Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler İyonosfer:Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği atmosfer ka devam

terimler İz Düşüm Alan:Yer şekillerinin engebe, eğim ve yükseltilerini dikkate almadan, yer şekillerinin düz ve deniz sev devam

terimler İzdüşüm:Haritalardan faydalanarak belirlenen alan. devam

terimler İzobar:Eş basınç eğrisi. devam

terimler İzobat:Eş derinlik eğrisi devam

terimler İzobat (Eş Derinlik Eğrisi):Deniz seviyesinden itibaren aynı derinlik değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan devam

terimler İzobath eğrisi:Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, a devam

terimler İzohips:Eş yükselti eğrisi. Harita çizimi yapılırken, deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktal devam

terimler İzohips (Eş Yükselti Eğrisi):Deniz seviyesi ve deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaları birleştiren kapalı eğri devam

terimler İzohips (Eş yükselti) Eğrisi:Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, a devam

terimler İzohips Aralığı (Eş Aralık):İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığ devam

terimler İzole:Tecrit edilmiş, yalıtılmış devam

terimler İzonef:Eş bulutluluk eğrisi. devam

terimler İzosesist:Eş deprem eğrisi. devam

terimler İzostasi:Katı haldeki sialin özgül ağırlığı dolayısıyla alttaki sıvı karakterli magma üzerinde dengeli bir devam

terimler İzoterm:Eş sıcaklık eğrisi devam

terimler İzoterm Haritaları:Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir. İzotermler yardımıyla çiz devam

terimler İzotop:Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. devam

terimler İzoyet:Eş yağış eğrisi devam

terimler Jeo:Yer. devam

terimler Jeofizik:1- Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin devam

terimler Jeolog:Yer bilimci. devam

terimler Jeoloji:1- Yer Bilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer ) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gel devam

terimler Jeolojik:Yer bilimsel. Jeoloji ile ilgili olan. devam

terimler Jeolojik Harita:Yer kabuğunu oluşturan katmanların türlerinin, yapılarının ve özelliklerinin belirtildiği harita. devam

terimler Jeolojik Yapı:Yerin yapısı. devam

terimler Jeolojik Zaman:Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri içeren dönemlerdir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın