Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖdem: Hücreler arasında normalden fazla miktarda sıvı toplanması.

  terimlerÖğrenme: Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.

  terimlerÖkaryot Hücre: Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan gelişmiş hücre tipi.

  terimlerÖkaryotik: Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.

  terimlerÖstaki Borusu: Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağ

  terimlerÖstrojen: Birkaç steroid eşey hormonundan herhangi biri; esas olarak memelilerin ovaryumları tarafından üretilir.

  terimlerÖtrofikasyon: Sucul ekosistemlerde azot ve fosfor bileşiklerinin artması sonucu bazı alg türlerinin kontrolsüz çoğalması.

  terimlerÖzel çevre koruma bölgeleri: Tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke gerek dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır.

  terimlerÖzellik: Genetikte, bir karakterin özgül bir formu. Göz rengi, bir karakterdir; kahverengi göz ve mavi göz ise özellikleridir.

  terimlerÖzümleme: Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi.

  terimlerÖzüt: 1-Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş özü. 2-Bir doku örneğinin parçalanmış hali.

  terimlerPaleontoloji: Fosilleri yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı.

  terimlerPalizat Hücreleri: Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.

  terimlerPankreas: Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.

  terimlerParamilum: Euglena'larda kimyasal bakımdan hem nişasta hem de glikojenden farklı olarak karbonhidrat biriktiren cisimcik.

  terimlerParankima: Az özelleşmiş, ince çeperli, klorofil içeren ve tipik olarak oldukça gevşek yapıdaki bitki hücreleridir. Fotosentezde ve besinlerin depolanma

  terimlerParapodlar: Poliket'lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılar.

  terimlerParasempatik: 1-Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü. 2-Otonom (istemsiz) sinir sisteminin bir bölüm. Sinir

  terimlerParatiroidler: Tiroid bezinin içine yerleşmiş olan küçük, bezelye büyüklüğündeki bezler. Bu bezlerin salgıları vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmas

  terimlerParatroit hormon: Paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest hale geçirilmesini ve hücreler

  terimlerParazitizm (Parazitlik ) (+/-): Birlikte yaşayan iki canlıdan biri birliktelikten yararlanırken diğeri zarar görür. Yarar sağlayan canlıya parazit (asalak) zarar göre

  terimlerParazitlik: Asalaklık. Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipi. Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde ya

  terimlerParental (P kuşak): Bir genetik çaprazlamada çaprazlanan bireyler. Onların yavruları, ilk (F1) kuşaktır.

  terimlerPartenogenez: Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, eşek arısı ve bazı Arthropoda'lar aras

  terimlerParturisyon: Çocuk doğurma olayı.

  terimlerPatojen: Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde.Enfeksiyona neden olabilme yeteneğine sahip olan, zararlı, hastalık yapıcı.

  terimlerPatoloji: Hastalıklarla uğraşan bilim dalı. Hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   38 39 40 41 42 43 44   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın