Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Karaların Ortalama Yüksekliği:Karaların ortalama yüksekliği 1000 m dir. Dünya'nın en yüksek yeri deniz seviyesinden 8840 m yükse devam

terimler Karayel:Türkiye'ye kuzeybatıdan esen soğuk rüzgarlardır. Kışın kar yağışlarına, yazın sağanak yağışlara ne devam

terimler Karbon Döngüsü:Bitkilerin fotosentezi sonucu atmosferdeki karbon dioksit kullanılarak üretilen besin ve açığa çık devam

terimler Kargo:Bir nevi paket ve yük taşımacılığı devam

terimler Karibu:Alaska bölgesinde bulunan bir tür geyik. devam

terimler Karst:Kalker, Jips vb. eriyebilen taşlara verilen isim. devam

terimler Karst Topografyası:Karstlaşmanın görüldüğü çok engebeli, üzerinde devamlı akarsuların çok ender görüldüğü topografya. devam

terimler Karstik Göller:Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir. devam

terimler Karstik Topografya:Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaları eriterek oluştur devam

terimler Kartografya:Harita bilimi. devam

terimler Kasırga:Büyük çaplı ve saatte 118 km'den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgârdır. devam

terimler Katı Atık:Evsel, ticari veya endüstriyel alanlardan oluşan, madencilik, tarımsal işlemler ve su arıtım ünite devam

terimler Kavim:Kişilerin içinde yaşadığı topluluk. devam

terimler Kaya Düşmesi:Kaya formasyonlarında(biçimlernmelerinde), gevşeme ya da parçalanma yoluyla ana kütleden ayrılan b devam

terimler Kayaç (Taş):Bir veya birkaç mineralin birleşmeleri sonucunda oluşmuş ve yer kabuğunu meydana getirmiş olan ser devam

terimler Kaynak:Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye'de kaynaklara pınar, devam

terimler Kenar Deniz:Okyanus kıyılarında, okyanuslardan adalarla ayrılan denizlere denir. Örnek : Japon Denizi, Çin Den devam

terimler Kent:Nüfusu 10 000'den fazla, halkı sanayi ve hizmet sektöründe çalışan büyük yerleşim merkezleri devam

terimler Kent Planlaması:Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme de dâhil, ç devam

terimler Kentleşme:Yerleşim birimlerinin nüfus ve yapı olarak gelişmesi süreci. devam

terimler Kentsel Sit Alanı:Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikler devam

terimler Kentsel Yerleşme (Şehir):Genel olarak nüfusu 10.000'in üzerinde olan yerlerdir. (Kentsel yerleşmeleri coğrafi açıdan ele al devam

terimler Kerpiç:Duvar örmekte kullanılan balçık ve saman karışımı pişmemiş tuğla. devam

terimler Kesir Ölçek:Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür. 1 / 25.000 , 1 / 500.000, devam

terimler Kır:1.Şehirlerin dışında kalan yerler. 2. Ağaçsız, çıplak yerler. devam

terimler Kıraç Toprak:Verimsiz toprak. devam

terimler Kırağı:Soğuyan zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilme devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın