Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler İç Göç:İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka b devam

terimler İç Kesim:Denizden uzak, deniz etkisinin ulaşmadığı kesimlerdir. devam

terimler İç Kuvvetler:1- Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hare devam

terimler İdari Harita:Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara idari b devam

terimler İgnimbirit:Volkanik tüflerden oluşan, kolay işlenebilir, yumuşak taş. devam

terimler İhracat:Dış Satım devam

terimler İkinci Zaman (Mezozoik):Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın ya devam

terimler İkincil Dalga:Bakınız S dalgası. devam

terimler İklim:1-Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim devam

terimler İklim (Matematik) Kuşakları:Yer'in eksen eğikliği ve şekline bağlı olarak ortaya çıkan enlem faktörüne göre belirlenmiş Ekvato devam

terimler İl:Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri. devam

terimler İlçe:Mülki yönetim bakımından ilden sonra gelen bölüm. Kaza. devam

terimler İletişim:Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gön devam

terimler İlk Kültür Merkezleri:Milattan önce, Ortadoğuda, tarım alanlarının oluşturulması, bataklıkların kurutulması ve su kanall devam

terimler İlkbahar:Kışı yaza bağlayan ara mevsim. Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. devam

terimler İlkel Tarım:Nadas, kuru tarım. devam

terimler İlkel Zaman:Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın ya devam

terimler İndirgenmiş Sıcaklık:Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık ü devam

terimler İnlandsis:Karalar üzerinde yayılan örtü buzulu, inland:kara, is:buzul devam

terimler İnsan Doğa Etkileşimi:İnsanın doğada yer aldığı dönemden itibaren doğanın insanı, özellikle son iki yüzyıldır da insanın devam

terimler İnsani Gelişme İndeksi:Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hes devam

terimler İntansif (Yoğun) Tarım:Ekilen, dikilen topraktan en geniş ölçüde ürün alınması için başvurulan tarım yöntemidir. İntansif devam

terimler İskan:Yerleşme devam

terimler İskele:Kıyıda, deniz taşıtlarının yanaştığı yer. devam

terimler İstihdam:Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma devam

terimler İş Gücü:Ekonomik çalışma alanlarındaki gereksinimleri karşılamak için bir ülkede yaşayan kişilerden ihtiya devam

terimler İthalat:Dış alım devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın