Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler CDNA:Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir. devam

terimler Cenin:Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad. devam

terimler Chrysophyta:Sarı-kahverengi algler. devam

terimler Cıvık mantarlar:Hem bitkisel hemde hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun ol devam

terimler Cins:Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir g devam

terimler Covper Bezi:Seminal sıvının oluşturduğu bezlerden biri. devam

terimler Cowper Bezi:Erkek üreme sisteminde seminal sıvının oluştuğu kese. devam

terimler Crossing-over:Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatit devam

terimler Çaprazlama:Eşeyli üreyen canlılarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yavru bireyler elde devam

terimler Çekinik (resesif) Genler:Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen gen devam

terimler Çekum:Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği kısımdaki çıkıntı, kör bağırsak. devam

terimler Çelikle Üreme:Bazı bitkilerden kopan parçaların köklenerek yeni bir bitki oluşturmasıdır. devam

terimler Çenek:1-Bitkilerde embriyonun bir kısmını oluşturan, bazı bitkilerde besin deposu görevini yapan ve ilk devam

terimler Çevresel Direnç:Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı. devam

terimler Çift çenekli bitki (Dikotiledon):Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir devam

terimler Çomak:Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şek devam

terimler Çomak hücreleri:Gözün retina tabakasında bulunan, düşük ışık şiddetlerine duyarlı, siyah beyaz görmeyi sağlayan, ç devam

terimler Çürükçül Beslenme (Saprofitler):Bu tür beslenen canlılara ayrıştırıcılar da denir. Bu organizmalarda enzim sistemleri iyi gelişmiş devam

terimler Çürüme:Canlı organizmanın ölümünden sonra mikrobik, kimyasal ve fiziksel etmenlerin etkisiyle bozulup bil devam

terimler D - amino asit:Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit. devam

terimler Dalak:Omurgalı hayvanlarda lenfositlerin farklılaştığı ve alyuvarların parçalandığı, kan damarlarının bo devam

terimler Dalga boyu:Elektromanyetik spektrumda yer alan ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık. devam

terimler Dalton:Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı. devam

terimler Damar:Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan borulara damar denir. Damarlar toplardamarlar, atardamarlar, kı devam

terimler Deaminasyon:Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi. Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten devam

terimler Dehidrasyon Sentezi:Küçük moleküllerin birleşerek bir büyük molekül oluştururken su açığa çıkması olayına dehidrasyon devam

terimler Dehidrogenasyon:Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın