Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerDiapoz: Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre.

  terimlerDiastol: Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar.

  terimlerDiferensiasyon: Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişme.

  terimlerDifüzyon: Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları ortamdan, daha az yoğun oldukları ortama doğru yaptıkları geçiş hareketi.

  terimlerDigitigrat: Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.

  terimlerDihibrit: İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad.

  terimlerDihibrit Çaprazlama: İki lokustaki alleller bakımından farklılık gösteren ebeveynlerin çaprazlanması.

  terimlerDikotiledon: Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.

  terimlerDim: Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyon.

  terimlerDimorfizm: Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu.

  terimlerDioik: İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.

  terimlerDiploid: İki kromozom takımına sahip olan (2n kromozomlu) hücre ya da organizma.

  terimlerDiploit: Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma.

  terimlerDisakkarit: İki mol monosakkaritin dehidrasyonu sonucu oluşan çift şeker. Maltoz, sakkaroz, laktoz gibi.

  terimlerDisakkaritler: Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.

  terimlerDistal: Aralıklı,belirli bir noktadan uzakta.

  terimlerDiş Tacı: Kesme ve öğütme görevlerine göre çeşitli biçimler gösteren dişin çene kemiği dışında kalan bölgesi.

  terimlerDiyabet: Şeker hastalığı.

  terimlerDNA (Deoksiribonükleik Asit): Yaşayan tüm canlıların temel kalıtım maddesi. Canlılarda bulunan nükleik asittir. Çift sarmallı olup kendini eşleyebilme özelliğine sahip

  terimlerDNA Helikaz: İkili sarmalı çözen bir enzim.

  terimlerDNA Ligaz: Replikasyon ve rekombinasyon sırasında, kırılmış DNA iplikçiklerini birleştiren enzim.

  terimlerDNA Parmak İzi: Bir bireyin sadece kendisine özgü olan allel sekans örüntüsü; yaygın olarak birbirini izleyen kısa tekrarlardan ve tek nükelotit polimorfizml

  terimlerDoğal Gaz: 1- Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı g

  terimlerDoğalgaz: Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz.

  terimlerDoku: Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu. Örnek : Kemik doku, kas doku.

  terimlerDolaşım sistemi: Kalp, damarlar ve kanın taşıma görevi yapmak üzere oluşturdukları sisteme dolaşım sistemi denir.

  terimlerDolikosefal: Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın