Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Jeomorfoloji:1- İç ve dış kuvvetlerle oluşan yer şekillerini inceleyen, tanımlayan, bunların oluşum, değişim ve devam

terimler Jeomorfoloji Haritaları:Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bi devam

terimler Jeomorfolojik:Yerşekilleri bilimi ile ilgili. devam

terimler Jeopark:Jeolojik miras niteliğindeki öğeler olmak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı, devam

terimler Jeopolitik:1- Coğrafi konumun uluslararası etkilerini inceleyen ve bundan sonuçlar çıkartan bilim dalı. 2- devam

terimler Jeosenklinal:Akarsular, rüzgarlar ve buzullar, aşındırıp, taşıdıkları maddeleri deniz ya da okyanus tabanlarınd devam

terimler Jeoterm Basamağı:Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m'de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı devam

terimler Jeotermal:Sıcak su buharı devam

terimler Jeotermal Enerji:Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak sulardan ve su buharından elde edilen ısı enerjidir. devam

terimler Jet Rüzgârları (Yüksek Batı Rüzgârları):Atmosferin üst kısımlarında batı rüzgârlarına ters yönde esen rüzgârlar. devam

terimler Jips:Alçı taşı. Kalsiyum sülfat ve su bileşiminde olan, sular tarafından kolayca eritilebilen beyaz ren devam

terimler Kabotaj:Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı devam

terimler Kaide Seviyesi (Taban Seviyesi):Akarsuların aşındırabilecekleri en son seviye. devam

terimler Kaldera:Volkan konilerinin tepesinde bulunan, patlama ya da çökmeyle oluşan geniş çukurluklar (krater). devam

terimler Kalıcı Kar ( Toktağan ):Yaz ve kış boyunca erimeden duran kar devam

terimler Kalıcı Kar Sınırı:Kutuplar çevresinde ve dağların yüksek kısımlarında hava sıcaklığı düşük olduğundan yağışlar kar b devam

terimler Kalker:Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan devam

terimler Kalker (Kireçtaşı):Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan devam

terimler Kambriyen:Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski f devam

terimler Kanal:Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan yapısı su yolu devam

terimler Kano:Kürekle kullanılan, dar, hafif ve küçük tekne devam

terimler Kant-Laplace teorisi:Güneş Sistemi'nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan K devam

terimler Kanyon:Derin ve yamaçları çok dik vadi devam

terimler Kapalı Havza:Sularını denize ulaştıramayan bölge devam

terimler Kapız:Toroslarda dar ve derin vadi, kanyon devam

terimler Kapitalizm:Kapitalizm, özel mülkiyetin üretim araçlarının ağırlıklı bir bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; y devam

terimler Kar:Bulutlardan, billurlar(geometri şekiller anlamında) biçiminde düşen bir yağı çeşidi, yağış şeklide devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın