Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Diapoz:Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre. devam

terimler Diastol:Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar. devam

terimler Diferensiasyon:Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumun devam

terimler Difüzyon:Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları ortamdan, daha az yoğun oldukları ortama doğru yaptık devam

terimler Digitigrat:Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareket devam

terimler Dihibrit:İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad. devam

terimler Dihibrit Çaprazlama:İki lokustaki alleller bakımından farklılık gösteren ebeveynlerin çaprazlanması. devam

terimler Dikotiledon:Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki. devam

terimler Dim:Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populas devam

terimler Dimorfizm:Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu. devam

terimler Dioik:İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri. devam

terimler Diploid:İki kromozom takımına sahip olan (2n kromozomlu) hücre ya da organizma. devam

terimler Diploit:Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma. devam

terimler Disakkarit:İki mol monosakkaritin dehidrasyonu sonucu oluşan çift şeker. Maltoz, sakkaroz, laktoz gibi. devam

terimler Disakkaritler:Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler. devam

terimler Distal:Aralıklı,belirli bir noktadan uzakta. devam

terimler Diş Tacı:Kesme ve öğütme görevlerine göre çeşitli biçimler gösteren dişin çene kemiği dışında kalan bölgesi devam

terimler Diyabet:Şeker hastalığı. devam

terimler DNA (Deoksiribonükleik Asit):Yaşayan tüm canlıların temel kalıtım maddesi. Canlılarda bulunan nükleik asittir. Çift sarmallı ol devam

terimler DNA Helikaz:İkili sarmalı çözen bir enzim. devam

terimler DNA Ligaz:Replikasyon ve rekombinasyon sırasında, kırılmış DNA iplikçiklerini birleştiren enzim. devam

terimler DNA Parmak İzi:Bir bireyin sadece kendisine özgü olan allel sekans örüntüsü; yaygın olarak birbirini izleyen kısa devam

terimler Doğal Gaz:1- Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı devam

terimler Doğalgaz:Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz. devam

terimler Doku:Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu. Örnek : Kemik doku, kas doku. devam

terimler Dolaşım sistemi:Kalp, damarlar ve kanın taşıma görevi yapmak üzere oluşturdukları sisteme dolaşım sistemi denir. devam

terimler Dolikosefal:Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın