Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Notum:Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi. devam

terimler Nörogenez:Gelişme sırasında sinir sisteminin gelişme safhası (nörolasyon). devam

terimler Nöroglia:Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan yardımcı hücreler, ara nöronlar. devam

terimler Nörohumor:Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde. devam

terimler Nöron:Sinir hücresi, sinir sisteminin elektriksel impulsları taşımak için özelleşmiş temel hücreleri. devam

terimler Nörosekresyon:Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı. devam

terimler Nörotoksik madde:Sinir sistemi üzerinde etkisi olan zehirli madde. devam

terimler Nörozis:Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu, devam

terimler Nörula:İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre. devam

terimler Nötr:Elektriksel yükü sıfıra eşit olan. devam

terimler Nötr Atom:Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom. devam

terimler Nötronlar:Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan devam

terimler Nukleolus:Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozoml devam

terimler Nukleus (Çekirdek):Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım. devam

terimler Nutrient:Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim. devam

terimler Nükleaz:Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu devam

terimler Nükleik Asit:Genetik bilginin depolanması, aktarılması ve ifade edilmesi için özelleşmiş olan, nükelotitlerden devam

terimler Nükleoprotein:Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik. devam

terimler Nükleotid:1-Nukleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri. 2-Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (rib devam

terimler Nükleotit:Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapı birimi. Nükleik asitlerde, beş karbonlu şeker, bir fosfat grub devam

terimler Nükleozit:Nükleotitin baz ve şeker kısmına nükleozit denir. devam

terimler Nükleus:1- Çekirdekçik. Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulunan kalıtım materyali olan DNA devam

terimler Obje:Nesne devam

terimler Odunlu Perennial Bitkiler:İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık o devam

terimler Oksidasyon:(Yükseltgenme) Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime. devam

terimler Oksidatif Fosforilasyon:1-Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen rea devam

terimler Oksijen borcu:Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın