Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerDekarboksilasyon: Bir organik bileşikten bir -COOH (karboksil) grubunun ayrılması.

  terimlerDekstrin: Nişastanın kısmen sindirilmesi sonucu oluşan küçük zincirli, çözünebilen polisakkarit. Çay şekeri cinsinden bir cins şeker.

  terimlerDelaminasyon: Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.

  terimlerDelesyon: 1- Bir genin ya da kromozomun devamlılık gösteren parçasından bir kaybın olması sonucunda ortaya çıkan bir mutasyon. 2- Bir tip kromozom m

  terimlerDemet kını hücresi: Yaprağın damarlarının (iletim demetlerinin) çevresinde dizili olan doku hücreleri.

  terimlerDenatürasyon: 1-Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu yapısının deği

  terimlerDendrit: Sinir hücresinin kısa olan uzantısı.

  terimlerDenek: Üzerinde deney yapılan.

  terimlerDengeli Polimorfizm: Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.

  terimlerDenitrifikasyon: 1-Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar. 2-Biyosferde azotlu bileşi

  terimlerDentin: Kollagen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da ilkel balık pullarının yapısında bulunan sert madde.

  terimlerDentrit: Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi.

  terimlerDeoksiribonukleik Asit (DNA): 1- Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül.Kromozomlarda bulunur ve nükle

  terimlerDeoksiribonukleotid: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.

  terimlerDeoksiribonükleaz (DNAaz): DNA'daki fosfodiester bağlarını koparan, DNA'nın bileşenlerine ayrılmasını sağlayan çeşitli enzimlerden (endonükleaz, ekzonükleaz gibi) h

  terimlerDeoksiribonükleotit: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.

  terimlerDeoksiriboz: C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı b

  terimlerDeplazmoliz: Plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak eski haline dönmesi.

  terimlerDeri Değiştirme: Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması.

  terimlerDermis: Omurgalı hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad.

  terimlerDesiduoz: Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır)

  terimlerDesmosomlar: Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme biçimindeki plakalardır. Hücreleri bi

  terimlerDetoksifikasyon: Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar.

  terimlerDeuterostom: Blastoporu arka uçta (ağızdan uzakta) bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan.

  terimlerDış Çaprazlama: Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.

  terimlerDış Döllenme: Gametlerin çevreye salınması; sucul hayvanlar için tipiktir. Aynı zamanda yumurta dökme de denir. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut dı

  terimlerDış Parazit: Bit, pire, kene gibi hareket organı ve sindirim enzimi olan parazitlerdir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın