Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Organel:Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitoko devam

terimler Organik Madde:Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından sentezlenen maddeler. Karbon temelli molekül devam

terimler Organizatör:Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten devam

terimler Organizma:Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Örnek : Kemik hücreleri birleşerek kemik dokus devam

terimler Organogenez:Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi. devam

terimler Orta Lamel:Bitki hücresinin bölünmesi sırasında hücre plağını oluşturan yan yana iki bitki hücresi duvarı ara devam

terimler Ortogenez:Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim. devam

terimler Osein:Kemik dokunun ara maddesi. devam

terimler Osel:Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz. devam

terimler Osmoz:Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi. devam

terimler Osmoz:1-İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığ devam

terimler Osteosit:Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri. devam

terimler Otolit:Kulak taşı devam

terimler Otoradyografi:Özel maddelerle boyanmış moleküllerin ya da molekül parçalarının röntgen ışınlarıyla incelenmesi. devam

terimler Ototrof:1-Kendi besinini kendi yapabilen canlılar. 2-Işık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak inor devam

terimler Ototrof Canlılar:Kendi besinlerini kendi yapan ve depolayan canlılardır. İnorganik maddelerden organik besin üreteb devam

terimler Ototrofluk:Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme. devam

terimler Otozom:Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti. devam

terimler Ovaryum:Bazı eşeysel hormonların üretilerek salgılandığı, üreme hücrelerinin meydana geldiği dişi eşey org devam

terimler Ovaryum Döngüsü:İnsanların dişi bireylerinde, yumurtaların ve hormonların üretildiği olayların aylık döngüsü. devam

terimler Ovul:Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan b devam

terimler Ovulasyon:Yumurtalıktan bir yumurtanın salınması. Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması. devam

terimler Ovum:Dişi gamet. devam

terimler Ozmotik basınç:Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çöz devam

terimler Ozmoz:Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonu devam

terimler Ozon:Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element. devam

terimler Ozon tabakası:Ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde (yeryüzünde 10-50 km yüksekte) bulunan bir devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın