eğitim sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerOrganel: Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi.

  terimlerOrganik Madde: Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından sentezlenen maddeler. Karbon temelli molekül.

  terimlerOrganizatör: Embriyonun bazı kısımlarını etkileyen ve onların histolojik ve morfolojik farklılaşmasını yöneten bir embriyo parçası.

  terimlerOrganizma: Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Örnek : Kemik hücreleri birleşerek kemik dokusunu, kemik dokuları kemiği, kemikler birleşe

  terimlerOrganogenez: Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi.

  terimlerOrta Lamel: Bitki hücresinin bölünmesi sırasında hücre plağını oluşturan yan yana iki bitki hücresi duvarı arasındaki çoğunlukla pektinden yapılm

  terimlerOrtogenez: Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim.

  terimlerOsein: Kemik dokunun ara maddesi.

  terimlerOsel: Omurgasız hayvanların birçok farklı tipinde bulunan basit bir ışık resep törü. Nokta göz.

  terimlerOsmoz: Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi.

  terimlerOsmoz: 1-İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az

  terimlerOsteosit: Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri.

  terimlerOtolit: Kulak taşı

  terimlerOtoradyografi: Özel maddelerle boyanmış moleküllerin ya da molekül parçalarının röntgen ışınlarıyla incelenmesi.

  terimlerOtotrof: 1-Kendi besinini kendi yapabilen canlılar. 2-Işık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebi

  terimlerOtotrof Canlılar: Kendi besinlerini kendi yapan ve depolayan canlılardır. İnorganik maddelerden organik besin üretebilirler. Kullandıkları enerjinin kaynağına g

  terimlerOtotrofluk: Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.

  terimlerOtozom: Eşey kromozomlarından başka herhangi bir kromozom çifti.

  terimlerOvaryum: Bazı eşeysel hormonların üretilerek salgılandığı, üreme hücrelerinin meydana geldiği dişi eşey organı, yumurtalık.

  terimlerOvaryum Döngüsü: İnsanların dişi bireylerinde, yumurtaların ve hormonların üretildiği olayların aylık döngüsü.

  terimlerOvul: Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporang

  terimlerOvulasyon: Yumurtalıktan bir yumurtanın salınması. Ovaryumun graaffolikülünde olgun yumurtanın atılması.

  terimlerOvum: Dişi gamet.

  terimlerOzmotik basınç: Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesi sırasında meydana g

  terimlerOzmoz: Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonu

  terimlerOzon: Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element.

  terimlerOzon tabakası: Ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde (yeryüzünde 10-50 km yüksekte) bulunan bir tabaka.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   37 38 39 40 41 42 43   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın