Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerİç Göç: İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka bir bölgeye ya da kesime doğru gerçekleşe

  terimlerİç Kesim: Denizden uzak, deniz etkisinin ulaşmadığı kesimlerdir.

  terimlerİç Kuvvetler: 1- Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hareketleri, deprem, volkanizma gibi etkenler.

  terimlerİdari Harita: Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara idari bölünüş haritası adı verilir. Bu harit

  terimlerİgnimbirit: Volkanik tüflerden oluşan, kolay işlenebilir, yumuşak taş.

  terimlerİhracat: Dış Satım

  terimlerİkinci Zaman (Mezozoik): Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tah

  terimlerİkincil Dalga: Bakınız S dalgası.

  terimlerİklim: 1-Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir. 2-Bir yerde uzun bir süre boyunca

  terimlerİklim (Matematik) Kuşakları: Yer'in eksen eğikliği ve şekline bağlı olarak ortaya çıkan enlem faktörüne göre belirlenmiş Ekvator'a paralel olduğu teorik olarak belirti

  terimlerİl: Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.

  terimlerİlçe: Mülki yönetim bakımından ilden sonra gelen bölüm. Kaza.

  terimlerİletişim: Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme işlemidir.

  terimlerİlk Kültür Merkezleri: Milattan önce, Ortadoğuda, tarım alanlarının oluşturulması, bataklıkların kurutulması ve su kanallarının açılması ile köylerin gelişe

  terimlerİlkbahar: Kışı yaza bağlayan ara mevsim. Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı.

  terimlerİlkel Tarım: Nadas, kuru tarım.

  terimlerİlkel Zaman: Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmi

  terimlerİndirgenmiş Sıcaklık: Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kald

  terimlerİnlandsis: Karalar üzerinde yayılan örtü buzulu, inland:kara, is:buzul

  terimlerİnsan Doğa Etkileşimi: İnsanın doğada yer aldığı dönemden itibaren doğanın insanı, özellikle son iki yüzyıldır da insanın doğayı etkilemesidir.

  terimlerİnsani Gelişme İndeksi: Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hesaplanan 0-1 arasında değerler alan bir

  terimlerİntansif (Yoğun) Tarım: Ekilen, dikilen topraktan en geniş ölçüde ürün alınması için başvurulan tarım yöntemidir. İntansif tarımda gübre, kimyasal ilaç ve tek

  terimlerİskan: Yerleşme

  terimlerİskele: Kıyıda, deniz taşıtlarının yanaştığı yer.

  terimlerİstihdam: Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma

  terimlerİş Gücü: Ekonomik çalışma alanlarındaki gereksinimleri karşılamak için bir ülkede yaşayan kişilerden ihtiyaç duyulan insan gücüdür.

  terimlerİthalat: Dış alım

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın