Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerJeomorfoloji: 1- İç ve dış kuvvetlerle oluşan yer şekillerini inceleyen, tanımlayan, bunların oluşum, değişim ve dağılışlarını ortaya koyan bilim d

  terimlerJeomorfoloji Haritaları: Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda f

  terimlerJeomorfolojik: Yerşekilleri bilimi ile ilgili.

  terimlerJeopark: Jeolojik miras niteliğindeki öğeler olmak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı, ancak, bu yapılırken sosyoekonomik k

  terimlerJeopolitik: 1- Coğrafi konumun uluslararası etkilerini inceleyen ve bundan sonuçlar çıkartan bilim dalı. 2- Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devleti

  terimlerJeosenklinal: Akarsular, rüzgarlar ve buzullar, aşındırıp, taşıdıkları maddeleri deniz ya da okyanus tabanlarında biriktirirler. Tortullanmanın görüld

  terimlerJeoterm Basamağı: Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m'de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı denir.

  terimlerJeotermal: Sıcak su buharı

  terimlerJeotermal Enerji: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak sulardan ve su buharından elde edilen ısı enerjidir.

  terimlerJet Rüzgârları (Yüksek Batı Rüzgârları): Atmosferin üst kısımlarında batı rüzgârlarına ters yönde esen rüzgârlar.

  terimlerJips: Alçı taşı. Kalsiyum sülfat ve su bileşiminde olan, sular tarafından kolayca eritilebilen beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul y

  terimlerKabotaj: Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı

  terimlerKaide Seviyesi (Taban Seviyesi): Akarsuların aşındırabilecekleri en son seviye.

  terimlerKaldera: Volkan konilerinin tepesinde bulunan, patlama ya da çökmeyle oluşan geniş çukurluklar (krater).

  terimlerKalıcı Kar ( Toktağan ): Yaz ve kış boyunca erimeden duran kar

  terimlerKalıcı Kar Sınırı: Kutuplar çevresinde ve dağların yüksek kısımlarında hava sıcaklığı düşük olduğundan yağışlar kar biçimindedir. Yoğun karların tü

  terimlerKalker: Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.

  terimlerKalker (Kireçtaşı): Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.

  terimlerKambriyen: Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan jeolojik zaman dilimidir.

  terimlerKanal: Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan yapısı su yolu

  terimlerKano: Kürekle kullanılan, dar, hafif ve küçük tekne

  terimlerKant-Laplace teorisi: Güneş Sistemi'nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de de

  terimlerKanyon: Derin ve yamaçları çok dik vadi

  terimlerKapalı Havza: Sularını denize ulaştıramayan bölge

  terimlerKapız: Toroslarda dar ve derin vadi, kanyon

  terimlerKapitalizm: Kapitalizm, özel mülkiyetin üretim araçlarının ağırlıklı bir bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, dağılım, gelir, üretim

  terimlerKar: Bulutlardan, billurlar(geometri şekiller anlamında) biçiminde düşen bir yağı çeşidi, yağış şeklide diyebiliriz. Hava sıcaklığının, g

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın