Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerİyonosfer: Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği atmosfer katmanıdır.

  terimlerİz Düşüm Alan: Yer şekillerinin engebe, eğim ve yükseltilerini dikkate almadan, yer şekillerinin düz ve deniz seviyesinde olduğunu kabul ederek hesaplanan alan

  terimlerİzdüşüm: Haritalardan faydalanarak belirlenen alan.

  terimlerİzobar: Eş basınç eğrisi.

  terimlerİzobat: Eş derinlik eğrisi

  terimlerİzobat (Eş Derinlik Eğrisi): Deniz seviyesinden itibaren aynı derinlik değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğriye eş derinlik eğrisi ya da izobat adı

  terimlerİzobath eğrisi: Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren e

  terimlerİzohips: Eş yükselti eğrisi. Harita çizimi yapılırken, deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğriler

  terimlerİzohips (Eş Yükselti Eğrisi): Deniz seviyesi ve deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaları birleştiren kapalı eğrilere izohips ya da eş yükselti eğrisi denir

  terimlerİzohips (Eş yükselti) Eğrisi: Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren e

  terimlerİzohips Aralığı (Eş Aralık): İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık de

  terimlerİzole: Tecrit edilmiş, yalıtılmış

  terimlerİzonef: Eş bulutluluk eğrisi.

  terimlerİzosesist: Eş deprem eğrisi.

  terimlerİzostasi: Katı haldeki sialin özgül ağırlığı dolayısıyla alttaki sıvı karakterli magma üzerinde dengeli bir şekilde oturma, yüzme durumu.

  terimlerİzoterm: Eş sıcaklık eğrisi

  terimlerİzoterm Haritaları: Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir. İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölged

  terimlerİzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

  terimlerİzoyet: Eş yağış eğrisi

  terimlerJeo: Yer.

  terimlerJeofizik: 1- Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve m

  terimlerJeolog: Yer bilimci.

  terimlerJeoloji: 1- Yer Bilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer ) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve Yerbilimi anlamına gelir. Jeoloji yerküresi

  terimlerJeolojik: Yer bilimsel. Jeoloji ile ilgili olan.

  terimlerJeolojik Harita: Yer kabuğunu oluşturan katmanların türlerinin, yapılarının ve özelliklerinin belirtildiği harita.

  terimlerJeolojik Yapı: Yerin yapısı.

  terimlerJeolojik Zaman: Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri içeren dönemlerdir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın