Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Domain:Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki devam

terimler Dominant:Baskın gen. Bulunduğu canlıda, taşıdığı özelliği oluşturabilen gene denir. devam

terimler Dominant Gen:Baskın olan gendir. devam

terimler Dorsal:Sırt kısım. devam

terimler Doymamış Yağ Asitleri:Karbon zincirlerinde bir veya daha fazla çift bağ bulunur. devam

terimler Doymuş Yağ Asitleri:Karbon zincirinde çift bağ bulunmayan yağ asitleridir. devam

terimler Döl Almaşı:Eşeyli üreyen bazı canlılarda ve özellikle bitkilerde, çok hücreli haploit ve diploit evrelerin bi devam

terimler Döl Değişimi:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme sistemi, döl almaşı, metagenez. devam

terimler Döl Yatağı:1- Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş bölgesi. 2- devam

terimler Döllenme:Erkek üreme hücresi (sperm) ile dişi üreme hücresi (yumurta) nın birleşip - kaynaşmasına, oluşan z devam

terimler Döllenme borusu:Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp. devam

terimler DPN (Difosfopiridin nükleotid):Aynı zamanda NAD (Nikotin Adenin Dinükleotid) de denir. Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya devam

terimler Drupa:Eriksi meyve. Meyve kabuğunun dış kısmı derimsi, orta kısmı etli ve iç kısmı sertleşmiştir. (erik, devam

terimler Duodenum:İnce bağırsağın mide ile birleştiği ilk 22 cm'lik kısım, onikiparmak bağırsağı. devam

terimler Duplikasyon:Kromozomun bir parçasının iki katına çıktığı mutasyon olayı; çoğunlukla bir kromozomun homologunda devam

terimler Duyu Siniri:Dış ya da iç reseptör organlardan ya da duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ilete devam

terimler Düğümsel Doku:Kendi reaksiyon hızı birbiriyle ilişkili bir dizi reaksiyon için aralık sağlayan parça, örneğin No devam

terimler Düz kas:İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çeki devam

terimler E.coli:Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üreti devam

terimler Echinodermata:Derisidikenliler filumu. Derisi dikenli deniz hayvanları deniz yıldızı, deniz kestanesi v.b. devam

terimler Efektör:Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas. devam

terimler Effektör:Bir organizmanın faaliyette bulunduğu vücut yapısı, uyarıya karşı reaksiyon gösterme arası. Örneği devam

terimler Effektör organlar:Sinir hücrelerinin bağlı olduğu ve sinirsel uyarılara karşı verilen cevabın yerine getirildiği bez devam

terimler Ekdizon:Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon. devam

terimler Ekdoderm:Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka. devam

terimler Ekilibrum:Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu. devam

terimler Eklem:İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirine eklendiği kısım. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın