eğitim sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKaraların Ortalama Yüksekliği: Karaların ortalama yüksekliği 1000 m dir. Dünya'nın en yüksek yeri deniz seviyesinden 8840 m yükseklikteki Everest Tepesi'dir.

  terimlerKarayel: Türkiye'ye kuzeybatıdan esen soğuk rüzgarlardır. Kışın kar yağışlarına, yazın sağanak yağışlara neden olur.

  terimlerKarbon Döngüsü: Bitkilerin fotosentezi sonucu atmosferdeki karbon dioksit kullanılarak üretilen besin ve açığa çıkan oksijeninin solunum sırasında bitkiler d

  terimlerKargo: Bir nevi paket ve yük taşımacılığı

  terimlerKaribu: Alaska bölgesinde bulunan bir tür geyik.

  terimlerKarst: Kalker, Jips vb. eriyebilen taşlara verilen isim.

  terimlerKarst Topografyası: Karstlaşmanın görüldüğü çok engebeli, üzerinde devamlı akarsuların çok ender görüldüğü topografya.

  terimlerKarstik Göller: Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir.

  terimlerKarstik Topografya: Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaları eriterek oluşturduğu şekil topluluğu.

  terimlerKartografya: Harita bilimi.

  terimlerKasırga: Büyük çaplı ve saatte 118 km'den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgârdır.

  terimlerKatı Atık: Evsel, ticari veya endüstriyel alanlardan oluşan, madencilik, tarımsal işlemler ve su arıtım ünitelerinde dâhil olduğu proseslerden(süreçle

  terimlerKavim: Kişilerin içinde yaşadığı topluluk.

  terimlerKaya Düşmesi: Kaya formasyonlarında(biçimlernmelerinde), gevşeme ya da parçalanma yoluyla ana kütleden ayrılan bölümlerin ani hareketi.

  terimlerKayaç (Taş): Bir veya birkaç mineralin birleşmeleri sonucunda oluşmuş ve yer kabuğunu meydana getirmiş olan sert kütle.

  terimlerKaynak: Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye'de kaynaklara pınar, eşme, bulak ve göze gibi adlar da ver

  terimlerKenar Deniz: Okyanus kıyılarında, okyanuslardan adalarla ayrılan denizlere denir. Örnek : Japon Denizi, Çin Denizi (Sarı Deniz), Umman Denizi, Kuzey Buz Den

  terimlerKent: Nüfusu 10 000'den fazla, halkı sanayi ve hizmet sektöründe çalışan büyük yerleşim merkezleri.

  terimlerKent Planlaması: Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme de dâhil, çeşitli öğelerinin planlanması süreci.

  terimlerKentleşme: Yerleşim birimlerinin nüfus ve yapı olarak gelişmesi süreci.

  terimlerKentsel Sit Alanı: Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin sos

  terimlerKentsel Yerleşme (Şehir): Genel olarak nüfusu 10.000'in üzerinde olan yerlerdir. (Kentsel yerleşmeleri coğrafi açıdan ele alınan kriterlere göre sınıflandırmak mümk

  terimlerKerpiç: Duvar örmekte kullanılan balçık ve saman karışımı pişmemiş tuğla.

  terimlerKesir Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür. 1 / 25.000 , 1 / 500.000, 1 / 1.000.000 birer kesir ölçektir. K

  terimlerKır: 1.Şehirlerin dışında kalan yerler. 2. Ağaçsız, çıplak yerler.

  terimlerKıraç Toprak: Verimsiz toprak.

  terimlerKırağı: Soğuyan zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun o

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın