Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPatoloji: Hastalık bilimi, hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı.

  terimlerPektin: Özellikle bitki hücrelerinin duvarında bulunan büyük moleküllü karbonhidrat karışımı maddeler.

  terimlerPelajik: Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma.

  terimlerPelajik Zon: Açık okyanus.

  terimlerPenis: Erkek insan ve hayvanlarda üreme hücresi spermi, dişilerin üreme kanalına aktarmada işlev gören yardımcı cinsel organ.

  terimlerPenisilin: Penicillium notatum isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik.

  terimlerPepsin: 1-Mide öz suyunda bulunan ve pepsinojenin HCl ile aktifleştirilmesi sonucu oluşan, proteinleri sindiren enzim. 2-Midedeki hücreler tarafından

  terimlerPepsinojen: Mide özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim.

  terimlerPepton: Proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali.

  terimlerPerennial: Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki.

  terimlerPerferal Direnç: Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumu. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar.

  terimlerPeriderm: Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.

  terimlerPerikard: Kalbin en dış örtüsüne verilen ad.

  terimlerPeriost: Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.

  terimlerPerisikl: Tek hücre sırasından oluşmuş parankima tabakası. Meristeme dönüşerek kök kambiyumu, mantar kambiyumu ve yan kökleri oluşturur.

  terimlerPeristaltik: Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri. Bu ritmik kasılma dalgaları organ

  terimlerPeristaltik Hareket: Yemek borusu ve bağırsaklarda besinin ilerlemesini sağlayan düzenli kasılıp gevşeme hareketi.

  terimlerPeriton: Karındaki organları saran, karnın iç yüzeyini örten iki katlı karın zarı.

  terimlerPeriton Zarı: Karnın iç kısmını astarlayan zar, iki katlı karın zarı.

  terimlerPermeabilite: Geçirgenlik. Bir zarın belli maddeleri geçirebilme yeteneği.

  terimlerPestisit: Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal ve bitkisel asalaklara karşı kullanılan kimyasal maddeler.

  terimlerPetal: Taç yapraklar. Bir çiçeğin başkalaşıma uğramış renkli yapraklardan oluşmuş halkası. Sepal halkasıyla stamen halkalarının arasında bul

  terimlerPetiol: Yaprak sapı. Yaprağı gövdeye bağlayan sap.

  terimlerPeyzaj: Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve tüm doğal özelliklerinin topluca anlatımı.

  terimlerpH: Bir sıvının asit ya da bazlık derecesini gösteren hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.

  terimlerPi Elektronları: Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlar. Yalnız tek bir atom ya da bağla değil, bir bütün olarak konjuge sistemle

  terimlerPigment: Hücrelere özgü görünür ışığın belli dalga boylarını emen, diğerlerini yansıtarak renk veren madde.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   39 40 41 42 43 44 45   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın