Eğitim Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimler Kırç:Aşırı soğumuş su taneciklerinden oluşan bir sis uzun süre yerde kaldığında, su taneciklerinin soğu devam

  terimler Kırgıbayır:Yarı kurak iklim bölgelerinde sel yarıntılarıyla dolu yamaçlara kırgıbayır (badlans) denir. devam

  terimler Kırsal:Kıra ait. Şehir dışanda kalan yerlere ait. devam

  terimler Kırsal Yerleşme:Genel olarak nüfusu 10 000'in altında olan yerlerdir. (Kırsal yerleşmeleri coğrafi açıdan ele alın devam

  terimler Kıstak:Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası devam

  terimler Kıta:Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir. devam

  terimler Kıta Platformu:Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür. devam

  terimler Kıta Sahanlığı:Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı (şelf) devam

  terimler Kıta Yamacı:Şelf ile derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür. devam

  terimler Kıyı Çizgisi:Denizle karanın birleştiği çizgi (0 metre izohipsi). devam

  terimler Kıyı Topografyası:Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaları eriterek oluştur devam

  terimler Kiltaşı (Şist):Çapı 2 mikrondan daha küçük olan ve kil adı verilen tanelerin yapışması sonucu oluşan fiziksel tor devam

  terimler KİT:Kamu İktisadi Teşebbüsleri devam

  terimler Klimatizm:İklimden faydalanmaya dayalı turizm devam

  terimler Klimatoloji:İklim bilimi devam

  terimler Kolumbit:Az bulunan niyobyum ve tantal madenlerini içeren bir cevher. devam

  terimler Kom:Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluştu devam

  terimler Kompostlama:Uygun yöntem ve donanım kullanarak katı atık içinde bulunan organik maddelerin kontrollü bir şekil devam

  terimler Konifer Kuzey Ormanı (Boreal Orman):Kuzey Yarım Kürede ılıman orta enlemler ile Tundra arasında yer alan kozalaklı ağaçlardan oluşan o devam

  terimler Konsorsiyum:İki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte devam

  terimler Konut:Mesken. İkametgâh, oturulan yer. devam

  terimler Konveksiyonel Yağış:Isınan havanın yükselerek soğuması ile oluşan yağışlardır. devam

  terimler Kopenhag Kriterleri:AB' ye yeni aday üyelerin uymakla yükümlü olduğu siyasi kriterler. DETAYLI BİLGİ : devam

  terimler Korozyon:Rüzgârlar tarafından sürüklenen kumlar, çarptıkları yüzeyleri çizerek aşındırır. Rüzgârların bu yo devam

  terimler Koy:Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümüne verilen ad. devam

  terimler Kömür:Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğra devam

  terimler Kör (Çıkmaz) Vadi:Karstik yörelerdeki akarsular bir düdende kaybolarak akışını yeraltında sürdürür. Bu akarsuların y devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın