Eğitim Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAbiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

  terimlerAbiyotik: Canlı olmayan.

  terimlerAbiyotik Faktör: Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki faktörlerin tümü.

  terimlerAbsisik Asit (ABA): Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu.

  terimlerAbsisyon Tabakası: Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre taba

  terimlerAbsorbsiyon: 1-Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. 2-Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alı

  terimlerAbsorpsiyon spektrumu: Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spekt

  terimlerAçık dolaşım: Kanın atardamarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe geri dönmesi

  terimlerAçık dolaşım sistemi: Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dolaşım sistemi.

  terimlerAdaptasyon: 1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. 2-Bir c

  terimlerAdaptif Dallanma: Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.

  terimlerAdenin: 1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat (ATP),

  terimlerAdenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.

  terimlerAdenozintrifosfat (ATP): 1-Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. 2-Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik madded

  terimlerADH: Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.

  terimlerAdipoz: Yağın depolandığı doku ya da yağ.

  terimlerAdrenalin: Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.

  terimlerAdventif Kök (Ek kök): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.

  terimlerAerob Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.

  terimlerAerob Organizma: Metabolizmasında oksijen kullanan, sadece oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").

  terimlerAerobik: Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gerçekleşen, oksijen isteyen.

  terimlerAerobik Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.

  terimlerAerobik Solunum: 1-Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parçalanması yoluyla karbon dioksit, su ve enerjinin açığa çıkması. 2-Hücrede yalnız molek

  terimlerAfaziya: Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleri (yazı ve söz olarak) tanıyamama durumu.

  terimlerAglütinasyon: 1-Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. 2-Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi. 3

  terimlerAgnata: Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfı.

  terimlerAIDS: Kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın