over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.

  terimlerCVS (Koryon Villus Materyali): 10-12. haftalarda plasentadan ultrason kontrolü altında biyopsi alınması işlemidir.

  terimlerÇarpma Kuralı: Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir.

  terimlerÇekinik Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini gösteremeyen gen.

  terimlerÇok Alellik: Bir popülâsyonda aynı karaktere etki eden ikiden fazla alelin bulunması durumudur. İnsanlarda ABO kan grupları çok alelliğe örnek olarak veri

  terimlerÇökelme (Aglütinasyon): Birbirleriyle uyumlu olan kan gruplarının bilinmesi kan nakilleri açısından son derece önemlidir. Çünkü insanlar yabancı kan faktörlerine k

  terimlerDelesyon: Sentromer taşımayan bir kromozom parçası hücre bölünmesi sırasında kaybolursa buna delesyon denir.

  terimlerDeoksiribonukleik asit (DNA): Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül.

  terimlerDeoksiribonukleotid: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın