Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerCDNA: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir.

  terimlerCenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

  terimlerChrysophyta: Sarı-kahverengi algler.

  terimlerCıvık mantarlar: Hem bitkisel hemde hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan şartlarda " Sklerotyum " adı verilen b

  terimlerCins: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur.Örneğin köpek (Canis), meşe (Qu

  terimlerCovper Bezi: Seminal sıvının oluşturduğu bezlerden biri.

  terimlerCowper Bezi: Erkek üreme sisteminde seminal sıvının oluştuğu kese.

  terimlerCrossing-over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi. Homolog

  terimlerÇaprazlama: Eşeyli üreyen canlılarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yavru bireyler elde edilmesi olayına çaprazlama denir.dersimiz.

  terimlerÇekinik (resesif) Genler: Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot dur

  terimlerÇekum: Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği kısımdaki çıkıntı, kör bağırsak.

  terimlerÇelikle Üreme: Bazı bitkilerden kopan parçaların köklenerek yeni bir bitki oluşturmasıdır.

  terimlerÇenek: 1-Bitkilerde embriyonun bir kısmını oluşturan, bazı bitkilerde besin deposu görevini yapan ve ilk oluşan yapraklar. 2-Tohum yaprağı. Tohum

  terimlerÇevresel Direnç: Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.

  terimlerÇift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.

  terimlerÇomak: Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.

  terimlerÇomak hücreleri: Gözün retina tabakasında bulunan, düşük ışık şiddetlerine duyarlı, siyah beyaz görmeyi sağlayan, çubuk şeklindeki reseptör hücreler.

  terimlerÇürükçül Beslenme (Saprofitler): Bu tür beslenen canlılara ayrıştırıcılar da denir. Bu organizmalarda enzim sistemleri iyi gelişmiştir. Hücre dışı sindirim yaparlar. Orga

  terimlerÇürüme: Canlı organizmanın ölümünden sonra mikrobik, kimyasal ve fiziksel etmenlerin etkisiyle bozulup bileşiklerine ayrılması olayı.

  terimlerD - amino asit: Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit.

  terimlerDalak: Omurgalı hayvanlarda lenfositlerin farklılaştığı ve alyuvarların parçalandığı, kan damarlarının bol olduğu lenfoid organlardan biri.

  terimlerDalga boyu: Elektromanyetik spektrumda yer alan ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık.

  terimlerDalton: Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı.

  terimlerDamar: Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan borulara damar denir. Damarlar toplardamarlar, atardamarlar, kılcal damarlar olmak üzere üçe ayrılır.

  terimlerDeaminasyon: Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi. Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir -NH2

  terimlerDehidrasyon Sentezi: Küçük moleküllerin birleşerek bir büyük molekül oluştururken su açığa çıkması olayına dehidrasyon sentezi denir.

  terimlerDehidrogenasyon: Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın