eğitim sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerKırç: Aşırı soğumuş su taneciklerinden oluşan bir sis uzun süre yerde kaldığında, su taneciklerinin soğuk cisimlere çarparak buz haline geçmesi

  terimlerKırgıbayır: Yarı kurak iklim bölgelerinde sel yarıntılarıyla dolu yamaçlara kırgıbayır (badlans) denir.

  terimlerKırsal: Kıra ait. Şehir dışanda kalan yerlere ait.

  terimlerKırsal Yerleşme: Genel olarak nüfusu 10 000'in altında olan yerlerdir. (Kırsal yerleşmeleri coğrafi açıdan ele alınan kriterlere göre sınıflandırmak mümk

  terimlerKıstak: Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası

  terimlerKıta: Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir.

  terimlerKıta Platformu: Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür.

  terimlerKıta Sahanlığı: Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı (şelf) denir. Şelf kıtaların su altında kalm

  terimlerKıta Yamacı: Şelf ile derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür.

  terimlerKıyı Çizgisi: Denizle karanın birleştiği çizgi (0 metre izohipsi).

  terimlerKıyı Topografyası: Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaları eriterek oluşturduğu şekil topluluğu.

  terimlerKiltaşı (Şist): Çapı 2 mikrondan daha küçük olan ve kil adı verilen tanelerin yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır.

  terimlerKİT: Kamu İktisadi Teşebbüsleri

  terimlerKlimatizm: İklimden faydalanmaya dayalı turizm

  terimlerKlimatoloji: İklim bilimi

  terimlerKolumbit: Az bulunan niyobyum ve tantal madenlerini içeren bir cevher.

  terimlerKom: Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.

  terimlerKompostlama: Uygun yöntem ve donanım kullanarak katı atık içinde bulunan organik maddelerin kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar tarafından çürütülm

  terimlerKonifer Kuzey Ormanı (Boreal Orman): Kuzey Yarım Kürede ılıman orta enlemler ile Tundra arasında yer alan kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlar.

  terimlerKonsorsiyum: İki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte hareket etmek için, oluşturdukları şirket nit

  terimlerKonut: Mesken. İkametgâh, oturulan yer.

  terimlerKonveksiyonel Yağış: Isınan havanın yükselerek soğuması ile oluşan yağışlardır.

  terimlerKopenhag Kriterleri: AB' ye yeni aday üyelerin uymakla yükümlü olduğu siyasi kriterler. DETAYLI BİLGİ : 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Z

  terimlerKorozyon: Rüzgârlar tarafından sürüklenen kumlar, çarptıkları yüzeyleri çizerek aşındırır. Rüzgârların bu yolla yaptığı aşındırmaya denir

  terimlerKoy: Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümüne verilen ad.

  terimlerKömür: Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürle

  terimlerKör (Çıkmaz) Vadi: Karstik yörelerdeki akarsular bir düdende kaybolarak akışını yeraltında sürdürür. Bu akarsuların yeryüzünde süreklilik göstermeyen vadi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın