Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerNotum: Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi.

  terimlerNörogenez: Gelişme sırasında sinir sisteminin gelişme safhası (nörolasyon).

  terimlerNöroglia: Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan yardımcı hücreler, ara nöronlar.

  terimlerNörohumor: Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.

  terimlerNöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin elektriksel impulsları taşımak için özelleşmiş temel hücreleri.

  terimlerNörosekresyon: Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı.

  terimlerNörotoksik madde: Sinir sistemi üzerinde etkisi olan zehirli madde.

  terimlerNörozis: Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu, korku, utançlık ve aşırı duyarlılı

  terimlerNörula: İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.

  terimlerNötr: Elektriksel yükü sıfıra eşit olan.

  terimlerNötr Atom: Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom.

  terimlerNötronlar: Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.

  terimlerNukleolus: Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler

  terimlerNukleus (Çekirdek): Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.

  terimlerNutrient: Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.

  terimlerNükleaz: Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.

  terimlerNükleik Asit: Genetik bilginin depolanması, aktarılması ve ifade edilmesi için özelleşmiş olan, nükelotitlerden yapılmış bir polimer.

  terimlerNükleoprotein: Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

  terimlerNükleotid: 1-Nukleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri. 2-Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz) ve bir azotlu baz (pürin y

  terimlerNükleotit: Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapı birimi. Nükleik asitlerde, beş karbonlu şeker, bir fosfat grubu ve azot içeren bir bazdan oluşmuş olan tem

  terimlerNükleozit: Nükleotitin baz ve şeker kısmına nükleozit denir.

  terimlerNükleus: 1- Çekirdekçik. Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulunan kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeler k

  terimlerObje: Nesne

  terimlerOdunlu Perennial Bitkiler: İki yıldan çok yaşayan ve bir mantar tabakasıyla kaplı odunlu gövdeye sahip bitkiler. Çok yıllık odunlu bitkiler.

  terimlerOksidasyon: (Yükseltgenme) Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.

  terimlerOksidatif Fosforilasyon: 1-Mitokondrilerin elektron taşıyıcı sisteminde, elektronların aktarılmasıyla bir arada yürüyen reaksiyonlar tarafından inorganik fosfatın,

  terimlerOksijen borcu: Yoğun vücut çalışması sırasında kaslarda laktik asit birikimi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   35 36 37 38 39 40 41   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın