Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Dekarboksilasyon:Bir organik bileşikten bir -COOH (karboksil) grubunun ayrılması. devam

terimler Dekstrin:Nişastanın kısmen sindirilmesi sonucu oluşan küçük zincirli, çözünebilen polisakkarit. Çay şekeri devam

terimler Delaminasyon:Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması. devam

terimler Delesyon:1- Bir genin ya da kromozomun devamlılık gösteren parçasından bir kaybın olması sonucunda ortaya ç devam

terimler Demet kını hücresi:Yaprağın damarlarının (iletim demetlerinin) çevresinde dizili olan doku hücreleri. devam

terimler Denatürasyon:1-Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özell devam

terimler Dendrit:Sinir hücresinin kısa olan uzantısı. devam

terimler Denek:Üzerinde deney yapılan. devam

terimler Dengeli Polimorfizm:Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı. devam

terimler Denitrifikasyon:1-Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikas devam

terimler Dentin:Kollagen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da ilkel balık pullarının yapısında bulunan sert m devam

terimler Dentrit:Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi. devam

terimler Deoksiribonukleik Asit (DNA):1- Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sa devam

terimler Deoksiribonukleotid:DNA'nın yapıtaşı olan molekül. devam

terimler Deoksiribonükleaz (DNAaz):DNA'daki fosfodiester bağlarını koparan, DNA'nın bileşenlerine ayrılmasını sağlayan çeşitli enziml devam

terimler Deoksiribonükleotit:DNA'nın yapıtaşı olan molekül. devam

terimler Deoksiriboz:C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinde devam

terimler Deplazmoliz:Plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak eski haline dönmesi. devam

terimler Deri Değiştirme:Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması. devam

terimler Dermis:Omurgalı hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad. devam

terimler Desiduoz:Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır) devam

terimler Desmosomlar:Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme devam

terimler Detoksifikasyon:Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar. devam

terimler Deuterostom:Blastoporu arka uçta (ağızdan uzakta) bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan. devam

terimler Dış Çaprazlama:Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme. devam

terimler Dış Döllenme:Gametlerin çevreye salınması; sucul hayvanlar için tipiktir. Aynı zamanda yumurta dökme de denir. devam

terimler Dış Parazit:Bit, pire, kene gibi hareket organı ve sindirim enzimi olan parazitlerdir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın